Konsultacje

Konsultacje pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu mających zajęcia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim 2019/2020:

 1. Dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski 20.09.2020 r. (nd.) godz. 11.00-13.00 s. CM_D_1/8
 2. Dr n. med. Marcin Bugajski 19.09.2020 r. (sob.) godz. 13.00-15.00 s. CM_D_1/8
 3. Mgr Kamil Markowski 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_D_1/8
 4. Dr n. o kf. Małgorzata Markowska 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_B2.23
 5. Dr n. o zdr. Tomasz Winiarczyk poniedziałki w godz. 10.00-11.00 UCS pok. 2.11 ul. Uniwersytecka. Hala sportowa UJK
 6. Mgr Marzena Reliszka 16.09.2020 r. (śr.) godz. 14.00-16.00 s. CM_B1.13
 7. Mgr Włodzimierz Sterkowicz terminy konsultacji zaliczeń z TiM PN i Metodyki w-f w Uniwersyteckim Centrum Sportu  14.09.2020r. oraz 21.09.2020r.  godz.10.00-11.00
 8. Prof. UJK dr hab. n. hum. Roman Starz konsultacje stacjonarne w sesji poprawkowej odbędą się: 23.09.2020 (środa), 10.00-11.30, pok. 224, w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny. Można także konsultować się mejlowo (w dowolnym terminie): roman.starz@ujk.edu.pl
 9. Dr Renata Kowal – do dyspozycji studentów w systemie on-line od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 17.00. Wstępnie termin spotkania stacjonarnego 26.09.2020
 10. Dr n. o zdr. Paulina Sztandera 23.09.2020 r. o14. 45 do 15.15
 11. Dr n. o kf. Rafał Pawłowski 17 i 24 IX (czwartek) 8.00-9.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.13
 12. Mgr Grzegorz Osiakowski czwartek 17.09.2020 r. (czw.) godz.10.00-11.00 i 21.09.2020 r. (pon.) godz.10.00-11.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.14
 13. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 19.09.2020 r. (sob.) godz. 9.30-10.30 w s. CM_D_0/8
 14. Dr n. med. Anna Lipińska 21.09.2020 r. (pon.) godz. 15.45-16.45 s. CM_A -1.01d
 15. Dr Mirosław Rutkowski – w czasie poprawkowej sesji egzaminacyjnej Pan Doktor codziennie jest dostępny dla Studentów za pomocą poczty UJK, oraz on-line w czasie rzeczywistym  za pomocą aplikacji TEAMS w dn. 23.09.2020 w godz.9:00-12:00 (zaliczenia poprawkowe)

Problemy z platformami zdalnego nauczania.

Uwaga studenci!
W związku z problemami jakie pojawiły się z dostępem do platformy office.com oraz platforma.ujk.edu.pl został utworzony adres cmit@ujk.edu.pl. Ten adres ma priorytet przed adresami imiennymi informatyków wydziałowych.

Na powyższy adres e-mail prosimy wysyłać wszystkie prośby dotyczące resetu haseł, utworzenia konta itp.
Wiadomość powinna zawierać dane wg schematu:
Imię Nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, adres e-mail.
W temacie proszę wpisać nazwę platformy, której dotyczy problem.

Taki sposób komunikacji w znaczny sposób usprawni i przyspieszy rozwiązywanie powstałych problemów.

 

Drodzy Studenci,

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku wznawiamy wybrane zajęcia dydaktyczne (Zarządzenie nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych).

W pierwszej kolejności realizowane będą zajęcia laboratoryjne i w pracowniach symulacji, na ostatnich latach studiów.

Zajęcia będą prowadzone wg zasad określonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 maja 2020 roku zamieszczonych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Pismo GIS Z Dnia 12 Maja 2020 R - Zalecenia Dot Organizacji Zajęć (201.6 KiB)

Szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków studiów przedstawione zostaną w dniu 22 maja 2020 roku.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Prorektor ds. medycznych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacja dla Studenta

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA
Collegium Medicum, UJK Kielce
DO ODBYWANIA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH
(do zajęć/ćwiczeń praktycznych i praktyk zawodowych)

 Informacja dla Studenta

 Przed wejściem na zajęcia praktyczne Student zobowiązany jest okazać się nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a przed rozpoczęciem praktyk -kierunkowemu opiekunowi praktyk oraz opiekunowi w oddziale:

 1. Oryginałem ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych zawierającej wpisy:  
 • Wyniki badania kału na nosicielstwo
 • Ważne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (orzeczenie takie wydaje lekarz posiadający uprawnienia do badań profilaktycznych – niektórzy lekarze POZ oraz medycyny pracy). Orzeczenie to trzeba aktualizować, gdy został wyznaczony termin następnego badania.

Uwaga!

Wszyscy Studenci I roku studiów mają możliwość bezpłatnego wykonania badań na nosicielstwo na podstawie pisma skierowanego przez Uczelnię do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Kielcach, przy ulicy Jagiellońskiej.

2. Dokumentem potwierdzającym zaszczepienie się szczepionką WZW typu B

3. Ważnymi polisami ubezpieczeniowymi:

 •  Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w związku z wykonywaniem świadczeń medycznych (podczas praktycznej nauki zawodu)
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) z klauzulą obejmującą koszty leczenia po ekspozycji (narażenie/zakażenie wirusem HIV, WZW)

Uwaga!

Posiadanie polisy OC i NNW zabezpiecza  Studenta  przed  poniesieniem odpowiedzialności finansowej w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń czy  wyrządzonej przez Studenta krzywdy podczas praktycznej nauki zawodu. 

Zakup polisy OC i NNW przez Studenta jest możliwy cały czas pod adresem http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

4. W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – Kartą Obiegową z wpisami dokumentującymi odbycie szkolenia BHP, przeciwpożarowego i zakażeń szpitalnych.

Zaliczenie poprawkowe

Uwaga studenci

I roku Fizjoterapii studia jednolite magisterskie stacjonarne:

Zaliczenia poprawkowe

z przedmiotu

Anatomia prawidłowa i funkcjonalna

u Pani dr n. med. Agaty Michalskiej

odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. (pon.) od godz. 11.00 w s. CM_D_1/10

przy zachowaniu reżimu sanitarnego

Egzamin dyplomowy Ratownictwo Medyczne

Część teoretyczna Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

22.09.2020 rok,          godzina 10.00,           sala 0/13 a

(Ostatecznie do egzaminu dopuszczone będą osoby, które uzyskały wszystkie zaliczenia obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.)

Lp.

Nr albumu

Godzina przybycia na Uczelnię

 
 

1

125528

9.30

 

2

129605

9.30

 

3

122052

9.30

 

4

129720

9.30

 

5

123945

9.30

 

6

128247

9.30

 

7

132268

9.30

 

8

129972

9.30

 

9

131796

9.30

 

10

131476

9.30

 

11

130227

9.30

 

12

128340

9.30

 

13

128341

9.30

 

14

126354

9.30

 

15

126370

9.30

 

16

130406

9.30

 

17

128364

9.30

 

18

126751

9.30

 

19

130740

9.30

 

20

130764

9.30

 

21

123030

9.30

 

22

128343

9.30

 

23

130944

9.30

 

24

127176

9.30

 

Część praktyczna Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

23-24.09.2020 rok w dwóch zmianach, godzina 9.00 i 13.30

(Lista może ulec zmianie w związku z poziomem zdawalności Egzaminu Teoretycznego)

Lp.

Nr albumu

Data

Godzina

23.09.2020 rok

1

124455

23.09.2020

9.00

2

125528

23.09.2020

9.30

3

129605

23.09.2020

10.00

4

125548

23.09.2020

10.30

5

122052

23.09.2020

11.00

6

129720

23.09.2020

11.30

7

123945

23.09.2020

12.00

8

128247

23.09.2020

13.30

9

127208

23.09.2020

14.00

10

132268

23.09.2020

14.30

11

129972

23.09.2020

15.00

12

131796

23.09.2020

15.30

13

130227

23.09.2020

16.00

14

128340

23.09.2020

16.30

15

128341

23.09.2020

17.00

16

126354

23.09.2020

17.30

24.09.2020 rok

17

126370

24.09.2020

9.00

18

130406

24.09.2020

9.30

19

128364

24.09.2020

10.00

20

128535

24.09.2020

10.30

21

126751

24.09.2020

11.00

22

130740

24.09.2020

11.30

23

130764

24.09.2020

12.00

24

123030

24.09.2020

13.30

25

132193

24.09.2020

14.00

26

130846

24.09.2020

14.30

27

128343

24.09.2020

15.00

28

130944

24.09.2020

15.30

29

131026

24.09.2020

16.00

30

127133

24.09.2020

16.30

31

127176

24.09.2020

17.00

32

130627

24.09.2020

17.30

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci

II roku Fizjoterapii studia jednolite magisterskie stacjonarne:

Egzamin poprawkowy (pisemny)

z przedmiotu Fizykoterapia

u Pani dr n. o zdr. Beaty Szczepanowskiej-Wołowiec

odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. (pon.) o godz. 15.00 w s. CM_B2.01
przy zachowani reżimu sanitarnego

Zaliczenie poprawkowe seminarium

Uwaga studenci

I rok Fizjoterapia studia II stopnia stacjonarne

Zaliczenie poprawkowe seminarium

u Pana prof. UJK dr hab. n o zdr. Wojciecha Kiebzaka

odbędzie się dnia 16.09.2020 r. po  uzgodnieniu telefonicznym

nr 41 303 32 44 w godzinach 12.00-12.30/14.09.2020

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Alergologia

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Alergologia – dr M.Czarny – Działak odbędzie się:
18 września(piątek) o godz. 16.00 – studia niestacjonarne
18 września(piątek) o godz. 15.30 – studia stacjonarne
Forma egzaminu-zdalna

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci !!!

III rok Fizjoterapia jednolite magisterskie st. niestacjonarne

Egzamin poprawkowy pisemny z przedmiotu
Kinezyterapia
u Pani dr n. med. Agnieszki Nitery-Kowalik

odbędzie się w dniu 19.09.2020 r. (sob.) godz. 9.30 s. CM_D_0/8