HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ LETNIEJ 2020/2021 KIERUNEK DIETETYKA

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ LETNIEJ 2020/2021 KIERUNEK DIETETYKA  26.06.2021-07.07.2021

(sesja poprawkowa 16.09.2021-24.09.2021)

 

PRZEDMIOT PROWADZĄCY ROK STUDIÓW/FORMA DATA GODZINA SALA
Fizjologia człowieka dr Justyna Marwicka 1 rok stacjonarne 25.06.2021 15.00 D 1/10
Fizjologia człowieka dr Justyna Marwicka 1 rok niestacjonarne 26.06.2021 18.00 D 0/5
Technologia żywności potraw oraz towaroznawstwo dr Anna Tokarska 1 rok stacjonarne 28.06.2021 15.00  
Technologia żywności potraw oraz towaroznawstwo dr Anna Tokarska 1 rok niestacjonarne 03.07.2021 10.00  
Podstawy dietetyki klinicznej dr Anna Tokarska 2 rok stacjonarne 30.06.2021 15.00  
Podstawy dietetyki klinicznej dr Anna Tokarska 2 rok niestacjonarne 30.06.2021 16.00  
Żywienie w otyłości i chorobach metabolicznych dr Kamila Sobaś 2 rok stacjonarne 2.07.2021 10.00 D1/10 i D1/11
Żywienie w otyłości i chorobach metabolicznych dr Kamila Sobaś 2 rok niestacjonarne 3.07.2021 10.00 D1/10 i D1/11
Dietetyka pediatryczna dr Kamila Sobaś 2 rok stacjonarne 28.06.2021 10.00 D1/10 i D1/11
Dietetyka pediatryczna dr Kamila Sobaś 2 rok niestacjonarne 26.06.2021 10.00 D1/10 i D1/11

Zapisy na szczepienia

Drodzy Studenci,

Rozpoczęliśmy zapisy osób chętnych do zaszczepienia się szczepionką firmy Pfizer.

Szczegóły dotyczące sposobu przesyłania zgłoszenia znajduje się na stronie głównej Uniwersytetu.

Apeluję do wszystkich Państwa o wykorzystanie tej możliwości dla ochrony siebie, swoich bliskich i przyszłych pacjentów przed zakażeniem groźnym dla zdrowia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Zwracam uwagę, że możliwość przystąpienia do praktyk zawodowych w placówkach medycznych jest często uzależniona od faktu zaszczepienia się. Osoby niezaszczepione powinny się wobec tego liczyć z trudnościami w odbyciu zajęć praktycznych.

Prorektor ds. Medycznych
dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK

Terminy egzaminów-prowadzący dr inż. Kamila Sobaś

 

Przedmiot Prowadzący zajęcia Rok studiów/forma Termin egzaminu Godzina Sala
Żywienie w otyłości i chorobach metabolicznych dr Kamila Sobaś 2 rok stacjonarne 2.07.2021 10.00 D 1/10 i D 1/11
Żywienie w otyłości i chorobach metabolicznych dr Kamila Sobaś 2 rok niestacjonarne 3.07.2021 10.00 D 1/10 i D 1/11
Dietetyka pediatryczna dr Kamila Sobaś 2 rok stacjonarne 28.06.2021 10.00 D 1/10 i D 1/11
Dietetyka pediatryczna dr Kamila Sobaś 2 rok niestacjonarne 26.06.2021 10.00 D 1/10 i D 1/11

Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie”

Plakat zapraszający na Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych "Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie" 21 Maja 2021

ZAPROSZENIE

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
Instytut Zdrowia oraz Instytut Medyczny
zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Studenckich Kół Naukowych
Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie
TERMIN KONFERENCJI 21 maja 2021 r. Konferencja on-line /bezpłatna/

W konferencji biorą udział: studenci fizjoterapii, pielęgniarstwa, kosmetologii, dietetyki, ratownictwa medycznego
(język prowadzonych wykładów: polski; słowacki; czeski; rosyjski; angielski)
Patronat Honorowy: Czytaj dalej Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Wyzwania zdrowotne we współczesnym świecie”

Szczepienia przeciw COVID-19

Zawiadamiamy studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i DIETETYKA Collegium Medicum, którzy się dotychczas nie zapisali na szczepienie a są zainteresowani szczepieniami  przeciw COVID-19 o możliwości wyrażenia zgody i zgłoszenia się do zaszczepienia przeciw SARS-CoV-2 – TURA III – szczepionka Astra-Zeneca.

TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA DNIA 17. 03. 2021 do godz. 22.00.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i wysłanie zgłoszenia do szczepienia dostępnego w załączniku  – ZGODA WZÓR

Oryginał zgody będzie trzeba zachować i zgłosić się z nim w wyznaczonym terminie do szczepienia. ZGODA zawiera (Imię, nazwisko, PESEL i kierunek studiów / wykonywany zawód: (w tym lekarza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na kierunkach medycznych)

Ponadto trzeba wykonać (czytelny/e) skan lub zdjęcie PODPISANEJ ZGODY i przesłać na adres mariuszs@ujk.edu.pl. Wraz z wpisaniem w mailu: nr telefonu i adresu email do kontaktu.

Termin szczepienia z tej rejestracji przypadnie na 22.03.2021  (poniedziałek) o czym zostaną Państwo poinformowani oddzielnie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w zgłoszeniu.

Jeśli ktoś z Państwa był wcześniej zapisany przed 22.02.2021, a nie podszedł do szczepienia, lub nie dostał zawiadomienia o szczepieniu, proszę również o kontakt na powyższy adres e-mail. Taką informację proszę także przesłać  wiadomością e-mail wraz z imieniem i nazwiskiem w celu weryfikacji zgłoszenia.

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”

Zainteresowanych Studentów/ki kierunku Dietetyka studiów pierwszego stopnia II i III roku zapraszamy do udziału w projekcie w ramach:

Modułu podnoszenia kompetencji

Organizację szkoleń:

– Dietoterapia w insulinoodpornosci,

– Kontrola łaknienia,

–  Diagnostyka laboratoryjna w gabinecie dietetyka,

–  Psychodietetyka,

Organizację wizyt studyjnych.

Z każdego z wymienionych wsparć  uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są
w Regulaminie Projektu .

Scany wypełnionych i podpisanych dokumentów – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy przesłać na adres e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 17.03.2021r. do godz. 12.00.

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

https://cm.ujk.edu.pl/aktualnosci-dietetyka

Regulamin (710.4 KiB)

Formularz Zgłoszeniowy

 

Osoba do kontaktu:

mgr Ewa Nowosińska – pokój 2/19; tel. (041) 349-69-03; e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Erasmus PLUS

ERASMUS+ LOGO

Drodzy studenci

Koordynator Wydziałowy oraz Koordynatorzy Instytutu Nauk o Zdrowiu Programu Erasmus + zapraszają studentów kierunku Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie Publiczne oraz Ratownictwo Medyczne na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Działu Wymiany i Współpracy Międzynarodowej, które odbędzie się w dniach 04.03-05.03.2021. Spotkanie będzie miało charakter zdalny za pośrednictwem Platformy Teams.
Kod zespołu zostanie rozesłany na indywidualne adresy e-mail studentów.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Programu Erasmus +

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorami Instytutowymi:

Mgr Monika Olczyk: Kierunek Pielęgniarstwo oraz Położnictwo

Dr Marta Kordyzon : Kierunek Zdrowie Publiczne oraz Ratownictwo Medyczne

Mgr Monika Michalak: Kierunek Kosmetologia