Egzaminy poprawkowe z Chorób Wewnętrznych dla RM

  1. Egzamin poprawkowy z Chorób Wewnętrznych dla RM studia stacjonarne (3 osoby) – 2.03.2021r. godz 15:00
  2. Egzamin poprawkowy z Chorób Wewnętrznych dla RM studia niestacjonarne (11 osób) – 28.02.2021r. godz 10:00

Egzaminy pisemne, pytania otwarte.

Zaliczenie z przedmiotu NEUROCHIRURGIA

UWAGA !
W dniu 17.02.2021r.
Zaliczenie
z przedmiotu NEUROCHIRURGIA
u dr Tomasza Netczuka
Ratownictwo medyczne niestacjonarne 11:00
Ratownictwo medyczne stacjonarne 12:30
na Formsie

Egzaminy z dr Karolem Kaziródem-Wolskim

Egzamin z KARDIOLOGII,II ROK Studia  NIESTACJONARNE, Ratownictwo medyczne, – z dr K. Kaziródem-Wolskim, odbędzie się 7.02.2021 o godzinie 12.00 ,AULA CM_D_0/12A

Przewidywany czas egzaminu 75 min (test jednokrotnego wyboru, 50 pytań). Studenci proszeni są o przybycie 15 min przed rozpoczęciem egzaminu.

Egzamin z przedmiotu CHOROBY WEWNĘTRZNE –III ROK STUDIA STACJONARNE, Ratownictwo medyczne, – z dr K. Kaziródem-Wolskiego odbędzie się 16.02.2021 o godzinie 16.00, ,AULA CM_D_0/12A

Przewidywany czas egzaminu 75 min (test jednokrotnego wyboru, 50 pytań). Studenci proszeni są o przybycie 15 min przed rozpoczęciem egzaminu.

Egzamin z przedmiotu CHOROBY WEWNĘTRZNE –III ROK STUDIA NIESTACJONARNE, Ratownictwo medyczne, – z dr K. Kaziródem-Wolskim odbędzie się 12.02.2021 o godzinie 17.00, ,SALA  CM_D_1/10

Przewidywany czas egzaminu 75 min (test jednokrotnego wyboru, 50 pytań). Studenci proszeni są o przybycie 15 min przed rozpoczęciem egzaminu.

Egzamin z przedmiotu Kardiologia

Egzamin (zgodnie z harmonogramem oraz kartą przedmiotu umieszczonymi na stronie CM) z przedmiotu KARDIOLOGIA na II roku studiów, na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE, u Pani dr Katarzyny Starzyk odbędzie się dnia 9.02.2021 o godzinie 15 w Auli CM D_0/12A

Egzaminu u Prof. Roberta Buckiego

UWAGA TERMIN egzaminu u Prof. Roberta Buckiego
dla Ratownictwa medycznego studia stacjonarne I rok
z przedmiotu Biologia i mikrobiologia zaliczenie z oceną 12.01.2021r. o godz 8:00

Platforma e-learning UJK

Konkursy

Aktywność kulturalna w życiu akademickim, opis pod zdjęciem Opis zdjęcia: zdjęcie dotyczy konkursu „Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”. Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim. Nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach: student, opiekun, zespół/organizacja w kategorii muzyka, zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna. Zgłoszenia na www.kultura.psrp.org.pl trwają do 8.11.2020r. Plakat zawiera loga Parlament Studentów Rzeczypospolitej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zadanie finansowane jest ze środków MNiSW

opis zdjęcia: Plakat Forum Kół Naukowych (FKN). Forum Kół Naukowych to nowa Inicjatywa Studentów RP mająca na celu wsparcie oraz aktywizację środowiska studenckich kół naukowych w całej Polsce. W tym celu powstaje platforma kolanaukowe.psrp.org.pl, dzięki której koła naukowe będą miały dostęp do rozmaitych możliwości rozwoju swoich członków oraz poszerzenia swojej działalności.
Platforma kolanaukowe.pspr.org.pl będzie oferować:
– publiczną bazę kół naukowych, która stanie się akceleratorem współpracy między kołami naukowymi z różnych uczelni
– serię szkoleń oraz sesji mentoringowych mających na celu rozwój kompetencji miękkich oraz pozyskanie nowych umiejętności przez członków kół naukowych
– szczegółowe informacje o konkursie „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” organizowanym przez MNiSW
– wysyłkę newslettera z informacjami przeznaczonymi dla społeczności kół naukowych dotyczących między innymi przeznaczonych dla nich konkursów
– możliwość kontaktu z przedstawicielami Parlamentu Studentów RP w celu uzyskania informacji zarówno o wsparciu dla kół naukowych w czasie pandemii, jak i dobrych praktykach stosowanych w ogólnopolskiej społeczności kół naukowych.
Projekt ma za zadanie umożliwienie zarówno indywidualnego rozwoju członkom kół naukowych  jako społeczności. Platforma ma stać się katalizatorem współpracy międzyuczelnianiej w zakresie prowadzenia badań naukowych publikacji oraz organizacji konferencji na tematy związane z działalnością danych kół naukowych.
Serdecznie zapraszamy zarówno do śledzenia platformy kolanaukowe.pspr.org.pl, jak i zapoznania się z konkursem „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i wzięcia w nim udziału przez Państwa uczelnię.
Plakat zawiera loga Parlamentu Studentów RP, logo MNiSW. Projekt jest finansowany ze środków MNiSW

opis plakatu: Konkurs na najlepszą pracę dyplmową. Konkurs skierowany do osób, które w roku akad. 2019/2020 obroniły pracę dyplmową bądź rozporawę doktorską z zakresu: innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki, nauki na rzecz lokalnej społeczności, edukacji, nauki i szkolnicrwa wyższego. Nagrody za najlepszą pracę. Zgłoszenie na www.konkurs.pspr.org.pl trwają do 1.11.2020r. Na plakacie jest książka oraz żarówka. Plakat zawiera loga:Parlamentu Studentów RP, logo MNiSW. Zadanie finansowane jest ze środków MNiSW