Aktualności

Komunikat

W związku z przerwą urlopową od dnia 05.08.2019r. do dnia 16.08.2019r. Dziekanat WLiNoZ nie będzie czynny.

Zapraszamy od 19.08.2019 w godzinach urzędowania Dziekanatu z wyłączeniem poniedziałków i sobót.

Dziekanat spraw socjalnych nieczynny w dniach 1.08.2019r.-23.08.2019r.

W dniu 01.12.2015 roku Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu czynny w godzinach 9:30-13.30

W piątek 30.10.2015 dziekanat czynny do 14:30

W dniu 31.10.2015r.(sobota) Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu będzie NIECZYNNY.

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY STYPENDIALNE

Każdy dorosły członek rodziny składa:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za rok bazowy (lub załącznik nr 9)
 • Zaświadczenie z ZUS o składce zdrowotnej za rok bazowy (lub załącznik nr 8)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 10
 • Zaświadczenie z gminy o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego w roku bazowym (lub załącznik nr 14)
 • Prawidłowo wypełniony załącznik nr 11

Student dodatkowo składa:

 • Wniosek o przyznanie stypendium – załącznik nr 2
 • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – załącznik nr 1
 • Oświadczenie o nr konta bankowego – załącznik nr 22
 • Zaświadczenia ze szkół rodzeństwa uczącego się lub akty urodzenia (oryginały wraz z kopiami), jeśli rodzeństwo nie jest jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym

Jeśli rodzina jest niepełna, należy poświadczyć ten stan:

 • Aktem zgonu członka rodziny (oryginał wraz z kopią)
 • Wyrokiem sądowym i alimentacyjnym (oryginał wraz z kopią)
 • Zaświadczeniem z policji o zaginięciu

* Dopiero na podstawie w/w dokumentów oraz rozmowy ze studentem pracownik Dziekanatu jest w stanie określić, jakie jeszcze zaświadczenia i załączniki dodatkowo mogą być potrzebne.

W przypadku składania załączników zamiast zaświadczeń muszą one być wypełnione w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości, zgodnie ze stanem faktycznym, podpisane przez osobę składającą dane oświadczenie woli.

Uwaga studenci !!!!

Od. 01.09.2015 r. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu został przeniesiony do nowego budynku pokój nr 1/12 A oraz pokój 1/12 B (stypendia)

Uwaga Studenci!

Informujemy, że w dniach od 10 do 23 sierpnia 2015 roku dziekanat będzie nieczynny.

Uroczyste wręczenie dyplomów

Absolwentów 2015 zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów, które odbędzie się według harmonogramu:

07.09.2015 Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

 • Fizjoterapia – Licencjackie Stacjonarne i Niestacjonarne godz. 14.00 s.201
 • Fizjoterapia – Magisterskie Stacjonarne i Niestacjonarne godz. 15.00 s.12

11-09.2015.Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

 • Pielęgniarstwo i Położnictwo – Licencjackie Stacjonarne godz. 12.00 s.201
 • Pielęgniarstwo i Położnictwo– Magisterskie Stacjonarne i Niestacjonarne godz. 14.00 s.12
 • Zdrowie Publiczne oraz Ratownictwo Medyczne–Licencjackie i Magisterskie, Stacjonarne i Niestacjonarne godz. 15,30 s.201

Obowiązkowo, do dnia Uroczystości należy odebrać dokumenty z Dziekanatu

Uroczystość połączona jest z czepkowaniem absolwentów kierunku Położnictwo i Pielęgniarstwo I stopnia studia stacjonarne.

Przewidziane są wyróżnienia.
Spotkanie jest także okazją do spotkania się po wakacjach i uwiecznieniu uroczystości na fotografii.

Serdecznie zapraszamy !

U W A G A !!!! Ważne !!!

Studenci przygotowujący się do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do zamieszczenia pracy na swoim profilu w Wirtualnej Uczelni, w zakładce „dyplom”.