Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu OKNO NA ŚWIAT

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu OKNO NA ŚWIAT

Zainteresowanych udziałem Studentów/ki kierunku Dietetyka studiów pierwszego stopnia zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 27 lutego 2020 r. do sali A.001 o godz. 10:00

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są w Regulaminie Projektu .

Wypełnione i podpisane dokumenty – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy dostarczyć do Biura Projektu pokój nr 2, Budynek A w nieprzekraczającym terminie do dnia 06.03.2020r. do godz. 16.00.

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

https://cm.ujk.edu.pl/aktualnosci-dietetyka

Formularz zgłoszniowy:

Formularz Zgłoszeniowy CM Kielce Studenci OKNO NA ŚWIAT Zarządzenie Dietetyka (3.8 MiB)

Osoba do kontaktu:

dr inż. Kamila Sobaś – Koordynator merytoryczny dla kierunku Dietetyka – pokój nr 2, Budynek A; kamila.sobas@ujk.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!