UWAGA STUDENCI KIERUNKU LEKARSKIEGO

EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU CHIRURGIA OGÓLNA W FORMIE PISEMNEGO TESTU U PROF. DR HAB. N. MED STANISŁAWA GŁUSZKA ODBĘDZIE SIĘ 16.02.2018 O GODZ. 15.00 W AULI 0/13A

Dzień Otwarty Kierunku Lekarskiego

Maturzystów zainteresowanych studiami medycznymi zapraszamy na Dzień Otwarty Kierunku Lekarskiego, który odbędzie się w piątek, 21 kwietnia w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK.

Podczas Dnia Otwartego studenci opowiedzą o kulisach studiowania medycyny na UJK i wprowadzą wszystkich chętnych w niezwykły świat anatomii. W programie m.in. zajęcia w salach prosektoryjnych i  prelekcje.

Czytaj dalej Dzień Otwarty Kierunku Lekarskiego

HARMONOGRAM EGZAMINÓW i ZALICZEŃ SESJI ZIMOWEJ 2016/2017 dla II roku

L.p. Przedmiot termin forma zaliczenia
1 Biochemia termin „0”- 23.01.2017 E
2 Genetyka termin „0”-  16.01.2017 (Poniedziałek) o godzinie 18.00
termin „I” –  03.02.2017 (Piątek) o godzinie 15.00
termin poprawkowy -15.02.2017 (Środa) o godzinie 16.00
E
3 Mikrobiologia kolokwium zaliczeniowe 29 stycznia o godzinie 9:00 zo
4 Fizjologia z cytofizjologią kolokwium zaliczeniowe 29 stycznia o godzinie 9:00 zo
5 Diagnostyka laboratpryjna termin „0”- 27 .01. godz. 15:00 test
termin” I”- 06.02. godz. 15:00 test
E
6 język angielski zo
7 Interwencja kryzysowa zo
8 Rośliny użytkowe i lecznicze 23.01 zo
9 Aparatura medyczna 23.01 zo

Spotkanie organizacyjne dla studentów kierunku lekarskiego chcących wziąć udział w zajęciach Wychowania fizycznego odbędzie się w dniu 23 luty o godz. 17:00 na hali sportowej Centrum Rekreacji i Sportu UJK w Kielcach ul. Świętokrzyska 21 H ki

,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny”

Instytut Nauk Medycznych, Wydział  Lekarski  i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają zainteresowanych lekarzy i pielęgniarki na konferencję naukowo-szkoleniową pt. ,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny” , która odbędzie się 19 lutego w sali wykładowej Wydziału, al. IX Wieków Kielc 19A,  wejście od ulicy Radiowej.

Czytaj dalej ,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny”