Szczepienia przeciw COVID-19

Zawiadamiamy studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i DIETETYKA Collegium Medicum, którzy się dotychczas nie zapisali na szczepienie a są zainteresowani szczepieniami  przeciw COVID-19 o możliwości wyrażenia zgody i zgłoszenia się do zaszczepienia przeciw SARS-CoV-2 – TURA III – szczepionka Astra-Zeneca.

TERMIN ZGŁOSZENIA UPŁYWA DNIA 17. 03. 2021 do godz. 22.00.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie i wysłanie zgłoszenia do szczepienia dostępnego w załączniku  – ZGODA WZÓR

Oryginał zgody będzie trzeba zachować i zgłosić się z nim w wyznaczonym terminie do szczepienia. ZGODA zawiera (Imię, nazwisko, PESEL i kierunek studiów / wykonywany zawód: (w tym lekarza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na kierunkach medycznych)

Ponadto trzeba wykonać (czytelny/e) skan lub zdjęcie PODPISANEJ ZGODY i przesłać na adres mariuszs@ujk.edu.pl. Wraz z wpisaniem w mailu: nr telefonu i adresu email do kontaktu.

Termin szczepienia z tej rejestracji przypadnie na 22.03.2021  (poniedziałek) o czym zostaną Państwo poinformowani oddzielnie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w zgłoszeniu.

Jeśli ktoś z Państwa był wcześniej zapisany przed 22.02.2021, a nie podszedł do szczepienia, lub nie dostał zawiadomienia o szczepieniu, proszę również o kontakt na powyższy adres e-mail. Taką informację proszę także przesłać  wiadomością e-mail wraz z imieniem i nazwiskiem w celu weryfikacji zgłoszenia.

Zaliczenie u dr Anny Lipińskiej

Zaliczenie  z przedmiotu Terapia manualna zaburzeń czynnościowych tkanek miękkich oraz Terapia manualna zaburzeń czynnościowych stawów dla grupy GPI i GPII  odbędzie się 11.02 2021 roku o godzinie 16.15