Konkurs

Szanowni Państwo,

 

Zwracamy się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o pierwszym konkursie o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową, która została ustanowiona przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z francuskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) oraz Francuską Akademią Nauk.

 

Celem nagrody jest podkreślenie znaczenia polsko-francuskiej współpracy naukowej. Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie nominacji i autonominacji i można je nadsyłać do 30 września 2019 r. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk.

 

W załączeniu materiały do wykorzystania:

– informację o Nagrodzie- w jęz. polskim i angielskim

– treść proponowanych wpisów do mediów społecznościowych w jęz. polskim i angielskim

– grafiki do wykorzystania