Aktualności

Spotkanie organizacyjne dla studentów kierunku lekarskiego chcących wziąć udział w zajęciach Wychowania fizycznego odbędzie się w dniu 23 luty o godz. 17:00 na hali sportowej Centrum Rekreacji i Sportu UJK w Kielcach ul. Świętokrzyska 21 H ki

,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny”

Instytut Nauk Medycznych, Wydział  Lekarski  i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają zainteresowanych lekarzy i pielęgniarki na konferencję naukowo-szkoleniową pt. ,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny” , która odbędzie się 19 lutego w sali wykładowej Wydziału, al. IX Wieków Kielc 19A,  wejście od ulicy Radiowej.

Czytaj dalej ,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny”