Uwaga studenci II roku Wychowania Fizycznego studia I stopnia stacjonarne

Egzamin pisemny (test) z przedmiotu Fizjologia
u Pana prof. UJK dr hab. n. o kf. Ryszarda Zarzecznego odbędzie się w dniu 08.02.2021 r. (pon.) o godz. 10:00 w formie zdalnej na platformie MS TEAMS
natomiast

Egzamin poprawkowy (test) odbędzie się w dniu 23.02.2021 r. (wt.) o godz. 10:00  w formie zdalnej na platformie MS TEAMS

Uwaga studenci I roku Wychowania Fizycznego studia II stopnia stacjonarne

Egzamin z przedmiotu Aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna

i sport w szkole ponadpodstawowej u Pani dr n. n. o kf. Magdaleny Lelonek zgodnie z kartą przedmiotu będzie miał formę projektu. Termin dostarczenia projektu: czwartek 11.02. 2020, godz. 15.00. Projekt Studenci proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną przez aplikację MS Teams

Konkursy

Aktywność kulturalna w życiu akademickim, opis pod zdjęciem Opis zdjęcia: zdjęcie dotyczy konkursu „Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”. Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim. Nagrody zostaną przyznane w 4 kategoriach: student, opiekun, zespół/organizacja w kategorii muzyka, zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna. Zgłoszenia na www.kultura.psrp.org.pl trwają do 8.11.2020r. Plakat zawiera loga Parlament Studentów Rzeczypospolitej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zadanie finansowane jest ze środków MNiSW

opis zdjęcia: Plakat Forum Kół Naukowych (FKN). Forum Kół Naukowych to nowa Inicjatywa Studentów RP mająca na celu wsparcie oraz aktywizację środowiska studenckich kół naukowych w całej Polsce. W tym celu powstaje platforma kolanaukowe.psrp.org.pl, dzięki której koła naukowe będą miały dostęp do rozmaitych możliwości rozwoju swoich członków oraz poszerzenia swojej działalności.
Platforma kolanaukowe.pspr.org.pl będzie oferować:
– publiczną bazę kół naukowych, która stanie się akceleratorem współpracy między kołami naukowymi z różnych uczelni
– serię szkoleń oraz sesji mentoringowych mających na celu rozwój kompetencji miękkich oraz pozyskanie nowych umiejętności przez członków kół naukowych
– szczegółowe informacje o konkursie „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” organizowanym przez MNiSW
– wysyłkę newslettera z informacjami przeznaczonymi dla społeczności kół naukowych dotyczących między innymi przeznaczonych dla nich konkursów
– możliwość kontaktu z przedstawicielami Parlamentu Studentów RP w celu uzyskania informacji zarówno o wsparciu dla kół naukowych w czasie pandemii, jak i dobrych praktykach stosowanych w ogólnopolskiej społeczności kół naukowych.
Projekt ma za zadanie umożliwienie zarówno indywidualnego rozwoju członkom kół naukowych  jako społeczności. Platforma ma stać się katalizatorem współpracy międzyuczelnianiej w zakresie prowadzenia badań naukowych publikacji oraz organizacji konferencji na tematy związane z działalnością danych kół naukowych.
Serdecznie zapraszamy zarówno do śledzenia platformy kolanaukowe.pspr.org.pl, jak i zapoznania się z konkursem „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i wzięcia w nim udziału przez Państwa uczelnię.
Plakat zawiera loga Parlamentu Studentów RP, logo MNiSW. Projekt jest finansowany ze środków MNiSW

opis plakatu: Konkurs na najlepszą pracę dyplmową. Konkurs skierowany do osób, które w roku akad. 2019/2020 obroniły pracę dyplmową bądź rozporawę doktorską z zakresu: innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki, nauki na rzecz lokalnej społeczności, edukacji, nauki i szkolnicrwa wyższego. Nagrody za najlepszą pracę. Zgłoszenie na www.konkurs.pspr.org.pl trwają do 1.11.2020r. Na plakacie jest książka oraz żarówka. Plakat zawiera loga:Parlamentu Studentów RP, logo MNiSW. Zadanie finansowane jest ze środków MNiSW

Szanowni Państwo Wykładowcy i Studenci kierunków Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne

Szanowni Państwo

Wykładowcy i Studenci kierunków Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne,

w związku z nakazem prowadzenia od dnia 17 października 2020 r. nauczania zdalnego
w uczelniach wyższych wykłady i znaczna część ćwiczeń na kierunkach Fizjoterapia
i Wychowanie Fizyczne odbywać się będą w formie online, natomiast wybrane ćwiczenia praktyczne i zajęcia praktyczne w reżimie sanitarnym w obiektach.

Nauczyciele, przed ćwiczeniami, które mają odbywać się w formie tradycyjnej
w obiektach, każdorazowo powinni poinformować Studentów o tym fakcie (np. poprzez Wirtualną Uczelnię lub kontakt ze Starostą). Szczególnie ważna dla Państwa i dla Studentów jest informacja związana z liczebnością grupy. Jednorazowo na zajęciach nie powinno przebywać więcej niż 12 osób, a zajęcia odbywać się mogą hybrydowo. W związku z tym można przyjąć następujące rozwiązanie: konieczne według prowadzącego zagadnienia do realizacji w formie stacjonarnej można zrealizować dzieląc grupę studentów (studenci mijają się na zajęciach w Uczelni) – np. zajęcia trwające 3h – 1,5h odbywa pierwsza część grupy kolejne 1,5h druga część grupy lub wydzielone grypy studentów przyjeżdżają w różnych terminach, a nauczyciel uzupełnia treści przekazując materiały zdalnie.

Wzajemna komunikacja w tym trudnym czasie jest bardzo ważna.

Wszyscy pracownicy oraz studenci Collegium Medicum mają założone konta
w usłudze Microsoft365 (dawniej: Office365). Do pilnych obowiązków nauczycieli akademickich należy założenie grup ćwiczeniowych i seminaryjnych z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej obowiązujących w UJK, czyli Teams, Forms (usługa Microsoft365) oraz platformy e-learningowej UJK (platforma.ujk.edu.pl). Narzędzia te wspierane są przez obsługę informatyczną Wydziału oraz Uniwersytetu.

W wypadku jakichkolwiek trudności z obsługą pakietu Office 365, proszę kontaktować się
z informatykami wydziałowymi: cmit@ujk.edu.pl

specjalista ds. informatyki – Sławomir Skulski – pok. B 2.02, tel. 41 349 6962 slawomir.skulski@ujk.edu.pl

starszy referent – informatyk – mgr inż. Marcin Bamburski – pok. B 2.02, tel. 41 349 6961 marcin.bamburski@ujk.edu.pl

Materiały informacyjne dotyczące obsługi usługi Microsoft365 na stronie wydziału pod adresem
https://cm.ujk.edu.pl/wydzial/cm-pliki-do-pobrania/

Instrukcja dla studentów dotycząca wykładów zdalnych:

https://cm.ujk.edu.pl/student_menu_glowne/instrukcja-dla-studentow-dotyczace-wykladow-zdalnych/

 

Konieczność pracy zdalnej wymaga szczególnej troski o wysoką jakość zajęć dydaktycznych, do której zobowiązani są zarówno Nauczyciele akademiccy, jak i Studenci. Wszystkie zajęcia powinny odbywać się online SYNCHRONICZNIE, czyli zgodnie
z planem zajęć ustalonym na Wirtualnej Uczelni.

Zgodnie z  Komunikatem 13/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, należy poinformować:

 1. Pracownicy: Biuro Spraw Osobowych informację o tym fakcie dzwoniąc pod numer tel. (41) 3497223 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia@ujk.edu.pl oraz powinna niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego;
 2. Studenci: Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich, dzwoniąc pod nr tel. (41) 3497259 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia1@ujk.edu.pl.

Treść komunikatu: https://bip.ujk.edu.pl/komunikat_nr_13_2020.html

 

Pozostaje mieć nadzieję, że uda się powrócić do normalnych zajęć na Wydziale.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym ciężkim okresie,
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
ds.
kształcenia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne

dr n. o kf. Małgorzata Markowska

 

Uwaga studenci!!! II rok Wychowanie Fizyczne I stopnia studia stacjonarne

Uwaga studenci!!!

II rok Wychowanie Fizyczne I stopnia studia stacjonarne,

Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 17.10.2020r.

(z soboty na niedzielę od godz. 23.59 – północ)

poprzez Wirtualną Uczelnię

(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

 

Promotorzy do wyboru:

dr n. o kf. Małgorzata Markowska

dr n. o kf. Małgorzata Markowska

dr n. o kf. Rafał Pawłowski

dr n. o kf. Tomasz Winiarczyk

dr n. med. Marek Grabski

Uwaga studenci

Wychowanie Fizyczne I rok I stopnia studia stacjonarne

Zaliczenie poprawkowe (test online) z przedmiotu Psychologia społeczno-wychowawcza przeprowadzi u Pani dr Katarzyny Krzystanek odbędzie się
w dniu 24.09.2020 r. (czw.) o godz. 11.00 na platformie ujk

Egzamin poprawkowy

Uwaga studenci kierunku

Wychowanie Fizyczne I stopnia II roku studia stacjonarne 

Egzamin poprawkowy ustny
 z przedmiotu
Metodyka wychowania fizycznego

u Pani dr n. o kf. Małgorzaty Markowskiej

odbędzie się w dniu 16.09.2020 r. (śr.) o godz. 12.00 w s. CM_D_1/9
przy zachowaniu reżimu sanitarnego

 

Konsultacje

Konsultacje pracowników Instytutu Nauk o Zdrowiu mających zajęcia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim 2019/2020:

 1. Dr n. o zdr. Arkadiusz Żurawski 20.09.2020 r. (nd.) godz. 11.00-13.00 s. CM_D_1/8
 2. Dr n. med. Marcin Bugajski 19.09.2020 r. (sob.) godz. 13.00-15.00 s. CM_D_1/8
 3. Mgr Kamil Markowski 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_D_1/8
 4. Dr n. o kf. Małgorzata Markowska 16.09.2020 r. (śr.) godz. 10.00-12.00 s. CM_B2.23
 5. Dr n. o zdr. Tomasz Winiarczyk poniedziałki w godz. 10.00-11.00 UCS pok. 2.11 ul. Uniwersytecka. Hala sportowa UJK
 6. Mgr Marzena Reliszka 16.09.2020 r. (śr.) godz. 14.00-16.00 s. CM_B1.13
 7. Mgr Włodzimierz Sterkowicz terminy konsultacji zaliczeń z TiM PN i Metodyki w-f w Uniwersyteckim Centrum Sportu  14.09.2020r. oraz 21.09.2020r.  godz.10.00-11.00
 8. Prof. UJK dr hab. n. hum. Roman Starz konsultacje stacjonarne w sesji poprawkowej odbędą się: 23.09.2020 (środa), 10.00-11.30, pok. 224, w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny. Można także konsultować się mejlowo (w dowolnym terminie): roman.starz@ujk.edu.pl
 9. Dr Renata Kowal – do dyspozycji studentów w systemie on-line od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 17.00. Wstępnie termin spotkania stacjonarnego 26.09.2020
 10. Dr n. o zdr. Paulina Sztandera 23.09.2020 r. o14. 45 do 15.15 s. CM_D1/8
 11. Dr n. o kf. Rafał Pawłowski 17 i 24 IX (czwartek) 8.00-9.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.13
 12. Mgr Grzegorz Osiakowski czwartek 17.09.2020 r. (czw.) godz.10.00-11.00 i 21.09.2020 r. (pon.) godz.10.00-11.00 w Uniwersyteckim Centrum Sportu pok. 2.14
 13. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 19.09.2020 r. (sob.) godz. 9.30-10.30 w s. CM_D_0/8
 14. Dr n. med. Anna Lipińska 21.09.2020 r. (pon.) godz. 15.45-16.45 s. CM_A -1.01d
 15. Dr Mirosław Rutkowski – w czasie poprawkowej sesji egzaminacyjnej Pan Doktor codziennie jest dostępny dla Studentów za pomocą poczty UJK, oraz on-line w czasie rzeczywistym  za pomocą aplikacji TEAMS w dn. 23.09.2020 w godz.9:00-12:00 (zaliczenia poprawkowe)
 16. Mgr Marta Mierzwa-Molenda 23.09.2020 r. (śr.) godz. 8.00-9.00 s. CM_B2.22
 17. Dr n. med. Agnieszka Nitera-Kowalik 30.09.2020 r. (śr.) godz. 13.45-14.45 w s. CM_B2.22