Szkolenie biblioteczne

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam informacje dotyczące szkolenia bibliotecznego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO DLA STUDENTÓW I roku I stopnia kształcenia jednolitych studiów magisterskich oraz I roku II stopnia kształcenia.

Informujemy, że w związku z pandemią i rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-COV-2, wprowadzamy od dnia 19 października 2020 roku zmiany dotyczące zajęć ze szkolenia bibliotecznego dla wszystkich studentów I roku (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) I stopnia kształcenia, jednolitych studiów magisterskich oraz I roku II stopnia kształcenia na wszystkich kierunkach kształcenia i na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 19 października 2020 roku do odwołania, przechodzimy na elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego. W związku z tym:

– odwołujemy zajęcia w formie tradycyjnej, stacjonarnej, które miały odbyć się w auli 1.35 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej oraz już zaplanowane na niektórych kierunkach wykłady zdalne.

– uruchamiamy formę elektroniczną szkolenia bibliotecznego. Studenci zapoznają się samodzielnie z materiałami zamieszczonymi na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Link do szkolenia:

https://buk.ujk.edu.pl/szkolenie-biblioteczne.html

Szanowni studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo

Szanowni studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo

W związku z zaostrzeniem przepisów epidemiologicznych w strefie czerwonej wszystkie wykłady oraz ćwiczenia od dnia 19.10.2020 roku realizowane są w sposób zdalny. Studenci I roku przychodzą na zajęcia w budynku uczelni z przedmiotów: Podstawy Pielęgniarstwa – ćwiczenia praktyczne (Pielęgniarstwo) oraz Podstawy Opieki Położniczej – ćwiczenia praktyczne (Położnictwo) według harmonogramu. W podobny sposób (stacjonarnie) zajęcia symulacyjne realizują studenci II i III roku obu kierunków.
Na zajęciach realizowanych w sposób stacjonarny bezwzględnie obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką.

Zastępcy dyrektora ds kształcenia:
dr Małgorzata Kaczmarczyk
dr Przemysław Zając

Skierowania ze zgodą na indywidualną praktykę do 15 lipca

Szanowni Studenci.

W związku z przerwami urlopowymi skierowania ze zgodami na indywidualną praktykę na kierunkach PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, DIETETYKA i KOSMETOLOGIA  będą przyjmowane do 15 lipca 2020.

Studenci, którzy dostarczą zgody po tym terminie mogą mieć wydłużony czas oczekiwania na porozumienie (nawet do początku września).

PIELĘGNIARSTWO II rok I stopnia

Egzamin z przedmiotu „Pediatria – klinika” u Pani lek. med. Marty Młodawskiej odbędzie się w dn. 03.07.2020 godz. 10.00 na platformie Microsoft Teams.

POŁOŻNICTWO I rok I stopnia

Zaliczenie z przedmiotu „Mikrobiologia i parazytologia” u Pana prof.dr hab. Roberta Buckiego odbędzie się w dn. 23.06.2020 godz. 9.00 na Platformie Edukacyjnej UJK.

Pielęgniarstwo I Położnictwo I rok II stopnia

W dniu 24.03.2020 godz. 23.59 zostanie otworzony system  wyboru promotorów.

PIELĘGNIARSTWO

dr hab. prof. UJK Nowak-Starz Grażyna – 12 OSÓB
prof.dr hab. Marianna Janion -12 OSÓB
dr Krawczyńska Jadwiga -12 OSÓB
dr Lelonek Barbara- 12 OSÓB
dr hab. prof. UJK Kozieł Dorota – 12 OSÓB
dr Naszydłowska Edyta -13 OSÓB

POŁOŻNICTWO

dr hab. n.med. Marek Sikorski  prof. UJK – 10 OSÓB
dr Jadwiga Krawczyńska -10 OSÓB
dr Edyta Naszydłowska – 9  OSÓB
dr Barbara Lelonek – 10 OSÓB

konta w usłudze office zostały utworzone

Szanowni Państwo,

KOMUNIKAT W SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA PRACOWNIKOM I STUDENTOM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH USŁUGI MICROSOFT OFFICE 365.

Z dniem 19 marca Uniwersytet Jana Kochanowskiego dbając o zabezpieczenie ciągłości procesów dydaktycznych naukowych i administracyjnych udostępnia wszystkim pracownikom oraz studentom Uniwersytetu usługę Microsoft Office 356 w pełnym zakresie pakietu biurowego.  Z usługi można korzystać online a także w standardowy sposób poprzez instalację na komputerze. Każdy użytkownik ma możliwość korzystania z usługi na 5 dowolnych urządzeniach (stacjonarnych i przenośnych).
 
Funkcjonalności Microsoft Office 365 dają możliwość wymiany dokumentów,  pracy na współdzielonych dokumentach, organizowania spotkań wirtualnych (w tym materiałów dydaktycznych).  Szczegóły oraz instrukcje korzystania z usługi zostaną przekazane drogą email, a wsparcia udzielać będą informatycy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych. Konta dostępowe dla pracowników będących nauczycielami akademickimi i studentów będą zakładane przez informatyków w wydziałowych oraz instytutowych. Konta dla pracowników niebędących nauczycielami będą zakładane przez pracowników Działu Zabezpieczenia Informatycznego.
 
 
1. Instrukcja uruchomienia pakietu office 365 w przeglądarce Internet Explorer (pliki do pobrania)
 
 
2. Prezentacje i filmiki z instrukcjami dotyczącymi pakietu Office 365
Instrukcja instalacji pakietu Office365 wspomagającego pracę zdalną

Autor: K. Kupczewski, K. Kunisz (współpraca), Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiały udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.

Tutorial aplikacji Teams pakietu Office365 cz. 1

Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.

Tutorial aplikacji Teams pakietu Office365 cz. 2

Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.

Tutorial przygotowania prezentacji medialnej przy pomocy pakietu Office365

Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.

Tutorial usługi OneDrive pakietu Office365

Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.

Tutorial aplikacji Forms pakietu Office365

Autor: K. Kupczewski, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Materiał udostępniono na prawach licencji Uznanie Autorstwa CreativeCommons BY-NC-ND 4.0.

Zarządzenie 68/2020
Zarządzenie Nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych