Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu OKNO NA ŚWIAT

REKRUTACJA!

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu pn.: „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK
w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”
 w ramach:

I. Modułu podnoszenia kompetencji

  1. organizację szkoleń

              Szkolenie wprowadzenie do nutrigenomiki

              Szkolenie zaawansowane metody badawcze

              Szkolenie psychodietetyka

  1. organizację wizyt studyjnych

II. Modułu programów stażowych

  1. organizację wysokiej jakości programów stażowych

Regulamin (710.4 KiB)