UWAGA STUDENCI!

erasmus logo oraz flaga UE

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej (DWiWM) otwiera dodatkowy nabór dla studentów na wyjazdy do zagranicznych uczelni na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 oraz na praktyki letnie od lipca do września 2022 w ramach programu Erasmus+ KA103.
Rekrutacja potrwa do 5 listopada br.

Spotkanie informacyjne dotyczące w/w rekrutacji odbędzie się w Collegium Medicum 19.10.2021 roku (wtorek) o godz. 11:00 w Sali CM_B0.31_CIM (sala obok portierni – wejście od Al. IX Wieków Kielc) a dla Studentów, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu a są zainteresowani programem Erasmus+ KA103  poniżej szczegółowe informacje.

Formularz zgłoszeniowy online oraz szczegółowe informacje, w tym zasady naboru i realizacji wyjazdów, znajdują się na www Erasmus+ UJK w zakładce STUDENT https://erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/ , natomiast ogłoszenie o naborze i dane kontaktowe DWiWM można znaleźć w Aktualnościach https://erasmus.ujk.edu.pl/

Student ubiegający się o wyjazd wypełnia formularz online dla kandydatów na zagraniczne studia / praktyki oraz załącza w pliku ZIP:

  • CV w języku polskim i angielskim
  • kopię certyfikatu językowego B2 wg CEFR
  • kopię decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego i / lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku ubiegania się o wyjazd z dofinansowaniem PO WER.

    Koordynator Collegium Medicum ds. programu Erasmus+
    Dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka
    agnieszka.strzelecka@ujk.edu.pl

RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN PRAKTYCZNY – WYNIKI

              RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN PRAKTYCZNY – WYNIKI
TERMIN II
DATA: 17.09.2021
L.p Nr Albumu Ocena
1 132851 5,0
2 132932 2,0
3 133045 4,0
4 133340 4,5
5 135243 4,5
6 135246 4,5
7 133846 4,5
8 135249 4,5
9 135252 4,5
10 133941 5,0
11 135254 5,0
12 126651 4,5
13 134447 2,0
14 135782 4,0
15 134470 4,5
16 134502 4,5
17 135271 5,0

              RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN PRAKTYCZNY – WYNIKI
TERMIN II
DATA: 16.09.2021
L.p Nr Albumu Ocena
1 135203 4,5
2 132870 4,5
3 129720 4,5
4 133101 4,5
5 133163 4,5
6 133298 4,0
7 133329 4,5
8 129972 4,5
9 134666 4,5
10 133358 5,0
11 133414 4,5
12 131796 4,0
13 133432 5,0
14 133448 4,5
15 124796 4,5
16 135238 4,5
17 133744 4,5
18 133819 4,0
19 133830 4,5
20 133839 4,5
21 134202 4,5
22 130776 4,5
23 134766 4,5
24 134219 4,5
25 134362 4,5
26 128343 2,0
27 127022 4,5
28 134414 4,5
29 130944 4,5
30 134481 5,0
31 134499 5,0
32 134559 4,5

 

Egzamin Praktyczny Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

Egzamin Praktyczny Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

II TERMIN

17.09.2021 rok

Lp. Nr albumu

 

Data Godzina rozpoczęcia egzaminu
1 135249 17.09.2021 9:00
2 135271 17.09.2021 9:00
3 132851 17.09.2021 9:00
4 132932 17.09.2021 9:00
5 133045 17.09.2021 9:00
6 133340 17.09.2021 9:00
7 135243 17.09.2021 9:00
8 135246 17.09.2021 9:00
1 133846 17.09.2021 11:00
2 135252 17.09.2021 11:00
3 133941 17.09.2021 11:00
4 135254 17.09.2021 11:00
5 126651 17.09.2021 11:00
6 134447 17.09.2021 11:00
7 135782 17.09.2021 11:00
8 134470 17.09.2021 11:00
1 134502 17.09.2021 13:00

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN TEORETYCZNY – WYNIKI

RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN TEORETYCZNY – WYNIKI
TERMIN II
DATA: 16.09.2021
L.p Nr Albumu Liczba uzyskanych punktów Ocena
1 132851 78 3,5
2 132932 65 3
3 133045 74 3,5
4 133340 69 3,5
5 128341
6 133653 48 2
7 133768 52 2
8 135243 79 4
9 135246 64 3
10 133846 95 5
11 128364 54 2
12 135252 71 3,5
13 126560
14 133941 72 3,5
15 135254 88 4,5
16 126651 76 3,5
17 134017 56 2
18 130740
19 134447 79 4
20 135782 61 3
21 134470 89 4,5
22 131007 57 2
23 134502 70 3,5
24 127176

 

EGZAMINY POPRAWKOWE NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

egzaminy poprawkowe na  KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNe u dr piotra rafalskiego (ii ROK)

 rok akademicki 2020-2021  

– 20.09.2021 (poniedziałek), godz. 9:00, sala CM_D_0/5

– 24.09.2021 (piątek), godz. 11:00, sala CM_D_0/5.

 

 

DYPLOMOWY EGZAMIN ZAWODOWY –TERMIN POPRAWKOWY

Szanowni Państwo,

Dyplomowy Egzamin Zawodowy odbędzie się:

–              część teoretyczna – 16.09.2021 rok, godz. 8:00;

–              część praktyczna (egzamin metodą OSCE) – 16-17.09.2021 roku, CSM,

– 16.09.2021 – godz. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 (grupa 8 osobowa na każdą godzinę).

– 17.09.2021 – godz. 9.00, 13.00, 15.00 (grupa 8 osobowa na każdą godzinę).

Pozytywny wynik części teoretycznej uprawnia do przystąpienia do części praktycznej.

Na egzamin należy się zabezpieczyć we własną maseczkę i długopis.
Odzienie zewnętrzne, torby, plecaki, torebki i telefony należy zostawić w szatni.
W dniu egzaminu teoretycznego należy dostarczyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.

Link do Regulaminu: https://cm.ujk.edu.pl/instytut-nauk-o-zdrowiu/kierunki-studiow-inoz/kierunek-ratownictwo-medyczne/dyplomowanie/regulamin-dyplomowania/

 

Pozdrawiam serdecznie,
Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia
Dr Dorota Rębak

Egzamin Praktyczny Dyplomowego Egzaminu Zawodowego – Termin Poprawkowy

 

16-17.09.2021 rok

Lp. Nr albumu

 

Data Godzina rozpoczęcia egzaminu
16.09.2021
1 132870 16.09.2021 11:00
2 129720 16.09.2021 11:00
3 133101 16.09.2021 11:00
4 133298 16.09.2021 11:00
5 133329 16.09.2021 11:00
6 129972 16.09.2021 11:00
7 134666 16.09.2021 11:00
8 133414 16.09.2021 11:00
1 131796 16.09.2021 13:00
2 133448 16.09.2021 13:00
3 124796 16.09.2021 13:00
4 133744 16.09.2021 13:00
5 133819 16.09.2021 13:00
6 133830 16.09.2021 13:00
7 133839 16.09.2021 13:00
8 134202 16.09.2021 13:00
1 130776 16.09.2021 15:00
2 134766 16.09.2021 15:00
3 134219 16.09.2021 15:00
4 134362 16.09.2021 15:00
5 128343 16.09.2021 15:00
6 127022 16.09.2021 15:00
7 134414 16.09.2021 15:00
8 130944 16.09.2021 15:00
1 134481 16.09.2021 17:00
2 134499 16.09.2021 17:00
3 134559 16.09.2021 17:00
4 135203 16.09.2021 17:00
5 133163 16.09.2021 17:00
6 133358 16.09.2021 17:00
7 133432 16.09.2021 17:00
8 135238 16.09.2021 17:00
17.09.2021
1 135249 17.09.2021 9:00
2 135271 17.09.2021 9:00

 Lista osób, przystępujących do poprawkowego egzaminu praktycznego w dniu 17.09.2021 ukaże się po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej (16.09.2021)

EGZAMIN PRAKTYCZNY – WYNIKI

 RATOWNICTWO MEDYCZNE – EGZAMIN PRAKTYCZNY – WYNIKI
L.p Nr Albumu Ocena
1 135203 2,0
2 132870 2,0
3 135635 4,5
4 129720 2,0
5 133089 4,5
6 133101 2,0
7 133163 2,0
8 133298 2,0
9 133329 2,0
10 129972 2,0
11 134666 2,0
12 133358 2,0
13 133414 2,0
14 131796 2,0
15 133432 2,0
16 133448 2,0
17 124796 2,0
18 135238 2,0
19 133744 2,0
20 133819 2,0
21 133830 2,0
22 133839 2,0
23 135249 2,0
24 133915 4,5
25 134030 4,0
26 134159 4,5
27 134202 2,0
28 130776 2,0
29 134766 2,0
30 134219 2,0
31 134362 2,0
32 128343 2,0
33 127022 2,0
34 134414 2,0
35 130944 2,0
36 134481 2,0
37 134499 2,0
38 134559 2,0
39 135271 2,0
Student ma prawo odwołać się od wyniku w ciągu 7 dni od ogłoszenia