Aktualności

Egzamin

17.06.2019 odbędzie się egzamin z przedmiotu Chirurgia na kierunku III rok lekarski w sali 0/13a i 0/13b

I rok kierunek lekarski

Zaliczenie komisyjne z przedmiotu Anatomia  na kierunku lekarskim prowadzonym w języku polskim  odbędzie się 25.02.2019r.  od godziny 11.00 w Sali Rady Wydziału 1/6.

Poprawa z przedmiotu Chirurgia ogólna dla III i IV roku kierunku lekarskiego odbędzie się 19.02.2019r. o godz. 13.30 w Klinice Chirurgii Ogólnej WSzZ w Kielcach.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Onkologia na IV roku kierunku lekarskiego odbędzie się 20.02.2019 r. o godz. 8.30 w ŚCO (Zakład Radioterapii, parter)

Zaliczenie z Chirurgii IV rok odbędzie się dnia 18.01.2019 o 15:30

Zaliczenie komisyjne z Anatomii odbędzie się 17.09.2018 roku w godzinach od 9:30 – 13:00 w Sali Rady Wydziału.

24.09.2018 godzina 17.00-19.00 sala 0/12a poprawa z przedmiotu Mikrobiologia.

17.09.2018 godzina 17.00-18.30 sala 1/10 poprawa z przedmiotu Parazytologia.