granty i minigranty

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zarządzeniem Rektora z dnia 02.03.2020 roku wnioski o finansowanie działalności naukowej można składać do 6 marca 2020 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH, PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ ZE ŚRODKÓW UJK W 2020 ROKU  wraz z załącznikami przesyłam w załączniku.

Wzory wniosków o realizację miniGRANTU stanowią załączniki nr 6a oraz 6b do Regulaminu

Podobnie jak to miało miejsce w zeszłym roku w charakterze kierownika projektu można występować tylko w jednym wniosku w ramach poszczególnych konkursów, o których mowa w § 1 ust. 3. 10. W charakterze członka zespołu badawczego również można występować tylko w jednym wniosku w ramach poszczególnych konkursów, o których mowa w § 1 ust. 3

 

W załączeniu :

Załącznik nr 1 do Regulaminu         ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W § 1 REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO ZASADY   FINANSOWANIA  DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ ARTYSTYCZNEJ ZE ŚRODKÓW UJK W 2020 ROKU

Załącznik nr 2 do Regulaminu        WNIOSEK O PRZYZNANIE INDYWIDUALNEGO GRANTU REKTORA W 2020 ROKU

Załącznik nr 3 do Regulaminu         WNIOSEK O PRZYZNANIE ZESPOŁOWEGO GRANTU REKTORA W 2020 ROKU

Załącznik nr 4 do Regulaminu         WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU REKTORA DLA DOKTORANTÓW W 2020 ROKU

Załącznik nr 5 do Regulaminu         WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU REKTORA DLA STUDENTA  NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA NAUKOWA W 2020 ROKU

Załącznik nr 6b do Regulaminu       WNIOSEK O PRZYZNANIE MINIGRANTU W 2020 ROKU CZĘŚĆ B – OPIS PROJEKTU 1

Załącznik nr 7 do Regulaminu          RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU W 2020 ROKU W RAMACH KONKURSU NA:

 • INDYWIDUALNY GRANT REKTORA*
 • ZESPOŁOWY GRANTY REKTORA*
 • GRANT REKTORA DLA DOKTORANTÓW*
 • GRANTY REKTORA DLA STUDENTÓW* 
 • miniGRANT*

Załącznik nr 8 do Regulaminu     ZASADY OCENY DOROBKU NAUKOWEGO PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH BADANIA NAUKOWE W RAMACH WNIOSKÓW  W KONKURSACH:  

 • INDYWIDUALNY GRANT REKTORA
 • ZESPOŁOWY GRANT REKTORA
 • GRANT REKTORA DLA DOKTORANTÓW
 • GRANT REKTORA DLA STUDENTÓW
 • miniGRANT 

VII Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse: „Promowanie dostępności nauki: zarządzanie danymi Open Access”.

Szanowni Państwo!

Tradycyjnie w imieniu Organizatorów – władz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz redakcji kwartalnika naukowego „Medical Science Pulse” – serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse: „Promowanie dostępności nauki: zarządzanie danymi Open Access”.

Konferencja odbędzie się 7-8 maja 2020 r. w Opolu na terenie PMWSZ.

Opłata za udział w konferencji – udział w wykładach zagranicznych prelegentów, sesji plakatowej, module Master Class i warsztatach – wyniesie 250 zł. Rejestracja na konferencję już się rozpoczęła.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: 

https://expandio.pl/7th_MSP_Conference/#about

Tematyka konferencji koncentruje się na prezentacji wyników badań naukowych oraz zdobyciu nowej wiedzy w zakresie nauk biomedycznych i nauk pokrewnych w korelacji z aktualnymi zagadnieniami zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie i zwiększania świadomości społecznej w zakresie upubliczniania dostępu do danych badawczych. Zapraszamy również uczestników z innych zespołów interdyscyplinarnych.

Bogaty program konferencji obejmuje: sesję plenarną (wykładową), debatę naukową,  prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class, modułu dla młodych naukowców, w tym studentów oraz sesji e-plakatowej, a także specjalistyczne warsztaty w zakresie zarządzania danymi badawczymi.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty oraz atrakcyjna cena – te cechy wyróżniają naszą konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Zapraszamy do PMWSZ w Opolu!

Komitet Naukowy i Organizacyjny

 

Nabór wniosków aplikacyjnych w XI edycji konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu LIDER

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków aplikacyjnych w XI edycji konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu LIDER.

Program LIDER przeznaczony jest dla młodych naukowców – doktorantów, nauczycieli akademickich i osób do 7 lat po doktoracie.

Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom samodzielne planowanie prac badawczych oraz zarządzanie zespołem realizującym projekt, którego wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.

Naboru wniosków potrwa do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 16:15.

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są na stronie NCBR [1] w zakładce „Materiały do pobrania [2]”.

Będziemy zobowiązani za rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród młodych naukowców Państwa Uczelni. W załączeniu przekazujemy ulotkę promującą Program.

Z wyrazami szacunku

Zespół NCBR

 

ULOTKA:

LIDER XI NCBR Ulotka (312.1 KiB)
Links:
——
[1]
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-x-edycja/materialy-do-pobrania/
[2]
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/materialy-do-pobrania-xi/

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do następujących konkursów

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do następujących konkursów, w ramach których realizowane są badania naukowe:

1)      III edycja Programu Polskie Powroty

Program ten jest skierowany jest do polskich badaczy pracujących na uczelniach na całym świecie w celu zachęcenia ich do powrotu do kraju. Daje to polskim uczelniom i instytutom naukowym oraz badawczym unikatową szansę na pozyskanie do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz najświeższą wiedzę na temat trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program Polskie Powroty jest jedyną ofertą grantową dla polskich naukowców rezydujących w ośrodkach naukowych zagranicą, która daje możliwość powrotu do Polski w celu stworzenia własnej grupy projektowej i prowadzenia badań z uwzględnieniem warunków finansowych na światowym poziomie. Ich obecność w polskiej przestrzeni naukowej da szansę na zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i badań. Od tego roku możliwe jest także uzyskanie dofinansowania prowadzenia badań podstawowych. Granty na badania podstawowe (tzw. komponent badawczy) to dodatkowe finansowanie najlepszych projektów, jakie zostaną wyłonione w tegorocznej edycji programu Polskie Powroty, do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu przez powracającego do kraju naukowca i jego zespół projektowy.

Jeśli znają Państwo naukowca, który/-a aktualnie pracuje za granicą, ale myśli o powrocie do kraju i chciałby/chciałaby pracować na UJK, proszę o przekazanie tej wiadomości.

Termin naboru wniosków upływa 31 marca 2020

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/polskie-powroty-zapraszamy-do-skladania-wnioskow

2)      II edycja Programu im. Ulama

Program zapewnia finansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska. W ramach programu uczelnie i instytucje naukowe mogą zaprosić zarówno badaczy rozpoczynających kariery naukowe, jak i doświadczonych naukowców ze wszystkich dziedzin. Zaproszeni naukowcy włączą się w projekty badawcze i dydaktykę, mogą też wesprzeć instytucję w przygotowywaniu wniosków o prestiżowe granty.

 

Korzyści dla uczelni, która zostanie gospodarzem zagranicznego naukowca:

 • włączenie się naukowca w prowadzone w goszczącej uczelni aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę, a tym samym podnoszenie ich jakości,
 • nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami,
 • możliwość współpracy z międzynarodowym zespole,
 • szansa na zapoznanie się z wiedzą i doświadczeniem zagranicznego naukowca, a także przedstawienie im swoich dobrych praktyk,
 • szansa na nawiązanie stałej współpracy międzynarodowej i uczestniczenie w różnych inicjatywach np. wspólnych projektach badawczych.

 

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

 

Jeśli chcą Państwo zaprosić znajomych naukowców z zagranicy do współpracy w UJK, proszę przesłać im informacje o tym konkursie w jęz. angielskim: https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA do 15 kwietnia 2020.

Więcej informacji o konkursie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-im-stanislawa-ulama-zapraszamy-zagranicznych-naukowcow-do-polski

 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.


Z poważaniem,
Agnieszka Bygar

Starszy specjalista / Senior Specialist
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą / Department of Science and International Cooperation
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce

Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pok. 2

tel. 0048 41 349 73 39
e-mail: agnieszka.bygar@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl

ZAPRASZAMY na Konferencję dla Młodych Naukowców

ZAPRASZAMY na Konferencję dla Młodych Naukowców, Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników – Wystąpienie Młodego Naukowca – Edycja II
LINK: http://www.creativetime.pl/wmn2020.html

Konferencja organizowana jest pod hasłem: „Doskonal swoje prezentacje i wystąpienia”.

Trzy cele konferencji:
– zaprezentowanie własnej pracy naukowej – 2 WYSTĄPIENIA,
– trening wystąpień z naszym wsparciem,
– NISKI KOSZT udziału w konferencji.

Ta nowa konferencja to TRENING wystąpień publicznych oraz wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych.
Uczestnik otrzyma wskazówki PRZED i PO konferencji.

Konferencja po dużym SUKCESIE pierwszej edycji w Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Wrocławiu, tym razem odbędzie się w Gdańsku 14.03.2020, w Katowicach 21.03.2020, w Lublinie 29.03.2020, w Poznaniu 4.04.2020 i we Wrocławiu 5.04.2020.

Organizator: CREATIVETIME, www.creativetime.pl
Kontakt: konferencja@creativetime.pl

Konkurs

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o pierwszym konkursie o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową, która została ustanowiona przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z francuskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) oraz Francuską Akademią Nauk.

 

Celem nagrody jest podkreślenie znaczenia polsko-francuskiej współpracy naukowej. Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie nominacji i autonominacji i można je nadsyłać do 30 września 2019 r. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk.

 

W załączeniu materiały do wykorzystania:

– informację o Nagrodzie- w jęz. polskim i angielskim

– treść proponowanych wpisów do mediów społecznościowych w jęz. polskim i angielskim

– grafiki do wykorzystania

Instrukcja zakładania konta centralnego w MCL

Przesyłam Państwu instrukcję zakładania konta centralnego w Module Centralnego Logowania – MCL oraz logowania do systemu POL-on 2.0 przez Moduł Centralnego Logowania. Do nowego systemu POL-on będzie można logować się wyłącznie przez MCL.

 

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/modul_centralnego_logowania/opis/szybko

 

Osoby, które logują się do obecnego systemu POL-on tzw. kontem lokalnym (dziedzinowym), tzn. nie poprzez Moduł Centralnego Logowania zobligowane są do wykonania czynności wskazanych w powyższym linku do końca września. Po wykonaniu wskazanych czynności należy przesłać do mnie mail z informacją o ich wykonaniu. Następnie dla każdego użytkownika rozpocznę proces podłączania konta centralnego w systemie POL-on 2.0 to będzie oznaczać, że zostanie do Państwa wysłany e-mail, który należy kliknąć i zalogować się do systemu POL-on 2.0 kontem MCL.

 

Wszelkie pytania w tej sprawie proszę kierować do dr Wojciecha Majkowskiego 

wojciech.majkowski@ujk.edu.pl

41 349 7311

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk, zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do pierwszego konkursu o Polsko – Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie. Celem nagrody jest podkreślenie znaczenia polsko-francuskiej współpracy naukowej.

Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie nominacji i autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk.

Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2019 r. Ogłoszenie wyników i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na zakończenie Polsko-Francuskiego Roku Nauki pod koniec 2019 r.

Każda nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości (jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji) przynajmniej ze stopniem naukowym doktora, którzy mogą poszczycić się wspólnym osiągnięciem naukowym.

Nominacje należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem strony FNP: www.fnp.org.pl

Wyboru laureatów dokona polsko-francuska kapituła powołana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

Więcej informacji: Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie

 

Polish–French Scientific Award: Now accepting nominations

The Foundation for Polish Science (FNP) and the French Ministry of Higher Education, Research and Innovation (MESRI), in cooperation with the French Academy of Sciences, invite the submission of nominations for the first competition for the Maria Skłodowska and Pierre Curie Polish–French Scientific Award. The aim of the award is to recognize the importance of Polish–French scientific cooperation.

The award will be given to two cooperating scientists from Poland and France in recognition of their joint research accomplishments contributing to strengthening of scientific cooperation between the two countries.

The laureates will receive EUR 15,000 each, including an individual prize of EUR 5,000 and a grant of EUR 10,000 for continued scientific cooperation.

Submissions will be accepted in the form of nominations and self-nominations. A pair of candidates may be nominated by any active representative of the Polish or French scientific community. Researchers from any group or field of inquiry may be nominated.

Submissions will be accepted until 30 September 2019. The announcement of the results and the award ceremony will be held at the completion of the Polish–French Year of Science, at the end of 2019.

Each nomination must designate two scientists of any nationality—one working in Poland and one working in France—holding at least a doctorate, and responsible for a joint scientific achievement.

Nominations must be submitted in English, in electronic form, via the FNP website: www.fnp.org.pl/en/  

The laureates will be selected by a Polish–French award committee appointed by the Foundation for Polish Science and the French Academy of Sciences.

More information: Maria Skłodowska and Pierre Curie – French-Polish Scientific Award 

 

Proponowana treść wpisów w mediach społecznościowych (do modyfikacji wedle uznania)

Facebook:

Do 30 września br. można nadsyłać zgłoszenia do pierwszego konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie. Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą badaczy z Polski i Francji ze wszystkich dziedzin, którzy mogą pochwalić się dokonanymi wspólnie wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Zgłoszenia są przyjmowane w trybie nominacji i autonominacji. Nagroda została ustanowiona przez @Fundację na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z francuskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) oraz Francuską Akademią Nauk. Szczegóły na stronie:

https://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-francuska-nagroda-naukowa-im-marii-sklodowskiej-i-pierrea-curie/

(https://bit.ly/2MdPbL8)

Twitter:

Do 30.09 można nadsyłać zgłoszenia do 1. konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie dla współpracujących ze sobą badaczy z Polski i Francji. Zgłoszenia są przyjmowane w trybie nominacji i autonominacji.

/Nagroda została ustanowiona przez @Fundację na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z francuskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) oraz Francuską Akademią Nauk/

Szczegóły na stronie:

(https://bit.ly/2MdPbL8)

 

Proposed wording of entries in social media (to be modified as desired)

Facebook:

Nominations will be accepted until 30 September 2019 in the first competition for the Maria Skłodowska and Pierre Curie Polish–French Scientific Award. The award will be given to a pair of cooperating researchers from Polish and France, from any discipline, who are responsible for an outstanding joint scientific achievement. Submissions will be accepted in the form of nominations and self-nominations. The award is established by @Foundation for Polish Science in cooperation with the French Ministry of Higher Education, Research and Innovation (MESRI) and the French Academy of Sciences.

Details at: https://bit.ly/2z62C7B

Twitter:

Until 30 September 2019, nominations (including self-nominations) will be accepted in the first competition for the Maria Skłodowska and Pierre Curie Polish–French Scientific Award, for a pair of cooperating researchers from Poland and France. The award is established by @Foundation for Polish Science in cooperation with the French Ministry of Higher Education, Research and Innovation (MESRI) and the French Academy of Sciences.

Details at: https://bit.ly/2z62C7B

 

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o pierwszym konkursie o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową, która została ustanowiona przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z francuskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) oraz Francuską Akademią Nauk.

 

Celem nagrody jest podkreślenie znaczenia polsko-francuskiej współpracy naukowej. Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie nominacji i autonominacji i można je nadsyłać do 30 września 2019 r. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk.

 

W załączeniu materiały do wykorzystania:

– informację o Nagrodzie- w jęz. polskim i angielskim

– treść proponowanych wpisów do mediów społecznościowych w jęz. polskim i angielskim

– grafiki do wykorzystania