Rekrutacja do projektu Medicus

REKRUTACJA DO PROJEKTU

DOT. UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH METODĄ SYMULACJI DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK” z dnia 22.02.2021 r. zostaje przedłużona do 12.03.2021 r.

Rekrutacja  dotyczy:

  • studentów I roku kierunku lekarskiego (nabór 2020/2021), studia stacjonarne
  • studentów III roku kierunku lekarskiego (nabór 2018/2019), studia stacjonarne

 Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  22.02.2021  do 12.03.2021 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do bud. B pok. 3.30 do Pani Ilony Foksa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57.

Terminarz egzaminów

Proponowany harmonogram zaliczeń/egzaminów w sesji letniej 2020/2021
I rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN
Anatomia Część praktyczna 28.06.2021
Test 29.06.2021
Część ustna 30.06.2021
Histologia z embriologią Wykłady – egzamin 02.07.2021
Podstawy biologii komórki Wykłady – egzamin 05.07.2021
Biostatystyka z elementami informatyki Wykłady – egzamin 07.07.2021
II rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN
Fizjologia z cytofizjologią Wykłady – egzamin 06.07.2021
Immunologia Wykłady – egzamin 28.06.2021
Mikrobiologia Wykłady – egzamin 02.07.2021
Parazytologia Wykłady – egzamin 05.07.2021
III rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN
Patofizjologia wykłady – egzamin 28.06.2021
Patologia wykłady – egzamin 30.06.2021
Farmokologia  z toksykologią wykłady – egzamin 01.07.2021
Choroby wewnętrzne zaliczenie z oceną 03.07.2021
Dermatologia i wenerologia wykłady -egzamin 05.07.2021
Chirurgia ogólna wykłady – zaliczenie z oceną 07.07.2021
IV rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN
Anestezjologia i intensywna terapia  wykłady  – egzamin 26.06.2021
Farmakologia kliniczna wykłady – egzamin 01.07.2021
Pediatria zaliczenie z oceną 30.06.2021
Psychiatria zaliczenie z oceną 03.07.2021
Chirurgia ogólna zaliczenie z oceną 05.07.2021
Choroby wewnętrzne zaliczenie z oceną 29.06.2021
Diagnostyka obrazowa wykłady – egzamin 07.07.2021
V rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN
Pediatria zaliczenie z oceną 29.06.2021
Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof zaliczenie z oceną 01.07.2021
Ortopedia i traumatologia wykłady – egzamin 26.06.2021
Chirurgia onkologiczna wykłady – egzamin 30.06.2021
Urologia wykłady – egzamin 02.07.2021
Chirurgia ogólna zaliczenie z oceną 03.07.2021
Ginekologia i położnictwo zaliczenie z oceną 01.07.2021
Geriatria wykłady – egzamin 05.07.2021
Okulistyka wykłady – egzamin 07.07.2021
Neurochirurgia wykłady – egzamin 06.07.2021
Medycyna sądowa wykłady – egzamin 28.06.2021
VI rok
PRZEDMIOT FORMA ZALICZENIA I TERMIN
Chirurgia egzamin 28.06.2021
Ginekologia i położnictwo egzamin 05.07.2021
Medycyna ratunkowa egzamin 02.07.2021
Medycyna rodzinna egzamin 30.06.2021

Erasmus PLUS

ERASMUS+ LOGO

 

Drodzy Studenci,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie wyjazdów na studia i na praktyki w ramach programu Erasmus+

Spotkania odbędą się 3 marca 2021 na platformie Teams o godzinie 9.00 i 13:00


Koordynator Erasmus+ Collegium Medicum

Dr Agnieszka Strzelecka

Koordynator Erasmus+ Instytutu Nauk Medycznych

Dr hab. Wioletta Adamus-Białek, prof. UJK

ZMIANA TERMINU ZALICZENIA

ZMIANA TERMINU ZALICZENIA DLA V ROKU KIERUNEK LEKARSKI,  SEMESTR ZIMOWY

Informacja o terminie zaliczenia z oceną z przedmiotu

Pediatria: 15.02.2021 r., godz. 16.00, platforma e-learningowa

INFORMACJA O TERMINIE ZALICZENIA

INFORMACJA O TERMINIE ZALICZENIA DLA III ROKU KIERUNEK LEKARSKI, SEMESTR ZIMOWY

Zaliczenie z oceną z przedmiotu: Choroby wewnętrzne – Propedeutyka

Interny z Elementami Kardiologii odbędzie się 15.02.2021.

Zaliczenie odbędzie się w podziale na grupy ćwiczeniowe w aulach Collegium Medicum:

Aula 12 A – grupy 01 i 05 – godz. 14.00

Aula 12 B – grupa 02 – godz. 14.15

Aule 13 A i B – grupy 03 i 04 – godz. 14.30

Pediatria – Zaliczenie V rok lekarski

INFORMACJA O TERMINIE ZALICZENIA DLA V ROKU KIERUNEK LEKARSKI, SEMESTR ZIMOWY

Informacja o terminie zaliczenia z oceną z przedmiotu

Pediatria: 15.02.2021 r., godz. 16.00, aule nr 12 A i B oraz 13 A i B

Zaliczenie III Lek. – Choroby wewnętrzne

INFORMACJA O TERMINIE ZALICZENIA DLA III ROKU KIERUNEK LEKARSKI, SEMESTR ZIMOWY

Zaliczenie z oceną z przedmiotu: Choroby wewnętrzne – Propedeutyka Interny z Elementami Kardiologii odbędzie się 15.02.2021.

Zaliczenie odbędzie się w podziale na grupy ćwiczeniowe w aulach Collegium Medicum:

Aula 12 A – grupy 01 i 05 – godz. 14.00

Aula 12 B – grupa 02 – godz. 14.15

Aule 13 A i B – grupy 03 i 04 – godz. 14.30