Komunikat

W dniach 9.11-10.11
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
jest nieczynny.

Szkolenie biblioteczne

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam informacje dotyczące szkolenia bibliotecznego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO DLA STUDENTÓW I roku I stopnia kształcenia jednolitych studiów magisterskich oraz I roku II stopnia kształcenia.

Informujemy, że w związku z pandemią i rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-COV-2, wprowadzamy od dnia 19 października 2020 roku zmiany dotyczące zajęć ze szkolenia bibliotecznego dla wszystkich studentów I roku (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) I stopnia kształcenia, jednolitych studiów magisterskich oraz I roku II stopnia kształcenia na wszystkich kierunkach kształcenia i na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 19 października 2020 roku do odwołania, przechodzimy na elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego. W związku z tym:

– odwołujemy zajęcia w formie tradycyjnej, stacjonarnej, które miały odbyć się w auli 1.35 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej oraz już zaplanowane na niektórych kierunkach wykłady zdalne.

– uruchamiamy formę elektroniczną szkolenia bibliotecznego. Studenci zapoznają się samodzielnie z materiałami zamieszczonymi na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Link do szkolenia:

https://buk.ujk.edu.pl/szkolenie-biblioteczne.html

Szanowni studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo

Szanowni studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo

W związku z zaostrzeniem przepisów epidemiologicznych w strefie czerwonej wszystkie wykłady oraz ćwiczenia od dnia 19.10.2020 roku realizowane są w sposób zdalny. Studenci I roku przychodzą na zajęcia w budynku uczelni z przedmiotów: Podstawy Pielęgniarstwa – ćwiczenia praktyczne (Pielęgniarstwo) oraz Podstawy Opieki Położniczej – ćwiczenia praktyczne (Położnictwo) według harmonogramu. W podobny sposób (stacjonarnie) zajęcia symulacyjne realizują studenci II i III roku obu kierunków.
Na zajęciach realizowanych w sposób stacjonarny bezwzględnie obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką.

Zastępcy dyrektora ds kształcenia:
dr Małgorzata Kaczmarczyk
dr Przemysław Zając

Skierowania ze zgodą na indywidualną praktykę do 15 lipca

Szanowni Studenci.

W związku z przerwami urlopowymi skierowania ze zgodami na indywidualną praktykę na kierunkach PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, DIETETYKA i KOSMETOLOGIA  będą przyjmowane do 15 lipca 2020.

Studenci, którzy dostarczą zgody po tym terminie mogą mieć wydłużony czas oczekiwania na porozumienie (nawet do początku września).

PIELĘGNIARSTWO II rok I stopnia

Egzamin z przedmiotu „Pediatria – klinika” u Pani lek. med. Marty Młodawskiej odbędzie się w dn. 03.07.2020 godz. 10.00 na platformie Microsoft Teams.

POŁOŻNICTWO I rok I stopnia

Zaliczenie z przedmiotu „Mikrobiologia i parazytologia” u Pana prof.dr hab. Roberta Buckiego odbędzie się w dn. 23.06.2020 godz. 9.00 na Platformie Edukacyjnej UJK.