PIELĘGNIARSTWO I ROK I STOPNIA

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Farmakologia” u Pani dr Ewelina Błońska- Sikora odbędzie się w dn. 23.09.2019 (poniedziałek)  godz. 16.00 sala 1/7

Dyplom Praktyczny na kierunku Pielęgniarstwo

Dyplom Praktyczny na kierunku Pielęgniarstwo

LOSOWANIE:
24.06.2019 r.- godz. 13:00 sala 0/8
25.06.2019 r.- godz. 14:00 sala 0/8

Dyplom Praktyczny na kierunku Położnictwo

LOSOWANIE:
01.07.2019 r.- godz. 12:00 sala 0/8
02.07.2019 r.- godz. 14:00 sala 0/8

PIELĘGNIARSTWO I ROK I STOPNIA

Zaliczenie z przedmiotu „Chirurgia-klinika” u Pana dr hab. prof. UJK Jarosława Andrychowskiego odbędzie się w dn. 24.06.2019 godz. 16.00 s. 0/12a

EGZAMIN PRAKTYCZNY DLA STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA II STOPNIA

Egzaminy praktyczne dla studentów II stopnia odbędą się w terminach:
– Pielęgniarstwo i Położnictwo II rok II stopnia 13.06.2019  godz. 15.00  sala 0/12a

– Położnictwo II rok II stopnia st. niestacjonarne  19.06.2019  godz. 8.30  sala 1/9

– Pielęgniarstwo II rok II stopnia st. stacjonarne  26.06.2019  godz. 15.00  sala 0/13a

– Położnictwo II rok II stopnia st. stacjonarne  27.06.2019  godz. 12.00  sala 0/13a