Uwaga studenci I roku Wychowania Fizycznego studia II stopnia stacjonarne

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna i sport w szkole ponadpodstawowej u Pani dr n. n. o kf. Magdaleny Lelonek zgodnie z kartą przedmiotu będzie miał formę projektu. Termin dostarczenia projektu: czwartek 01.03.2021 r. (pon.), godz. 15.00. Projekt Studenci proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną przez aplikację MS Teams

Uwaga studenci II roku Wychowania Fizycznego studia I stopnia stacjonarne

Egzamin pisemny (test) z przedmiotu Fizjologia
u Pana prof. UJK dr hab. n. o kf. Ryszarda Zarzecznego odbędzie się w dniu 08.02.2021 r. (pon.) o godz. 10:00 w formie zdalnej na platformie MS TEAMS
natomiast

Egzamin poprawkowy (test) odbędzie się w dniu 23.02.2021 r. (wt.) o godz. 10:00  w formie zdalnej na platformie MS TEAMS

Uwaga studenci I roku Wychowania Fizycznego studia II stopnia stacjonarne

Egzamin z przedmiotu Aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna

i sport w szkole ponadpodstawowej u Pani dr n. n. o kf. Magdaleny Lelonek zgodnie z kartą przedmiotu będzie miał formę projektu. Termin dostarczenia projektu: czwartek 11.02. 2020, godz. 15.00. Projekt Studenci proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną przez aplikację MS Teams