Studenci kierunku dietetyka

Studenci 2 roku kierunku dietetyka stacjonarne:
Egzamin z przedmiotu Podstawy dietetyki ogólnej – dr K. Sobaś – 31.01.2020 godz. 10.00

 

Studenci 2 roku kierunku dietetyka niestacjonarne:
Egzamin z przedmiotu Podstawy dietetyki ogólnej-dr K. Sobaś – 01.02.2020 godz. 10.00

Ratownictwo Medyczne – Wyniki egzaminu dyplomowego

Nr albumu Wynik
128618 78
121923
125528 52
125548 68
125603 71
128274 54
128247 51
127208 58
125973 66
125980 75
126033 61
128016 38
127277 67
126354 58
126370 58
126386 58
126422 54
126517
124715 64
128254 64
126554
126560 86
128535 71
126909
119820 48
128260 64
122619 32
128341 57
   

Ratownictwo Medyczne

UWAGA EGZAMIN TEORETYCZNY dla Ratownictwa medycznego studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się 23.09.2019r o godzinie 9:00  Sala 0/13 A i 0/13B

UWAGA EGZAMIN PRAKTYCZNY dla Ratownictwa medycznego studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się 24.09.2019r o godzinie 9:00  CSM

Egzaminy poprawkowe u dr Rafalskiego

Uwaga Egzamin poprawkowy FARMAKOLOGIA u dr Rafalskiego Ratownictwo Medyczne 1 rok niestacjonarny 21.09. o godz 9:00

Uwaga Egzamin poprawkowy BIOCHEMIA u dr Rafalskiego Ratownictwo Medyczne 1 rok niestacjonarny 21.09. o godz 10:00

Uwaga Egzamin poprawkowy BIOCHEMIA u dr Rafalskiego KOSMETOLOGIA 1 rok niestacjonarny 21.09. o godz 11:00

Zaliczenie poprawkowe dla Ratownictwa medycznego 1 rok

Zaliczenie poprawkowe dla Ratownictwa medycznego 1 rok niestacjonarne Medyczne czynności ratunkowe ćwiczenia i wykład 23.09.2019r. o godzinie 11:00 w CSM

Egzamin poprawkowy dla Ratownictwa medycznego 1 rok stacjonarne Kwalifikowana pierwsza pomoc  23.09.2019r. o godzinie 11:00 w CSM

Zaliczenie poprawkowe dla Ratownictwa medycznego 1 rok niestacjonarne Medyczne czynności ratunkowe ćwiczenia i wykład 23.09.2019r. o godzinie 11:00 w CSM

Zaliczenie ze Statystyki  u dr Elżbiety Cieśli 17.09.2019r o godzinie 10:00 CIM

Ratownictwo Medyczne

Egzamin poprawkowy z anatomii u dr Jacka Kuchinki odbędzie się  16.09.2019r. o godzinie 10:00 na Wydziale Matemartczno-Przyrodniczym w sali 419