Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne, Seminarium Pani dr n. o kf. Małgorzaty Markowskiej z dnia 12.12.2013 r. zostaje odwołane ze względu na organizowane szkolenie.

Uwaga Studenci I roku Fizjoterapii II stopnia studia niestacjonarne w r.a. 2012/2013

Grupa seminaryjna prof. UJK dr hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego od roku akademickiego 2013/2014 zostaje rozwiązana. Studenci z grupy seminaryjnej Pana Profesora proszeni są o stawiennictwo w Instytucie Fizjoterapii (p. 222).

III rok Fizjoterapia I stopnia studia stacjonarne w r. a. 2013/2014 seminarium za Pana dr n. med. Grzegorza Gałuszkę poprowadzi Pani dr n. med. Renata Gałuszka

Uwaga Studenci

Konsultacje Pana dr n. farm. Piotra Rafalskiego odbędą się w dniu 16.09.2013 r. (pon.) godzina 11.30-13.30. Osoby bez uregulowanej sytuacji zaliczeniowej proszę zgłosić się w wyznaczonym terminie.

Uwaga Studenci

II rok Fizjoterapia I stopnia studia stacjonarne

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Terapia manualna u Pani dr n. med. Anny Lipińskiej odbędzie się w dniu 09.09.2013r. o godz. 15.30 s. 01d.

Uwaga Studenci

I roku Fizjoterapii I stopnia studia stacjonarne

Egzamin poprawkowy test z przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka u Pana dr n. med. Michała Spałka odbędzie się w dniu 23.09.2013 r. (pon.) godz. 16.00 s. 02d.

Uwaga studenci

II rok Fizjoterapia I stopnia studia stacjonarne Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Terapia manualna u Pani dr n. med. Anny Lipińskiej odbędzie się w dniu 12.06.2013r. o godz. 15.30 w s. 1.