Dietetyka II rok

Zaliczenie Żywienie osób aktywnych fizycznie-2 rok Dietetyka stacjonarne 30.01.2020 godz.15.30 sala 12 A

Zaliczenie Żywienie osób aktywnych fizycznie -2 rok Dietetyka niestacjonarne 31.01.2020 godz.17.00 sala 12 A

Informacja praktyki

UWAGA STUDENCI PIERWSZYCH ROCZNIKÓW

odbywających zajęcia (praktyki zawodowe zajęcia praktyczne, kliniczne itp.) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

na terenie szpitala proszę mieć ze sobą kserokopię karty obiegowej ze szkolenia BHP P.poż i zakażeń szpitalnych.