Kierunek: Zdrowie publiczne – st. stacjonarne II stopnia – I rok
Przedmiot: Wykład monograficzny z zakresu zdrowia publilcznego
Termin: 18.06.2014 r., godz. 14:15
Forma: test (z zakresu  Reformy finansowania ochrony zdrowia w Polsce w warunkach kryzysu)
Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. stacjonarne I stopnia – I rok
Przedmiot: Farmakologia
Termin: 25.06.2014 r., godz. 10:30
Forma: test
Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. stacjonarne I stopnia – II rok
Przedmiot: Toksykologia
Termin: 23.06.2014 r., godz. 11:45
Forma: kolokwium
Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. niestacjonarne I stopnia – I rok
Przedmiot: Farmakologia
Termin: 21.06.2014 r., godz. 08:30
Forma: test 
Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. niestacjonarne I stopnia – II rok
Przedmiot: Intensywna terapia
Termin: 06.07.2014 r. (niedziela) o godz. 14:00
Forma: test

Zaliczenia Instytut Zdrowia Publicznego

Kierunek: Zdrowie publiczne – st. stacjonarne II stopnia – I rok
Przedmiot: Wykład monograficzny z zakresu zdrowia publilcznego
Termin: 18.06.2014 r., godz. 14:15
Forma: test (z zakresu  Reformy finansowania ochrony zdrowia w Polsce w warunkach kryzysu)

Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. stacjonarne I stopnia – I rok
Przedmiot: Farmakologia
Termin: 25.06.2014 r., godz. 10:30
Forma: test

Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. stacjonarne I stopnia – II rok
Przedmiot: Toksykologia
Termin: 23.06.2014 r., godz. 11:45
Forma: kolokwium

Kierunek: Ratownictwo medyczne – st. niestacjonarne I stopnia – I rok
Przedmiot: Farmakologia
Termin: 21.06.2014 r., godz. 08:30
Forma: test

Harmonogram egzaminów Rok akademicki 2013/2014, semestr letni

Rok studiów

Przedmiot

Egzaminator

Egzamin

Forma egz.

Data

godz.

sala nr

studia stacjonarne

Ratownictwo medyczne

I rok Io

Biochemia

dr Jacek Stypuła

“0” – test
I – test

16.06.2014
26.06.2014

15:30

 

Anatomia

prof. Sławomir Dutkiewicz

test

25.06.2014

9:00

 

Farmakologia

prof. UJK Ewa Orlewska

“0” – test

06.06.2014

8:00

12

II rok  Io

Język obcy

SJO

pisemny

30.06.2014

 

 

Intensywna terapia

dr Małgorzata Szerla

 

 

 

 

III rok  Io

Medycyna ratunkowa

lek. Jacek Janowski

“0” – test
I – test

18.06.2014
27.06.2014

16:00
11:00

 

Medyczne czynności ratunkowe

dr Małgorzata Knap

“0” – test
I – test

16.06.2014
26.06.2014

15:30
15:30

 

Zdrowie Publiczne

I rok Io

Nauka o człowieku – fizjologia

prof. Siarhei Panko

 

 

 

 

Kwalifikowana pierwsza pomoc

dr Kazimiera Zdziebło

“0” – test

18.06.2014

12:00

 

Patologie społeczne

prof. UJK Monika Szpringer

 

 

 

 

II rok  Io

Język obcy

SJO

pisemny

30.06.2014

 

 

Propedeytyka medycyny

prof. Grażyna Nowak-Starz

“0” – test

 

 

 

III rok  Io

Profilaktyka zakażeń
w ochronie zdrowia

dr Halina Król

termin “0” – test – odbył się 02.06.2014 r.

 

 

 

 

 

 

I rok IIo

Psychologia zdrowia

dr Danuta Kossak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II rok IIo

Organizacja i zarządzanie
w ochronie zdrowia

dr Małgorzata Starczyńska

termin “0” – odbył się

Organizacja opieki nad dziećmi
i młodzieżą w Polsce i na świecie

dr Ewa Makieła

 

 

 

 

Kierunek studiów

Przedmiot

Egzaminator

Egzamin

Forma egz.

Data

godz.

sala nr

studia niestacjonarne

Ratownictwo medyczne

I rok Io

Biochemia

dr Jacek Stypuła

“0”

08.06.2014

8:00

 

Anatomia

prof. Andrzej Wincewicz

“0”

14.06.2014

9:45

 

Farmakologia

prof. UJK Ewa Orlewska

“0” – test

06.06.2014

18:30

12

II rok  Io

Język obcy

SJO

pisemny

30.06.2014

 

 

Intensywna terapia

dr Małgorzata Szerla

 

 

 

 

Zdrowie publiczne

II rok IIo

Organizacja i zarządzanie
w ochronie zdrowia

dr Małgorzata Starczyńska

termin “0” – odbył się

Organizacja opieki nad dziećmi
i młodzieżą w Polsce i na świecie

dr Ewa Makieła

termin “0” – odbył się