Pielęgniarstwo I rok II stopnia

Zaliczenie  z przedmiotu „Opieka i edukacja terapeutyczna w ranach przewlekłych i przetokach” u Pani dr hab. prof. UJK Doroty Kozieł  odbędzie się w dn. 31.01.2020 godz. 14.00 sala D 0/13 a i b.

Pielęgniarstwo II rok II stopnia

Egzamin z przedmiotu „Pielęgniarstwo chirurgiczne – wybrane zagadnienia” u Pani dr hab. prof. UJK Doroty Kozieł  odbędzie się w dn. 30.01.2020 godz. 14.00 sala D 0/13b