TERMINY EGZAMINÓW VI ROK KIERUNEK LEKARSKI, SEMESTR ZIMOWY

Informacja o terminach egzaminów dla VI roku Kierunku lekarskiego:

0.3 – 05.02.2021 Choroby wewnętrzne – egz. praktyczne

08.12 – 12.02.2021 Choroby wewnętrzne – egz. ustne

15.02.2021 Pediatria – test

17 – 19.02.2021 Pediatria– egz. ustne

Psychiatria – egzamin realizowany po każdej grupie

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku odbędzie się 09.10.2020 w budynku Collegium Mediucm przy al. IX Wieków Kielc 19a w auli nr 0/13.

Studia stacjonarne: godz. 9:00

Studia niestacjonarne: godz. 11:00

Informujemy o obowiązku zachowania reżimu sanitarnego i noszenia maseczek.

Zaliczenie z Chirurgii

Zaliczenie z chirurgii:
III rok kierunek lekarski studia stacjonarne i niestacjonarne 3.07.2020 godzina 9:00
IV rok kierunek lekarski studia stacjonarne i niestacjonarne 2.07.2020 godzina 12:00