Erasmus plus

ERASMUS+ LOGO

Drodzy Studenci,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie wyjazdów na studia i na praktyki w ramach programu Erasmus+

Terminy spotkań na platformie TEAMS
03.03.2021  – Instytut Nauk Medycznych
04-05.2021 – Instytut Nauk o Zdrowiu

 

Koordynator Erasmus+ Collegium Medicum
Dr Agnieszka Strzelecka

Koordynator Erasmus+ Instytutu Nauk Medycznych
Dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK

Koordynator Erasmus+ Instytutu Nauk o Zdrowiu
Mgr Monika Olczyk: Kierunek Pielęgniarstwo oraz Położnictwo:
monika.olczyk@ujk.edu.pl
Dr Marta Kordyzon : Kierunek Zdrowie Publiczne oraz Ratownictwo Medyczne: marta.kordyzon@ujk.edu.pl
Mgr Monika Michalak: Kosmetologia oraz Dietetyka:
monika.michalak@ujk.edu.pl