Terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów-prowadzący mgr Monika Michalak

Kosmetologia upiększająca-2 rok kosmetologia stacjonarne I stopnia-Termin „I” 11.02.2021 godz. 18.00 – Platforma e-learningowa UJK

Kosmetologia upiększająca-2 rok kosmetologia niestacjonarne I stopnia- Termin „I” 06.02.2021 godz. 18.30 – Platforma e-learningowa UJK

Kosmetologia pielęgnacyjna-1 rok kosmetologia stacjonarne II stopnia- Termin „I” 08.02.2021 godz. 18.00 – Platforma e-learningowa UJK

Uwaga studenci!!!

I rok kosmetologia  II stopnia studia  stacjonarne,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 05.11.2020r.
(z czwartku na piątek od godz. 23.59 )
poprzez Wirtualną Uczelnię
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy) 

Promotorzy do wyboru:

dr hab.prof.UJK  Bożena Zawadzka – 14 osób

dr hab.prof.UJK Jacek Wilczyński – 13 osób

dr Renata Gałuszka – 13 osób

Konkursy

Aktywność kulturalna w życiu akademickim, opis pod zdjęciem Opis zdjęcia: zdjęcie dotyczy konkursu „Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”. Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim. Nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach: student, opiekun, zespół/organizacja w kategorii muzyka, zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna. Zgłoszenia na www.kultura.psrp.org.pl trwają do 8.11.2020r. Plakat zawiera loga Parlament Studentów Rzeczypospolitej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zadanie finansowane jest ze środków MNiSW

opis zdjęcia: Plakat Forum Kół Naukowych (FKN). Forum Kół Naukowych to nowa Inicjatywa Studentów RP mająca na celu wsparcie oraz aktywizację środowiska studenckich kół naukowych w całej Polsce. W tym celu powstaje platforma kolanaukowe.psrp.org.pl, dzięki której koła naukowe będą miały dostęp do rozmaitych możliwości rozwoju swoich członków oraz poszerzenia swojej działalności.
Platforma kolanaukowe.pspr.org.pl będzie oferować:
– publiczną bazę kół naukowych, która stanie się akceleratorem współpracy między kołami naukowymi z różnych uczelni
– serię szkoleń oraz sesji mentoringowych mających na celu rozwój kompetencji miękkich oraz pozyskanie nowych umiejętności przez członków kół naukowych
– szczegółowe informacje o konkursie „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” organizowanym przez MNiSW
– wysyłkę newslettera z informacjami przeznaczonymi dla społeczności kół naukowych dotyczących między innymi przeznaczonych dla nich konkursów
– możliwość kontaktu z przedstawicielami Parlamentu Studentów RP w celu uzyskania informacji zarówno o wsparciu dla kół naukowych w czasie pandemii, jak i dobrych praktykach stosowanych w ogólnopolskiej społeczności kół naukowych.
Projekt ma za zadanie umożliwienie zarówno indywidualnego rozwoju członkom kół naukowych  jako społeczności. Platforma ma stać się katalizatorem współpracy międzyuczelnianiej w zakresie prowadzenia badań naukowych publikacji oraz organizacji konferencji na tematy związane z działalnością danych kół naukowych.
Serdecznie zapraszamy zarówno do śledzenia platformy kolanaukowe.pspr.org.pl, jak i zapoznania się z konkursem „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i wzięcia w nim udziału przez Państwa uczelnię.
Plakat zawiera loga Parlamentu Studentów RP, logo MNiSW. Projekt jest finansowany ze środków MNiSW

opis plakatu: Konkurs na najlepszą pracę dyplmową. Konkurs skierowany do osób, które w roku akad. 2019/2020 obroniły pracę dyplmową bądź rozporawę doktorską z zakresu: innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki, nauki na rzecz lokalnej społeczności, edukacji, nauki i szkolnicrwa wyższego. Nagrody za najlepszą pracę. Zgłoszenie na www.konkurs.pspr.org.pl trwają do 1.11.2020r. Na plakacie jest książka oraz żarówka. Plakat zawiera loga:Parlamentu Studentów RP, logo MNiSW. Zadanie finansowane jest ze środków MNiSW

Uwaga studenci!!!

II rok kosmetologia studia stacjonarne I stopnia,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 24.10.2020r.
(z soboty na niedzielę od godz. 00.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelnię
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

 Promotorzy do wyboru:

Fakultet w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej:23 studentów
dr Małgorzata Czarny-Działak –  11 osób
dr Urszula Grabowska– 12 osób

Fakultet w zakresie wellness&spa:21 studentów
dr Agnieszka Strzelecka  11 osób
dr Ewa Zięba–  10 osób

 

Uwaga studenci!!!

II rok kosmetologia studia niestacjonarne I stopnia,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 24.10.2020r.
(z soboty na niedzielę od godz. 00.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelnię
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

 Promotorzy do wyboru:

dr Ewa Zięba – 13 osób
dr Martyna Głuszek-Osuch- 12 osób

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rok akademicki 2020/2021! W imieniu Władz Collegium Medicum pragnę powitać studentów kierunku kosmetologii.

W związku z sytuacją epidemiczną pragniemy poinformować Państwa o obowiązujących zasadach.

Informujemy że:

  1. Na korytarzach i łazienkach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekcyjnym;
  2. Na drzwiach wszystkich sal dydaktycznych zamieszczono informację o limicie osób, które mogą jednorazowo przebywać w pomieszczeniach;
  3. Studenci są zobowiązani zajmować miejsca w salach i poruszać się ciągiem komunikacyjnym zachowując konieczny dystans;
  4. Uruchomiono dodatkowe wejście do budynku od strony al. IX Wieków Kielc;
  5. Na terenie budynku obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust;
  6. Na terenie budynku ma prawo przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów ostrej infekcji dróg oddechowych;
  7. Utworzono izolatorium na parterze przy wejściu głównym dla osób, które w trakcie zajęć poczują się chore. W tym miejscu dostępny jest również termometr do pomiaru temperatury ciała.
  8. Bieżące informacje i komunikaty dotyczące stanu epidemii publikowane są na stronie głównej UJK.

Życzę sukcesów, optymizmu i dużo zdrowia
dr n. med. Agata Michalska
z-ca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu ds. kształcenia

https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_122_2020.html

https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_112_2020.html

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Alergologia

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Alergologia – dr M.Czarny – Działak odbędzie się:
18 września(piątek) o godz. 16.00 – studia niestacjonarne
18 września(piątek) o godz. 15.30 – studia stacjonarne
Forma egzaminu-zdalna