Godziny Rektorskie

W dniu 15.10.2020 r. (tj. czwartek) w godzinach 12:00-14:00

GODZINY REKTORSKIE

(wolne od zajęć dydaktycznych)

z okazji Inauguracji Roku Akademickiego

Konsultacje

Konsultacje pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu mających zajęcia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim 2019/2020:

 1. Dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski 20.09.2020 r. (nd.) godz. 11.00-13.00 s. CM_D_1/8
 2. Dr n. med. Marcin Bugajski 19.09.2020 r. (sob.) godz. 13.00-15.00 s. CM_D_1/8
 3. Mgr Kamil Markowski 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_D_1/8
 4. Dr n. o kf. Małgorzata Markowska 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_B2.23
 5. Dr n. o zdr. Tomasz Winiarczyk poniedziałki w godz. 10.00-11.00 UCS pok. 2.11 ul. Uniwersytecka. Hala sportowa UJK
 6. Mgr Marzena Reliszka 16.09.2020 r. (śr.) godz. 14.00-16.00 s. CM_B1.13
 7. Mgr Włodzimierz Sterkowicz terminy konsultacji zaliczeń z TiM PN i Metodyki w-f w Uniwersyteckim Centrum Sportu  14.09.2020r. oraz 21.09.2020r.  godz.10.00-11.00
 8. Prof. UJK dr hab. n. hum. Roman Starz konsultacje stacjonarne w sesji poprawkowej odbędą się: 23.09.2020 (środa), 10.00-11.30, pok. 224, w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny. Można także konsultować się mejlowo (w dowolnym terminie): roman.starz@ujk.edu.pl
 9. Dr Renata Kowal – do dyspozycji studentów w systemie on-line od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 17.00. Wstępnie termin spotkania stacjonarnego 26.09.2020
 10. Dr n. o zdr. Paulina Sztandera 23.09.2020 r. o14. 45 do 15.15 s. CM_D1/8
 11. Dr n. o kf. Rafał Pawłowski 17 i 24 IX (czwartek) 8.00-9.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.13
 12. Mgr Grzegorz Osiakowski czwartek 17.09.2020 r. (czw.) godz.10.00-11.00 i 21.09.2020 r. (pon.) godz.10.00-11.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.14
 13. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 19.09.2020 r. (sob.) godz. 9.30-10.30 w s. CM_D_0/8
 14. Dr n. med. Anna Lipińska 21.09.2020 r. (pon.) godz. 15.45-16.45 s. CM_A -1.01d
 15. Dr Mirosław Rutkowski – w czasie poprawkowej sesji egzaminacyjnej Pan Doktor codziennie jest dostępny dla Studentów za pomocą poczty UJK, oraz on-line w czasie rzeczywistym  za pomocą aplikacji TEAMS w dn. 23.09.2020 w godz.9:00-12:00 (zaliczenia poprawkowe)
 16. Mgr Marta Mierzwa-Molenda 23.09.2020 r. (śr.) godz. 8.00-9.00 s. CM_B2.22
 17. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 30.09.2020 r. (śr.) godz. 13.45-14.45 w s. CM_B2.22

Międzyuczelniany Bank Scenariuszy

 

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, UJK w Kielach, opis pod zdjęciem treści, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

opis treści z zdjęcia: W ramach współpracy międzyuczelnianej z Uniwersytetami Rzeszowskim i Zielonogórskim opracowano scenariusze do zajęć wysokiej wierności metodą symulacji medycznej, które są dostępne dla kadry dydaktycznej UJK CM

 

Problemy z platformami zdalnego nauczania.

Uwaga studenci!
W związku z problemami jakie pojawiły się z dostępem do platformy office.com oraz platforma.ujk.edu.pl został utworzony adres cmit@ujk.edu.pl. Ten adres ma priorytet przed adresami imiennymi informatyków wydziałowych.

Na powyższy adres e-mail prosimy wysyłać wszystkie prośby dotyczące resetu haseł, utworzenia konta itp.
Wiadomość powinna zawierać dane wg schematu:
Imię Nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, adres e-mail.
W temacie proszę wpisać nazwę platformy, której dotyczy problem.

Taki sposób komunikacji w znaczny sposób usprawni i przyspieszy rozwiązywanie powstałych problemów.

Nagłówek prorektora ds. medycznych prof. dr hab. n. med. Stanisława Głuszka, zawierający logo oraz datę: Kielce 18.05.2020r.

 

Drodzy Studenci,

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku wznawiamy wybrane zajęcia dydaktyczne (Zarządzenie nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych).

W pierwszej kolejności realizowane będą zajęcia laboratoryjne i w pracowniach symulacji, na ostatnich latach studiów.

Zajęcia będą prowadzone wg zasad określonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 maja 2020 roku zamieszczonych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Pismo GIS Z Dnia 12 Maja 2020 R - Zalecenia Dot Organizacji Zajęć (201.6 KiB)

Szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków studiów przedstawione zostaną w dniu 22 maja 2020 roku.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Prorektor ds. medycznych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacja dla Studenta

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA
Collegium Medicum, UJK Kielce
DO ODBYWANIA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH
(do zajęć/ćwiczeń praktycznych i praktyk zawodowych)

 Informacja dla Studenta

 Przed wejściem na zajęcia praktyczne Student zobowiązany jest okazać się nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a przed rozpoczęciem praktyk -kierunkowemu opiekunowi praktyk oraz opiekunowi w oddziale:

 1. Oryginałem ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych zawierającej wpisy:  
 • Wyniki badania kału na nosicielstwo
 • Ważne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (orzeczenie takie wydaje lekarz posiadający uprawnienia do badań profilaktycznych – niektórzy lekarze POZ oraz medycyny pracy). Orzeczenie to trzeba aktualizować, gdy został wyznaczony termin następnego badania.

Uwaga!

Wszyscy Studenci I roku studiów mają możliwość bezpłatnego wykonania badań na nosicielstwo na podstawie pisma skierowanego przez Uczelnię do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Kielcach, przy ulicy Jagiellońskiej.

2. Dokumentem potwierdzającym zaszczepienie się szczepionką WZW typu B

3. Ważnymi polisami ubezpieczeniowymi:

 •  Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w związku z wykonywaniem świadczeń medycznych (podczas praktycznej nauki zawodu)
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) z klauzulą obejmującą koszty leczenia po ekspozycji (narażenie/zakażenie wirusem HIV, WZW)

Uwaga!

Posiadanie polisy OC i NNW zabezpiecza  Studenta  przed  poniesieniem odpowiedzialności finansowej w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń czy  wyrządzonej przez Studenta krzywdy podczas praktycznej nauki zawodu. 

Zakup polisy OC i NNW przez Studenta jest możliwy cały czas pod adresem http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

4. W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – Kartą Obiegową z wpisami dokumentującymi odbycie szkolenia BHP, przeciwpożarowego i zakażeń szpitalnych.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ 2020/2021 NA KIERUNKU LEKARSKIM (III, IV, V ROK)

III ROK

PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I. TERMIN TERMIN POPRAWKOWY
Diagnostyka Laboratoryjna Egzamin 08.01.2021 18.01.2021

 

IV ROK

PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I. TERMIN TERMIN POPRAWKOWY
Neurologia Egzamin: na platformie e-learning 08.02.2021 godz.18.00 15.02.2021 godz.18.00
Onkologia Egzamin ( w kontakcie, 2 grupy) 17.02.2021 19.02.2021
Rehabilitacja Egzamin: test on-line 12.02.2021 godz.10.00  
Choroby zakaźne Egzamin 15.02.2021 godz.11.00  

 

V ROK

PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I. TERMIN TERMIN POPRAWKOWY
Otolaryngologia Egzamin 17.02.2021 godz.17.00  
Chirurgia dziecięca Egzamin ustny, on-line 8 i 9.02.2021

od godz.13.00

23.02.2021 godz.14.00

trwa nabór na bezpłatne kursy i szkolenia

INFORMACJA

W ramach projektu

NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

trwa nabór na bezpłatne kursy i szkolenia certyfikowane przez

Centrum Kształcenia Podyplomowego

dla studentów/ek:

PIELĘGNIARSTWA – II STOPNIA I i II ROKU

POŁOŻNICTWA II STOPNIA I i II ROKU.

W ramach programu student może uczestniczyć tylko w jednym kursie specjalistycznym!!!

Kursy specjalistyczne będą organizowane dla grup ok. 8 osobowych, będą trwały max 3 mies. (wraz ze stażami) i zakończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego. Programy kursów oparte są na wytycznych  CKPiP w Warszawie, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia.
Wykaz kursów, na które trwa nabór.

Pielęgniarstwo dla 50 osób.

 1. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową (173h);
 2. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie (105h)
 3. Podstawy opieki paliatywnej (85h)
 4. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (80h)
 5. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (164h)
 6. Żywienie do jelitowe i pozajelitowe (200h)
 7. Leczenie ran (200h)
 8. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (108h)
 9. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (90h)

 Położnictwo dla 20 osób.

 1. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji (62 h)
 2. Leczenie ran (115 h)
 3. Szczepienia ochronne (52 h)
 4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (90 h)

 

Wypełnione i podpisane dokumenty

Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego (należy wskazać rodzaj kursu lub zaproponować nowy)

Formularz zgłoszeniowy

można składać w wersji papierowej na portierni Budynku D lub w wersji elektronicznej scanem na e-mail ewa.nowosinska@ujk.edu.pl w terminie do 24.01.2021r.

 

Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona w dn. 26.01.2021r.

 

Osoba do kontaktu:

Ewa Nowosińska

tel. 41 349-69-03;

e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

 

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Formularz-zgloszeniowy-NOWE-PERSPEKTYWY (501.5 KiB)


– Wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego

Wniosek O Zakwalifikowanie Do Kursu Specjalistycznego (690.3 KiB)


– Regulamin projektu

Regulamin (718.8 KiB)


– Instrukcja Założenia Konta w Systemie Monitorowania Kształcenia

Instrukcja-założenia-konta-w-Systemie-Monitorowania-Kształcenia (429.3 KiB)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zaliczeń/egzaminów w sesji zimowej 2020/2021 na kierunku lekarskim

Harmonogram zaliczeń/egzaminów w sesji zimowej 2020/2021
I rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN TERMIN POPRAWKOWY
Anatomia wykłady – zaliczenie z oceną 26.01.2021
ćwiczenia/ćwiczenia praktyczne – zaliczenie z oceną 28.01.2021/ 04.02.2021
Chemia wykłady – egzamin stacjonarne: 22.01.2021, godz. 10:00 (termin „0”)/ 08.02.2021, godz. 10:00 niestacjonarne: 05.02.2021, godz. 12:00 (termin „0”)/ 16.02.2021, godz. 12:00 stacjonarne: 15.02.2021, godz. 10:00                                 niestacjonarne: 25.02.2021, godz. 12:00
Etyka wykłady – zaliczenie z oceną stacjonarne: 08.01.2021 niestacjonarne: 13.01.2021
Język łaciński ćwiczenia – zaliczenie z oceną 27.01.2021
Biostatystyka z elementami informatyki egzamin-wyk 18.01.2021, godz 11 (termin „0”)/ 09.02.2021, godz 11:00 23.02.2021, godz 11
Psychologia lekarska wykłady – zaliczenie z oceną 11.02.2021
Historia medycyny zaliczenie z oceną-wyk stacjonarne: 21.01.2021 godz. 8:00 (Microsoft Teams, aplikacja Forms)
niestacjonarne: 26.01.2021 godz. 17:00 (Microsoft Teams, aplikacja Forms)
II rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN TERMIN POPRAWKOWY
Biochemia wykłady – egzamin 10.02.2021, godz 10:00 26.02.2021, godz 10:00
Biofizyka wykłady – egzamin 25.01.2021   godz. 13.00 – 14.00 (termin „0”)/  8.02.2021   godz. 12.00 – 13.00 24.02.2021 godz. 15.00 – 16.00
Genetyka wykłady – egzamin 08.02.2021 23.02.2021
Mikrobiologia wykłady – zaliczenie z oceną 28.01.2021, godz. 10:00

PIELĘGNIARSTWO I ROK I ST.

Egzamin z przedmiotu „Anatomia” u Pana dr. hab. prof. UJK Macieja Kielara odbędzie się w dn. 3.02.2021r. (środa) godz. 13.00.