PIELĘGNIARSTWO I ROK I ST.

Egzamin z przedmiotu „Anatomia” u Pana dr. hab. prof. UJK Macieja Kielara odbędzie się w dn. 3.02.2021r. (środa) godz. 13.00.

Uwaga studenci II roku Wychowania Fizycznego studia I stopnia stacjonarne

Egzamin pisemny (test) z przedmiotu Fizjologia
u Pana prof. UJK dr hab. n. o kf. Ryszarda Zarzecznego odbędzie się w dniu 08.02.2021 r. (pon.) o godz. 10:00 w formie zdalnej na platformie MS TEAMS
natomiast

Egzamin poprawkowy (test) odbędzie się w dniu 23.02.2021 r. (wt.) o godz. 10:00  w formie zdalnej na platformie MS TEAMS

Uwaga studenci I roku Wychowania Fizycznego studia II stopnia stacjonarne

Egzamin z przedmiotu Aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna

i sport w szkole ponadpodstawowej u Pani dr n. n. o kf. Magdaleny Lelonek zgodnie z kartą przedmiotu będzie miał formę projektu. Termin dostarczenia projektu: czwartek 11.02. 2020, godz. 15.00. Projekt Studenci proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną przez aplikację MS Teams

Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów-prowadzący mgr Monika Michalak

Kosmetologia upiększająca-2 rok kosmetologia stacjonarne I stopnia-Termin „I” 11.02.2021 godz. 18.00 – Platforma e-learningowa UJK

Kosmetologia upiększająca-2 rok kosmetologia niestacjonarne I stopnia- Termin „I” 06.02.2021 godz. 18.30 – Platforma e-learningowa UJK

Kosmetologia pielęgnacyjna-1 rok kosmetologia stacjonarne II stopnia- Termin „I” 08.02.2021 godz. 18.00 – Platforma e-learningowa UJK