Ogłoszenie

Poprawa testu z przedmiotu Terapia manualna zaburzeń czynnościowych tkanek miękkich dla grupy GPI i GPII  odbędzie się 25.01.2021 roku o godzinie 15.00 w sali 01D

Poprawa testu z przedmiotu Terapia manualna

Poprawa testu z przedmiotu Terapia manualna zaburzeń czynnościowych tkanek miękkich oraz z przedmiotu Terapia manualna z zaburzeń czynnościowych stawów dla grupy FI i grupy FII odbędzie się 11.01.2021 roku o godzinie 15.30 w sali A 01D.

  dr Anna Lipińska

Konkursy

Aktywność kulturalna w życiu akademickim, opis pod zdjęciem Opis zdjęcia: zdjęcie dotyczy konkursu „Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”. Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim. Nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach: student, opiekun, zespół/organizacja w kategorii muzyka, zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna. Zgłoszenia na www.kultura.psrp.org.pl trwają do 8.11.2020r. Plakat zawiera loga Parlament Studentów Rzeczypospolitej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zadanie finansowane jest ze środków MNiSW

opis zdjęcia: Plakat Forum Kół Naukowych (FKN). Forum Kół Naukowych to nowa Inicjatywa Studentów RP mająca na celu wsparcie oraz aktywizację środowiska studenckich kół naukowych w całej Polsce. W tym celu powstaje platforma kolanaukowe.psrp.org.pl, dzięki której koła naukowe będą miały dostęp do rozmaitych możliwości rozwoju swoich członków oraz poszerzenia swojej działalności.
Platforma kolanaukowe.pspr.org.pl będzie oferować:
– publiczną bazę kół naukowych, która stanie się akceleratorem współpracy między kołami naukowymi z różnych uczelni
– serię szkoleń oraz sesji mentoringowych mających na celu rozwój kompetencji miękkich oraz pozyskanie nowych umiejętności przez członków kół naukowych
– szczegółowe informacje o konkursie „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” organizowanym przez MNiSW
– wysyłkę newslettera z informacjami przeznaczonymi dla społeczności kół naukowych dotyczących między innymi przeznaczonych dla nich konkursów
– możliwość kontaktu z przedstawicielami Parlamentu Studentów RP w celu uzyskania informacji zarówno o wsparciu dla kół naukowych w czasie pandemii, jak i dobrych praktykach stosowanych w ogólnopolskiej społeczności kół naukowych.
Projekt ma za zadanie umożliwienie zarówno indywidualnego rozwoju członkom kół naukowych  jako społeczności. Platforma ma stać się katalizatorem współpracy międzyuczelnianiej w zakresie prowadzenia badań naukowych publikacji oraz organizacji konferencji na tematy związane z działalnością danych kół naukowych.
Serdecznie zapraszamy zarówno do śledzenia platformy kolanaukowe.pspr.org.pl, jak i zapoznania się z konkursem „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i wzięcia w nim udziału przez Państwa uczelnię.
Plakat zawiera loga Parlamentu Studentów RP, logo MNiSW. Projekt jest finansowany ze środków MNiSW

opis plakatu: Konkurs na najlepszą pracę dyplmową. Konkurs skierowany do osób, które w roku akad. 2019/2020 obroniły pracę dyplmową bądź rozporawę doktorską z zakresu: innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki, nauki na rzecz lokalnej społeczności, edukacji, nauki i szkolnicrwa wyższego. Nagrody za najlepszą pracę. Zgłoszenie na www.konkurs.pspr.org.pl trwają do 1.11.2020r. Na plakacie jest książka oraz żarówka. Plakat zawiera loga:Parlamentu Studentów RP, logo MNiSW. Zadanie finansowane jest ze środków MNiSW

Szanowni Państwo Wykładowcy i Studenci kierunków Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne

Szanowni Państwo

Wykładowcy i Studenci kierunków Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne,

w związku z nakazem prowadzenia od dnia 17 października 2020 r. nauczania zdalnego
w uczelniach wyższych wykłady i znaczna część ćwiczeń na kierunkach Fizjoterapia
i Wychowanie Fizyczne odbywać się będą w formie online, natomiast wybrane ćwiczenia praktyczne i zajęcia praktyczne w reżimie sanitarnym w obiektach.

Nauczyciele, przed ćwiczeniami, które mają odbywać się w formie tradycyjnej
w obiektach, każdorazowo powinni poinformować Studentów o tym fakcie (np. poprzez Wirtualną Uczelnię lub kontakt ze Starostą). Szczególnie ważna dla Państwa i dla Studentów jest informacja związana z liczebnością grupy. Jednorazowo na zajęciach nie powinno przebywać więcej niż 12 osób, a zajęcia odbywać się mogą hybrydowo. W związku z tym można przyjąć następujące rozwiązanie: konieczne według prowadzącego zagadnienia do realizacji w formie stacjonarnej można zrealizować dzieląc grupę studentów (studenci mijają się na zajęciach w Uczelni) – np. zajęcia trwające 3h – 1,5h odbywa pierwsza część grupy kolejne 1,5h druga część grupy lub wydzielone grypy studentów przyjeżdżają w różnych terminach, a nauczyciel uzupełnia treści przekazując materiały zdalnie.

Wzajemna komunikacja w tym trudnym czasie jest bardzo ważna.

Wszyscy pracownicy oraz studenci Collegium Medicum mają założone konta
w usłudze Microsoft365 (dawniej: Office365). Do pilnych obowiązków nauczycieli akademickich należy założenie grup ćwiczeniowych i seminaryjnych z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej obowiązujących w UJK, czyli Teams, Forms (usługa Microsoft365) oraz platformy e-learningowej UJK (platforma.ujk.edu.pl). Narzędzia te wspierane są przez obsługę informatyczną Wydziału oraz Uniwersytetu.

W wypadku jakichkolwiek trudności z obsługą pakietu Office 365, proszę kontaktować się
z informatykami wydziałowymi: cmit@ujk.edu.pl

specjalista ds. informatyki – Sławomir Skulski – pok. B 2.02, tel. 41 349 6962 slawomir.skulski@ujk.edu.pl

starszy referent – informatyk – mgr inż. Marcin Bamburski – pok. B 2.02, tel. 41 349 6961 marcin.bamburski@ujk.edu.pl

Materiały informacyjne dotyczące obsługi usługi Microsoft365 na stronie wydziału pod adresem
https://cm.ujk.edu.pl/wydzial/cm-pliki-do-pobrania/

Instrukcja dla studentów dotycząca wykładów zdalnych:

https://cm.ujk.edu.pl/student_menu_glowne/instrukcja-dla-studentow-dotyczace-wykladow-zdalnych/

 

Konieczność pracy zdalnej wymaga szczególnej troski o wysoką jakość zajęć dydaktycznych, do której zobowiązani są zarówno Nauczyciele akademiccy, jak i Studenci. Wszystkie zajęcia powinny odbywać się online SYNCHRONICZNIE, czyli zgodnie
z planem zajęć ustalonym na Wirtualnej Uczelni.

Zgodnie z  Komunikatem 13/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, należy poinformować:

  1. Pracownicy: Biuro Spraw Osobowych informację o tym fakcie dzwoniąc pod numer tel. (41) 3497223 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia@ujk.edu.pl oraz powinna niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego;
  2. Studenci: Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich, dzwoniąc pod nr tel. (41) 3497259 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia1@ujk.edu.pl.

Treść komunikatu: https://bip.ujk.edu.pl/komunikat_nr_13_2020.html

 

Pozostaje mieć nadzieję, że uda się powrócić do normalnych zajęć na Wydziale.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym ciężkim okresie,
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
ds.
kształcenia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne

dr n. o kf. Małgorzata Markowska

 

Uwaga studenci!!! III rok Fizjoterapia studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Uwaga studenci!!!

III rok Fizjoterapia studia jednolite magisterskie niestacjonarne,

Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 17.10.2020r.

(z soboty na niedzielę od godz. 23.59 – północ)

poprzez Wirtualną Uczelnię

(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

Promotorzy do wyboru:

prof. UJK dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński

dr n. o kf. Małgorzata Markowska

Uwaga studenci!!! III rok Fizjoterapia studia jednolite magisterskie stacjonarne

Uwaga studenci!!!

III rok Fizjoterapia studia jednolite magisterskie stacjonarne,

Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 17.10.2020r.

(z soboty na niedzielę od godz. 23.59 – północ)

poprzez Wirtualną Uczelnię

(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

Promotorzy do wyboru:

prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

prof. UJK dr hab. n. o zdr. Wojciech Kiebzak

prof. UJK dr hab. n. hum. Grażyna Nowak – Starz

dr n. med. Janusz Sielski