UWAGA STUDENCI!

erasmus logo oraz flaga UE

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej (DWiWM) otwiera dodatkowy nabór dla studentów na wyjazdy do zagranicznych uczelni na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 oraz na praktyki letnie od lipca do września 2022 w ramach programu Erasmus+ KA103.
Rekrutacja potrwa do 5 listopada br.

Spotkanie informacyjne dotyczące w/w rekrutacji odbędzie się w Collegium Medicum 19.10.2021 roku (wtorek) o godz. 11:00 w Sali CM_B0.31_CIM (sala obok portierni – wejście od Al. IX Wieków Kielc) a dla Studentów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu a są zainteresowani programem Erasmus+ KA103  poniżej szczegółowe informacje.

Formularz zgłoszeniowy online oraz szczegółowe informacje, w tym zasady naboru i realizacji wyjazdów, znajdują się na www Erasmus+ UJK w zakładce STUDENT https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/ , natomiast ogłoszenie o naborze i dane kontaktowe DWiWM można znaleźć w Aktualnościach https://erasmus.ujk.edu.pl/

Student ubiegający się o wyjazd wypełnia formularz online dla kandydatów na zagraniczne studia / praktyki oraz załącza w pliku ZIP:

 • CV w języku polskim i angielskim
 • kopię certyfikatu językowego B2 wg CEFR
 • kopię decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego i / lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o wyjazd z dofinansowaniem PO WER.

  Koordynator Collegium Medicum ds. programu Erasmus+
  Dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka
  agnieszka.strzelecka@ujk.edu.pl

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Prorektor do Spraw Medycznych,
Dziekan i Rada
Wydziału Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
mają zaszczyt zaprosić pracowników, studentów i doktorantów

na

INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Uroczystość odbędzie się 14 października 2021 r. o godz. 12:00

w Auli 0/13 w budynku Wydziału Collegium Medicum

przy al. IX Wieków Kielc 19a (wejście od ul. Radiowej)

 

Program uroczystości:

 • Hymn państwowy
 • Powitanie zaproszonych gości
 • Wystąpienie inauguracyjne

Dziekana Wydziału Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Marianny Janion

 • Immatrykulacja studentów
 • Gaudeamus
 • Wystąpienie zaproszonych gości
 • Wykład inauguracyjny dr hab. n. med. Aldony Kowalskiej prof. UJK
 • “Medycyna precyzyjna przyszłość czy teraźniejszość”
 • Zakończenie uroczystości

link do transmisji z Inauguracji:

https://www.youtube.com/watch?v=FEzitVxlMW4

Egzamin komisyjny z przedmiotu Anatomia dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że termin egzaminu komisyjnego z Anatomii to 27.09.2021 (poniedziałek), godz. 9:00, sala 1/10.

Studenci, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do P zgłaszają się na godzinę 9:00, natomiast studenci, których nazwiska rozpoczynają się od litery S do Z zgłaszają się na godzinę 11:00.

Dni rektorskie

Decyzją JM Rektora prof. Stanisława Głuszka dzień 4 października 2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, w związku z inauguracją nowego roku akademickiego oraz dzień 11 października br., w związku ze Świętokrzyskim Festiwalem Nauki.

Harmonogram egzaminów w poprawkowej sesji letniej 2020/2021

Harmonogram egzaminów w poprawkowej sesji letniej 2020/2021
I rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA Termin poprawkowy
Anatomia Część praktyczna 17.09.2021, 8:00-14:00
Test 16.09.2021, 8:00 (13a+b)
Histologia z embriologią Wykłady – egzamin 22.09.2021, 11:00 (12a)
Podstawy biologii komórki Wykłady – egzamin 16.09.2021
Biostatystyka z elementami informatyki Wykłady – egzamin 20.09.2021, 10:00
II rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA Termin poprawkowy
Fizjologia z cytofizjologią Wykłady – egzamin 17.09.2021 14:00 (0/13a+b)
Immunologia Wykłady – egzamin
Mikrobiologia Wykłady – egzamin 21.09.2021, 10:00 (0/12b)
Parazytologia Wykłady – egzamin
Język angielski lektorat – egzamin

Informacja

Dziekanat Collegium Medicum  będzie NIECZYNNY w dniach 0d 16.08.2021 do 22.08.2021.

Informacja dot. stypendiów ministra

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stypendiów ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021, poz. 725), wnioski wraz z załącznikami składane są do Rektora w wersji papierowej i elektronicznej, po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny przez Dziekana Wydziału/Filii. Wnioski należy przekazać do Działu Spraw Studenckich i Doktorantów w terminie do dnia 23 września 2021 r.

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca do składania wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.  W przypadku studenta V roku studiów, stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI koku studiów.

Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie.

Termin składania wniosków upływa 20 września 2021 r.

Więcej informacji oraz stosowne dokumenty dostępne są na stronie BIP Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Plakat informujący o naborze wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim