EGZAMIN DYPLOMOWY RATOWNICTWO MEDYCZNE

Część praktyczna Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

23-24.09.2020 rok w dwóch zmianach, godzina 9.00 i 13.30

 

Lp.

Nr albumu

Data

Godzina

23.09.2020 rok

1

124455

23.09.2020

9

2

129605

23.09.2020

9.3

3

125548

23.09.2020

10

4

129720

23.09.2020

10.3

5

127208

23.09.2020

11

6

132268

23.09.2020

11.3

7

129972

23.09.2020

12

8

131796

23.09.2020

13.3

9

130227

23.09.2020

14

10

126354

23.09.2020

14.3

11

126370

23.09.2020

15

12

130406

23.09.2020

15.3

13

128535

23.09.2020

16

14

126751

23.09.2020

16.3

15

130740

23.09.2020

17

16

130764

23.09.2020

17.3

24.09.2020 rok

17

123030

24.09.2020

9

18

132193

24.09.2020

9.3

19

130846

24.09.2020

10

20

128343

24.09.2020

10.3

21

130944

24.09.2020

11

22

131026

24.09.2020

11.3

23

127133

24.09.2020

12

24

130627

24.09.2020

12.3

Egzamin dyplomowy Ratownictwo Medyczne

Część teoretyczna Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

22.09.2020 rok,          godzina 10.00,           sala 0/13 a

(Ostatecznie do egzaminu dopuszczone będą osoby, które uzyskały wszystkie zaliczenia obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.)

Lp.

Nr albumu

Godzina przybycia na Uczelnię

 
 

1

125528

9.30

 

2

129605

9.30

 

3

122052

9.30

 

4

129720

9.30

 

5

123945

9.30

 

6

128247

9.30

 

7

132268

9.30

 

8

129972

9.30

 

9

131796

9.30

 

10

131476

9.30

 

11

130227

9.30

 

12

128340

9.30

 

13

128341

9.30

 

14

126354

9.30

 

15

126370

9.30

 

16

130406

9.30

 

17

128364

9.30

 

18

126751

9.30

 

19

130740

9.30

 

20

130764

9.30

 

21

123030

9.30

 

22

128343

9.30

 

23

130944

9.30

 

24

127176

9.30

 

Część praktyczna Dyplomowego Egzaminu Zawodowego

23-24.09.2020 rok w dwóch zmianach, godzina 9.00 i 13.30

(Lista może ulec zmianie w związku z poziomem zdawalności Egzaminu Teoretycznego)

Lp.

Nr albumu

Data

Godzina

23.09.2020 rok

1

124455

23.09.2020

9.00

2

125528

23.09.2020

9.30

3

129605

23.09.2020

10.00

4

125548

23.09.2020

10.30

5

122052

23.09.2020

11.00

6

129720

23.09.2020

11.30

7

123945

23.09.2020

12.00

8

128247

23.09.2020

13.30

9

127208

23.09.2020

14.00

10

132268

23.09.2020

14.30

11

129972

23.09.2020

15.00

12

131796

23.09.2020

15.30

13

130227

23.09.2020

16.00

14

128340

23.09.2020

16.30

15

128341

23.09.2020

17.00

16

126354

23.09.2020

17.30

24.09.2020 rok

17

126370

24.09.2020

9.00

18

130406

24.09.2020

9.30

19

128364

24.09.2020

10.00

20

128535

24.09.2020

10.30

21

126751

24.09.2020

11.00

22

130740

24.09.2020

11.30

23

130764

24.09.2020

12.00

24

123030

24.09.2020

13.30

25

132193

24.09.2020

14.00

26

130846

24.09.2020

14.30

27

128343

24.09.2020

15.00

28

130944

24.09.2020

15.30

29

131026

24.09.2020

16.00

30

127133

24.09.2020

16.30

31

127176

24.09.2020

17.00

32

130627

24.09.2020

17.30

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Alergologia

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Alergologia – dr M.Czarny – Działak odbędzie się:
18 września(piątek) o godz. 16.00 – studia niestacjonarne
18 września(piątek) o godz. 15.30 – studia stacjonarne
Forma egzaminu-zdalna