UWAGA STUDENCI!

erasmus logo oraz flaga UE

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej (DWiWM) otwiera dodatkowy nabór dla studentów na wyjazdy do zagranicznych uczelni na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 oraz na praktyki letnie od lipca do września 2022 w ramach programu Erasmus+ KA103.
Rekrutacja potrwa do 5 listopada br.

Spotkanie informacyjne dotyczące w/w rekrutacji odbędzie się w Collegium Medicum 19.10.2021 roku (wtorek) o godz. 11:00 w Sali CM_B0.31_CIM (sala obok portierni – wejście od Al. IX Wieków Kielc) a dla Studentów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu a są zainteresowani programem Erasmus+ KA103  poniżej szczegółowe informacje.

Formularz zgłoszeniowy online oraz szczegółowe informacje, w tym zasady naboru i realizacji wyjazdów, znajdują się na www Erasmus+ UJK w zakładce STUDENT https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/ , natomiast ogłoszenie o naborze i dane kontaktowe DWiWM można znaleźć w Aktualnościach https://erasmus.ujk.edu.pl/

Student ubiegający się o wyjazd wypełnia formularz online dla kandydatów na zagraniczne studia / praktyki oraz załącza w pliku ZIP:

  • CV w języku polskim i angielskim
  • kopię certyfikatu językowego B2 wg CEFR
  • kopię decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego i / lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o wyjazd z dofinansowaniem PO WER.

    Koordynator Collegium Medicum ds. programu Erasmus+
    Dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka
    agnieszka.strzelecka@ujk.edu.pl

Położnictwo – spotkanie inauguracyjne

Spotkanie inauguracyjne dla studentów pierwszego roku POŁOŻNICTWA  odbędzie się 4.X.2021 o godzinie 9.30 w auli D 0/12B

UWAGA!!!ZMIANA TERMINU SPOTKANIA Spotkanie inauguracyjne dla studentów I roku POŁOŻNICTWA odbędzie się 1.10.2021 o godzinie 12.00 w Auli D 0/13A

Informacja dla studentów III roku kierunków Położnictwo i Pielęgniarstwo

Informacja dla studentów III roku kierunków Położnictwo i Pielęgniarstwo poprawiających egzamin dyplomowy
Rozpoczęcie poprawkowego egzaminu dyplomowego dla kierunku Położnictwo: 17.09.2021r. o godzinie 8:00.
Rozpoczęcie poprawkowego egzaminu dyplomowego dla kierunku Pielęgniarstwo: 17.09.2021r. o godzinie 10:00.

Komunikat

POPRAWKOWY DYPLOM część praktyczna

Konsultacje z dawkowania leków dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa zdających egzamin dyplomowy w dniu 17 września, poprowadzi Pani mgr Agnieszka Zaworska – Winiarska w dniu 10.09.2021 od godziny 15.00 do 16.30 Zajęcia odbędą się w CSM.

PIELĘGNIARSTWO II rok II st.

Zaliczenie z przedmiotu „ Leczenie onkologiczne” u Pani dr Agnieszki Florek-Mardjas odbędzie się w dn. 28.06.2021r. godz. 17.00 sala D 1/11.