Zaliczenia poprawkowe

Uwaga studenci kierunku Fizjoterapia

Zaliczenia poprawkowe w zastępstwie dr n. med. Marka Kiljańskiego
z następujących przedmiotów przeprowadzą:

  • Fizjoterapia ogólna (I rok Fizjoterapia studia jednolite magisterskie) – dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski w dniu 20.09.2020 r. (nd.) godz. 11.00 CM_D_1/8
  • Zaopatrzenie ortopedyczne, protetyka i ortotyka (III rok studia jednolite magisterskie) – dr n. med. Marcin Bugajski – 09.2020 r. (sob.) godz. 13.00 s. CM_D_1/8
  • Protetyka i ortotyka (I rok II stopnia) – dr n. med. Marcin Bugajski – 19.09.2020 r. (sob.) godz. 13.00 s. CM_D_1/8
  • Wyroby medyczne (I rok jednolite magisterskie) – dr n. med. Marcin Bugajski – 19.09.2020 r. (sob.) godz. 13.00 s. CM_D_1/8

przy zachowaniu reżimu sanitarnego

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci !!!

I rok Wychowanie Fizyczne I stopnia st. stacjonarne

Egzamin poprawkowy (egzamin testowy, 4 warianty odpowiedzi z jedną poprawną)z przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka

u Pana prof. zw. dr hab. n. biol. Tadeusza Kudera

odbędzie się w dniu 18.09.2020 r. (pt.) o godz. 10.00 w formie zdalnej, na płaszczyźnie Wirtualnej Uczelni

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci !!!

I rok Fizjoterapia jednolite magisterskie st. stacjonarne

Egzamin poprawkowy (egzamin testowy, 4 warianty odpowiedzi z jedną poprawną) z przedmiotu Anatomia prawidłowa i funkcjonalna

u Pana prof. zw. dr hab. n. biol. Tadeusza Kudera

odbędzie się w dniu 18.09.2020 r. (pt.) o godz. 8.00
w formie zdalnej, na płaszczyźnie Wirtualnej Uczelni

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci !!!

I rok Wychowanie Fizyczne II stopnia st. stacjonarne

Egzamin poprawkowy ustny
z zachowaniem obostrzeń ze względu na pandemię
z przedmiotu Podstawy treningu zdrowotnego
u Pana dr n. o kf. Tomasza Winiarczyka
odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. (pon.) godz. 10.00-12.00
UCS pok. 2.11 ul. Uniwersytecka. Hala sportowa UJK

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci !!!

I rok Wychowanie Fizyczne I stopnia st. stacjonarne

Egzamin poprawkowy ustny
z zachowaniem obostrzeń ze względu na pandemię
z przedmiotu Antropomotoryka
u Pana dr n. o kf. Tomasza Winiarczyka
odbędzie się w dniach 16-17.09.2020 r. (śr.-czw.) godz. 10.00-12.00
UCS pok. 2.11 ul. Uniwersytecka. Hala sportowa UJK

Zaliczenie poprawkowe

Uwaga studenci I roku Fizjoterapii
studia jednolite magisterskie niestacjonarne:

Egzamin poprawkowy z przedmiotu
Anatomia prawidłowa i funkcjonalna
u Pani dr n. med. Agaty Michalskiej zostanie przeprowadzony w formie zdalnej w dniu 20.09.2020 r. (nd.) o godz. 10.00 na platformie ujk (platforma.ujk.edu.pl)

Zaliczenie poprawkowe

Uwaga studenci I roku Fizjoterapii
studia jednolite magisterskie stacjonarne:

Zaliczenia poprawkowe z przedmiotu Anatomia prawidłowa i funkcjonalna
u Pani dr n. med. Agaty Michalskiej odbędzie się w dniu 17.09.2020 r. (czw.) od godz. 11.00-14.00 w s. CM_D_0/8 przy zachowaniu reżimu sanitarnego