UWAGA STUDENCI!

erasmus logo oraz flaga UE

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej (DWiWM) otwiera dodatkowy nabór dla studentów na wyjazdy do zagranicznych uczelni na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 oraz na praktyki letnie od lipca do września 2022 w ramach programu Erasmus+ KA103.
Rekrutacja potrwa do 5 listopada br.

Spotkanie informacyjne dotyczące w/w rekrutacji odbędzie się w Collegium Medicum 19.10.2021 roku (wtorek) o godz. 11:00 w Sali CM_B0.31_CIM (sala obok portierni – wejście od Al. IX Wieków Kielc) a dla Studentów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu a są zainteresowani programem Erasmus+ KA103  poniżej szczegółowe informacje.

Formularz zgłoszeniowy online oraz szczegółowe informacje, w tym zasady naboru i realizacji wyjazdów, znajdują się na www Erasmus+ UJK w zakładce STUDENT https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/ , natomiast ogłoszenie o naborze i dane kontaktowe DWiWM można znaleźć w Aktualnościach https://erasmus.ujk.edu.pl/

Student ubiegający się o wyjazd wypełnia formularz online dla kandydatów na zagraniczne studia / praktyki oraz załącza w pliku ZIP:

  • CV w języku polskim i angielskim
  • kopię certyfikatu językowego B2 wg CEFR
  • kopię decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego i / lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o wyjazd z dofinansowaniem PO WER.

    Koordynator Collegium Medicum ds. programu Erasmus+
    Dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka
    agnieszka.strzelecka@ujk.edu.pl

Erasmus plus

ERASMUS+ LOGO

Drodzy Studenci,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie wyjazdów na studia i na praktyki w ramach programu Erasmus+

Terminy spotkań na platformie TEAMS
03.03.2021  – Instytut Nauk Medycznych
04-05.2021 – Instytut Nauk o Zdrowiu

 

Koordynator Erasmus+ Collegium Medicum
Dr Agnieszka Strzelecka

Koordynator Erasmus+ Instytutu Nauk Medycznych
Dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK

Koordynator Erasmus+ Instytutu Nauk o Zdrowiu
Mgr Monika Olczyk: Kierunek Pielęgniarstwo oraz Położnictwo:
monika.olczyk@ujk.edu.pl
Dr Marta Kordyzon : Kierunek Zdrowie Publiczne oraz Ratownictwo Medyczne: marta.kordyzon@ujk.edu.pl
Mgr Monika Michalak: Kosmetologia oraz Dietetyka:
monika.michalak@ujk.edu.pl