Ratownictwo Medyczne – Organizacja zajęć dydaktycznych

Organizacja zajęć dydaktycznych od 25.05.2020 roku dla kierunku ratownictwo medyczne

Ratownictwo Medyczne / Rok III / Studia stacjonarne

Zajęcia do realizacji w Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum UJK: medycyna ratunkowa (10 godzin), medyczne czynności ratunkowe (10 godzin), praktyka zawodowa w warunkach symulacji  (30 godzin). Pozostałe zajęcia z semestru letniego, w tym praktyka zawodowa (150 godzin) odbywają się  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj dalej Ratownictwo Medyczne – Organizacja zajęć dydaktycznych

Egzamin Ratownictwo Medyczne III rok

Egzamin z chorób wewnętrznych dla Ratownictwa Medycznego odbędzie się dnia 3.02.2020r. o godz 15:00, w auli 0/12A.

Egzamin będzie mieć formę testu jednokrotnego wyboru. Prosimy o przybycie na godzinę 14:45.

Informacja praktyki

UWAGA STUDENCI PIERWSZYCH ROCZNIKÓW

odbywających zajęcia (praktyki zawodowe zajęcia praktyczne, kliniczne itp.) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym

na terenie szpitala proszę mieć ze sobą kserokopię karty obiegowej ze szkolenia BHP P.poż i zakażeń szpitalnych.