Szanowni Państwo Wykładowcy i Studenci kierunków Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne

Szanowni Państwo

Wykładowcy i Studenci kierunków Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne,

w związku z nakazem prowadzenia od dnia 17 października 2020 r. nauczania zdalnego
w uczelniach wyższych wykłady i znaczna część ćwiczeń na kierunkach Fizjoterapia
i Wychowanie Fizyczne odbywać się będą w formie online, natomiast wybrane ćwiczenia praktyczne i zajęcia praktyczne w reżimie sanitarnym w obiektach.

Nauczyciele, przed ćwiczeniami, które mają odbywać się w formie tradycyjnej
w obiektach, każdorazowo powinni poinformować Studentów o tym fakcie (np. poprzez Wirtualną Uczelnię lub kontakt ze Starostą). Szczególnie ważna dla Państwa i dla Studentów jest informacja związana z liczebnością grupy. Jednorazowo na zajęciach nie powinno przebywać więcej niż 12 osób, a zajęcia odbywać się mogą hybrydowo. W związku z tym można przyjąć następujące rozwiązanie: konieczne według prowadzącego zagadnienia do realizacji w formie stacjonarnej można zrealizować dzieląc grupę studentów (studenci mijają się na zajęciach w Uczelni) – np. zajęcia trwające 3h – 1,5h odbywa pierwsza część grupy kolejne 1,5h druga część grupy lub wydzielone grypy studentów przyjeżdżają w różnych terminach, a nauczyciel uzupełnia treści przekazując materiały zdalnie.

Wzajemna komunikacja w tym trudnym czasie jest bardzo ważna.

Wszyscy pracownicy oraz studenci Collegium Medicum mają założone konta
w usłudze Microsoft365 (dawniej: Office365). Do pilnych obowiązków nauczycieli akademickich należy założenie grup ćwiczeniowych i seminaryjnych z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej obowiązujących w UJK, czyli Teams, Forms (usługa Microsoft365) oraz platformy e-learningowej UJK (platforma.ujk.edu.pl). Narzędzia te wspierane są przez obsługę informatyczną Wydziału oraz Uniwersytetu.

W wypadku jakichkolwiek trudności z obsługą pakietu Office 365, proszę kontaktować się
z informatykami wydziałowymi: cmit@ujk.edu.pl

specjalista ds. informatyki – Sławomir Skulski – pok. B 2.02, tel. 41 349 6962 slawomir.skulski@ujk.edu.pl

starszy referent – informatyk – mgr inż. Marcin Bamburski – pok. B 2.02, tel. 41 349 6961 marcin.bamburski@ujk.edu.pl

Materiały informacyjne dotyczące obsługi usługi Microsoft365 na stronie wydziału pod adresem
https://cm.ujk.edu.pl/wydzial/cm-pliki-do-pobrania/

Instrukcja dla studentów dotycząca wykładów zdalnych:

https://cm.ujk.edu.pl/student_menu_glowne/instrukcja-dla-studentow-dotyczace-wykladow-zdalnych/

 

Konieczność pracy zdalnej wymaga szczególnej troski o wysoką jakość zajęć dydaktycznych, do której zobowiązani są zarówno Nauczyciele akademiccy, jak i Studenci. Wszystkie zajęcia powinny odbywać się online SYNCHRONICZNIE, czyli zgodnie
z planem zajęć ustalonym na Wirtualnej Uczelni.

Zgodnie z  Komunikatem 13/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, należy poinformować:

 1. Pracownicy: Biuro Spraw Osobowych informację o tym fakcie dzwoniąc pod numer tel. (41) 3497223 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia@ujk.edu.pl oraz powinna niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego;
 2. Studenci: Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich, dzwoniąc pod nr tel. (41) 3497259 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia1@ujk.edu.pl.

Treść komunikatu: https://bip.ujk.edu.pl/komunikat_nr_13_2020.html

 

Pozostaje mieć nadzieję, że uda się powrócić do normalnych zajęć na Wydziale.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym ciężkim okresie,
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
ds.
kształcenia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne

dr n. o kf. Małgorzata Markowska

 

Uwaga studenci!!! III rok Fizjoterapia studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Uwaga studenci!!!

III rok Fizjoterapia studia jednolite magisterskie niestacjonarne,

Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 17.10.2020r.

(z soboty na niedzielę od godz. 23.59 – północ)

poprzez Wirtualną Uczelnię

(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

Promotorzy do wyboru:

prof. UJK dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński

dr n. o kf. Małgorzata Markowska

Uwaga studenci!!! III rok Fizjoterapia studia jednolite magisterskie stacjonarne

Uwaga studenci!!!

III rok Fizjoterapia studia jednolite magisterskie stacjonarne,

Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 17.10.2020r.

(z soboty na niedzielę od godz. 23.59 – północ)

poprzez Wirtualną Uczelnię

(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

Promotorzy do wyboru:

prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

prof. UJK dr hab. n. o zdr. Wojciech Kiebzak

prof. UJK dr hab. n. hum. Grażyna Nowak – Starz

dr n. med. Janusz Sielski

Zaliczenie poprawkowe

Uwaga studenci

I roku Fizjoterapii studia jednolite magisterskie stacjonarne:

Zaliczenia poprawkowe

z przedmiotu

Anatomia prawidłowa i funkcjonalna

u Pani dr n. med. Agaty Michalskiej

odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. (pon.) od godz. 11.00 w s. CM_D_1/10

przy zachowaniu reżimu sanitarnego

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci

II roku Fizjoterapii studia jednolite magisterskie stacjonarne:

Egzamin poprawkowy (pisemny)

z przedmiotu Fizykoterapia

u Pani dr n. o zdr. Beaty Szczepanowskiej-Wołowiec

odbędzie się w dniu 21.09.2020 r. (pon.) o godz. 15.00 w s. CM_B2.01
przy zachowani reżimu sanitarnego

Zaliczenie poprawkowe seminarium

Uwaga studenci

I rok Fizjoterapia studia II stopnia stacjonarne

Zaliczenie poprawkowe seminarium

u Pana prof. UJK dr hab. n o zdr. Wojciecha Kiebzaka

odbędzie się dnia 16.09.2020 r. po  uzgodnieniu telefonicznym

nr 41 303 32 44 w godzinach 12.00-12.30/14.09.2020

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci !!!

III rok Fizjoterapia jednolite magisterskie st. niestacjonarne

Egzamin poprawkowy pisemny z przedmiotu
Kinezyterapia
u Pani dr n. med. Agnieszki Nitery-Kowalik

odbędzie się w dniu 19.09.2020 r. (sob.) godz. 9.30 s. CM_D_0/8

Konsultacje

Konsultacje pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu mających zajęcia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim 2019/2020:

 1. Dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski 20.09.2020 r. (nd.) godz. 11.00-13.00 s. CM_D_1/8
 2. Dr n. med. Marcin Bugajski 19.09.2020 r. (sob.) godz. 13.00-15.00 s. CM_D_1/8
 3. Mgr Kamil Markowski 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_D_1/8
 4. Dr n. o kf. Małgorzata Markowska 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_B2.23
 5. Dr n. o zdr. Tomasz Winiarczyk poniedziałki w godz. 10.00-11.00 UCS pok. 2.11 ul. Uniwersytecka. Hala sportowa UJK
 6. Mgr Marzena Reliszka 16.09.2020 r. (śr.) godz. 14.00-16.00 s. CM_B1.13
 7. Mgr Włodzimierz Sterkowicz terminy konsultacji zaliczeń z TiM PN i Metodyki w-f w Uniwersyteckim Centrum Sportu  14.09.2020r. oraz 21.09.2020r.  godz.10.00-11.00
 8. Prof. UJK dr hab. n. hum. Roman Starz konsultacje stacjonarne w sesji poprawkowej odbędą się: 23.09.2020 (środa), 10.00-11.30, pok. 224, w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny. Można także konsultować się mejlowo (w dowolnym terminie): roman.starz@ujk.edu.pl
 9. Dr Renata Kowal – do dyspozycji studentów w systemie on-line od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 17.00. Wstępnie termin spotkania stacjonarnego 26.09.2020
 10. Dr n. o zdr. Paulina Sztandera 23.09.2020 r. o14. 45 do 15.15 s. CM_D1/8
 11. Dr n. o kf. Rafał Pawłowski 17 i 24 IX (czwartek) 8.00-9.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.13
 12. Mgr Grzegorz Osiakowski czwartek 17.09.2020 r. (czw.) godz.10.00-11.00 i 21.09.2020 r. (pon.) godz.10.00-11.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.14
 13. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 19.09.2020 r. (sob.) godz. 9.30-10.30 w s. CM_D_0/8
 14. Dr n. med. Anna Lipińska 21.09.2020 r. (pon.) godz. 15.45-16.45 s. CM_A -1.01d
 15. Dr Mirosław Rutkowski – w czasie poprawkowej sesji egzaminacyjnej Pan Doktor codziennie jest dostępny dla Studentów za pomocą poczty UJK, oraz on-line w czasie rzeczywistym  za pomocą aplikacji TEAMS w dn. 23.09.2020 w godz.9:00-12:00 (zaliczenia poprawkowe)
 16. Mgr Marta Mierzwa-Molenda 23.09.2020 r. (śr.) godz. 8.00-9.00 s. CM_B2.22
 17. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 30.09.2020 r. (śr.) godz. 13.45-14.45 w s. CM_B2.22