TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU OKNO NA ŚWIAT

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”

Zainteresowanych Studentów/ki kierunku Dietetyka studiów pierwszego stopnia II i III roku zapraszamy do udziału w projekcie w ramach:

Modułu podnoszenia kompetencji

organizację szkoleń

Szkolenie wprowadzenie do nutrigenomiki

Szkolenie zaawansowane metody badawcze

Szkolenie psychodietetyka

organizację wizyt studyjnych

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są
w Regulaminie Projektu .

Regulamin (710.4 KiB)

Scany wypełnionych i podpisanych dokumentów – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy przesłać na adres e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 16.11.2020r. do godz. 15.30.

Formularz Zgłoszeniowy CM Kielce Studenci OKNO NA ŚWIAT Zarządzenie Dietetyka

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

https://cm.ujk.edu.pl/aktualnosci-dietetyka

 

Osoba do kontaktu:

mgr Ewa Nowosińska – pokój 2/19; tel. (041) 349-69-03; e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!