Konsultacje pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego w semestrze letnim 2018/2019

mgr A.Bujak-Krzemińska dla kierunku Dietetyka stacjonarne/niestacjonarne 2 rok – 5.06.2019 godz.18.30 sala 0/8

dr inż.Kamila Sobaś na semestr letni 2018/2019 – wtorki w godz. 10-11

Konsultacje u dr Martyny Głuszek–Osuch
Dla Ratownictwa Medycznego i Kosmetologii/ sala 113
12.04. godz. 12:00-13:45
26.04. godz. 17:30-19:30
31.05. godz.14:00-17:00
13.06. godz.19:15-20:30

dr n. med. Grażyna Czerwiak 14.06.2019 r. (pt.) godz. 14.00-15.30 p. 4 – wpisy do kart zaliczeniowych

dr M.Skawińska- 25.06.2019 w godz.11-12 sala B 2/13

Konsultacje u dr Słopieckiej i dr Cieślik
Dla Ratownictwa medycznego 1 roku  25.06.2019r. tj wtorek godz. 14:00-15:00 Sala 0/10
Dla Ratownictwa medycznego 2 roku 25.06.2019r. tj. wtorek godz. 15:00-16:00 Sala 0/10
Dla pozostałych studentów 25.06.2019r. tj. wtorek godz.15:00-16:00 Sala 0/10

mgr Katarzyna Kuli-Siarek – wpisy, konsultacje 3 rok Kosmetologia 17.06.2019 godz.9.00-10.00 sala-pokój nr 2

Konsultacje mgr Agata Bujak-Krzemińska kierunek Dietetyka 24.06.2019 godz.19.00-20.00 sala 0/8

Konsultacje dr Danuta Kossak 25.06.2019 godz.12.15 sala B 0/9

Konsultacja, zaległe wpisy, poprawki- dr Ewa Makieła 02.07.2019 godz.08.30 sala 2/13

Konsultacje u mgr Marzeny Reliszki 27.06.2019r od 13:00 do 15:00 Sala 1/8

Konsultacje u dr A. Słopieckiej 02.07.2019r. od godz 9:00 – 10:00 Sala 0/9

Konsultacje u mgr Marzeny Reliszki 03.07.2019r. od 13:00 – 15:00 Sala 1/8

Konsultacje u dr Elżbiety Cieśli 03.07.2019 r o godz 10:00 – 13:00 CIM lub 3/13b
Konsultacje dr Ewa Makieła 19.09.2019 godz.15.00 sala 1/7
Konsultacje dr Agnieszka Strzelecka 18.09.2019 w godz.17.00-18.00 sala 1/11

Zaliczenia i konsultacje u dr Pawła Podsiadło

Zaliczenie z Medycyny katastrof o godz 9:00  21.06.2019r. dla Ratownictwa medycznego Sala 0/8 u dr Pawła Podsiadło (konsultacje)

Zaliczenie z Medycyny katastrof o godz 10:00  21.06.2019r. dla Zdrowia publicznego Sala 0/8 u dr Pawła Podsiadło (konsultacje)

Zaliczenie z Medycyny ratunkowej o godz 10:30  21.06.2019r. dla Ratownictwa medycznego Sala 0/8 u dr Pawła Podsiadło (konsultacje)

Konsultacje pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego w semestrze zimowym 2018/2019

dr Aldona Kopik dnia 4.12.2018 godz. 12-14

Konsultacje u dr I. Jeżowskiej – Smorąg 20.02.2019r.  od 07:45 do 08:45 dla Wszystkich roczników- Sala nr 0/5

i 21.02.2019r.  od 09:00 do 10:00 dla Wszystkich roczników- Sala nr 0/5

Konsultacje dr Agnieszka Strzelecka 28.01.2019 godz. 8.00-10.00 CIM

Dr A. Cieślik – 7.02.2019 godz.10.00-10.45 sala 114

Dr A. Słopiecka – 7.02.2019 godz.10.00-10.45 sala 114

Dr n. o zdr. Grażyna Lis 30.01.2019 r. (śr.) godz. 10.00-11.00 s. 0/5

Dr n. o zdr. Dorota Rębak 30.01.2019 r. (śr.) godz. 11.00-12.45 s. 9a, 04.02.2019 r. (pon.) godz. 15.00-16.45 p. 9a

Dr n. hum. Mirosława Skawińska 18.02.2019 r. (pon.) godz. 10.00-11.00 s. 0/5

Konsultacje dr Kamila Sobaś Dietetyka 29.01.2019 g. 9-9:45, 31.01.2019 g. 9:15-10 oraz 13-14, sobota(02.02.2019) g. 9:15 do 10, sala 0/7 lub 0/5

Konsultacje u dr Podsiadło 14.02.2019 (czwartek) sala 0/5 20.02. (środa) sala 0/5. dla wszystkich roczników w godzinach od 9:00 do 10:00

Konsultacje mgr M.Reliszka 30.01.2019  w godz.13.00-15.00 pokój 113
kierunki: Kosmetologia, Zdrowie Publiczne, Ratownictwo, Dietetyka oraz 20.02.2019r.  od 14:00 do 16:00 dla Wszystkich roczników – Sala nr 3/13b

Konsultacje Ratownictwo Medyczne stacjonarne I, II i III rok
Dr P.Musiał 8.02.2019 godz.19.15 sala B 0/5

Konsultacje dr Ewa Makieła 4.02.2019 godz.14.00 sala B 1/8, 14.02.2019 godz.14.00 sala B 0/5

Konsultacje mgr Agata Bujak-Krzemińska – Dietetyka stacjonarne/niestacjonarne 2 rok, Dietetyka stacjonarne 1 rok – 6.02.2019 godz.17.00-18.00 sala B -0/5

Konsultacje dr Kamila Sobaś 6.02.2019 10-11:30 budynek A sala nr 1

Konsultacje mgr Chrut Aneta 8.02.2019 godz.15-16 sala B 0/5

Konsultacje, zaliczenia poprawkowe – dr E. Naszydłowska 14.02.2019 godz.11.30  sala B 1/11

Konsultacje pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego w semestrze letnim 2017/2018

Ratownictwo Medyczne- I i II rok stacjonarne I stopnia – dr n. med. A.Słopiecka – Podstawowe zabiegi medyczne- 19.06.2018 g. 14-15 sala 15, sesja poprawkowa 26.09.2018 g. 10-11

dr n. med. A.Cieślik – 26.06.2018 g. 12:00 sala 15

dr I. Jeżowska-Smorąg  – 22 czerwca g. 14.30-15.30 sala B 2/14 na kierunku Zdrowie Publiczne

Konsultacje  dr n. hum. Aldona Kopik 26 czerwca w godz. 10-11 s. 113

Wpisy  I rok Zdrowie Publiczne II stopnia  bez specjalności u mgr Ewy Cieślik-Majchrzak w dniu 19 czerwca 2018 o godz. 14:00 w sali 118

Konsultacje dr Katarzyna Kulik-Siarek 25.06.2018 g.9.30-10.30 sala 7

Konsultacje dr n. hum. M.Skawińska – 2 lipca w godz. 11.00-12.30 sala 0/8

Konsultacje u dr Martyny Głuszek-Osuch odbędą się 22.06.2018r. od godziny 9:00 dla wszystkich kierunków

Konsultacje mgr Marzena Reliszka 20.06.2018 godz. 12-14 sala A/113

Konsultacje dr Danuta Kossak
2 lipca g.12-14 sala 2/13 bud.B
4 lipca g.12-14 sala 2/13 bud.B
6 lipca od godz. 12.00 sala 204

UWAGA zmiana terminu W dniu 03.07. 2018 Konsultacje u mgr Natalii Habik od godz 15:30 do 16:00 dla Kosmetologii w sali 01 d

Konsultacje pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego w semestrze zimowym 2017/2018

Terminy konsultacji Pani dr n. o kf. Elżbiety Cieśli w sesji poprawkowej:
Fizjoterapia I rok jednolite magisterskie studia stacjonarne – „Kształcenie umiejętności ruchowych”: możliwość odrobienia zajęć w dniu 19 lutego 10-12 .
Zaliczenia kolokwiów, tematów do opracowania 12-13.
Fizjoterapia II stopień stacjonarne „Statystyka”:
20 luty grupa 1: 10-11.30, grupa 2: 11.30-13, grupa 3: 13-14.30.
Dietetyka i Zdrowie Publiczne – 14.30-15.30
Studia niestacjonarne Dietetyka i Fizjoterapia sobota 24 luty 10-13

dr inż. Kamila Sobaś konsultacje w środy 11:30-12:30

dr n.med. Paweł Podsiadło
31.01.2018 godz. 9-10
15.02.2018 godz. 9-10

W dniu 15.02 odbędą się konsultacje u dr M. Skawińskiej od godz. 10:00-11:30 w sesji poprawkowej w pokoju 103

mgr Marzena Reliszka 23.01.2018 (wt.) w godz. 13.30-15.00 s. 113

dr n. o zdr. Grażyna Lis 5.02.2018 r. (pon.) w godzinach 16:30-17.30 s. 0/5

Konsultacje z Panem mgr B. Nowakiem dla studentów kierunku ratownictwo medyczne odbędą się w dniu 26 stycznia (piątek) b.r. w godzinach od 13:00-14:30 w sali WO_A 112

Konsultacje z dr M. Czarny-Działak
dla studentów kierunku ratownictwo medyczne niestacjonarne odbędą się w dniu 2 lutego (piątek) b.r. w godzinach od 10:00-10:30 w sali WO_A 201
dla studentów kierunku kosmetologia niestacjonarne odbędą się w dniu 2 lutego (piątek) b.r. w godzinach od 10:30-13:00 w sali WO_A 201
dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo odbędą się w dniu 26 stycznia (piątek) w godzinach od 10:00-11:00 w sali WO_A 201

Prof. M. Szalecki w dniu 26.01.2018r. o godz. 11:00 odbędą się konsultacje/wpisy

dr Irena Jeżowska-Smorąg 26.01.2018 godz. 12:00-13:30, sala 121

dr Aleksandra Słopiecka 29.01.2018 godz. 11:00-12:00 (studenci I roku), godz. 12:00-13:00 (pozostali studenci), sala 15 oraz 16.02.2018, godz.: 13:00-14:00, sala 15

dr Aleksandra Cieślik 29.01.2018 godz. 11:00-12:00 (studenci I roku), godz. 12:00-13:00 (pozostali studenci), sala 15 oraz  16.02.2018, godz.: 13:00-14:00, sala 15

Konsultacje u Pani dr Agnieszki Strzeleckiej odbędą się 29.01.2018r.w godzinach od 10:00-12:00 w pokoju 113 oraz 19.02.2018 godz. 10:00-11:00

Konsultacje dr n hum. M. Głuszek- Osuch w dniu 26 styczeń godz. 18:00 – 20:00 pokój 113

Konsultacje mgr M. Michalak odbędą się w sobotę 27.01.2018r. w godzinach 10:30-12:30, sala 122 dla 3 roku (stacjonarnych i niestacjonarnych) i 2 roku ( stacjonarnych) Kosmetologii

ks. dr P. Tambor 30 oraz 31 stycznia (wtorek oraz środa) w godzinach od 09:30-12:00 w sali WO_A 17

dr Elżbieta Kamusińska, 23.02.2018, godz. 14:00-14:45, sala 114

dr Aldona Kopik 20.02.2018 (wtorek), godz.: 10:00-11:00, pokój 113

Konsultacje pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego w semestrze letnim 2016/2017

mgr Monika Michalak – 5.06.2017 r. (poniedziałek) godz. 18.45-20.00 sala 2/14 (konsultacje w celu dokonania wpisów)
dr Kamila Sobaś  31 maj godz. 16: 00 – 17: 00 sala 1/9, 2 czerwca godz. 09:30- 10:30 sala 1/9
dr  Elżbieta Rębiś – 12 czerwca godz. 11:00 – 13:00 sala nr 5, 18 września godz. 11:00 – 13:00 sala nr 5
dr Danuta Kossak – 9 czerwca (piątek) od godz. 12:15, sala 101
dr Aldona Kopik – 14 czerwca godz. 9:30 – 10:30 sala 113
dr n. o zdr. Grażyna Lis – 23 czerwca godz. 11:30 – 12:15
Dr Mirosława Skawińska 25 wrzesień ( poniedziałek) godz. 09:30- 11:00 sala 103
mgr Aneta Kozieł – 12 czerwca godz. 18:30 sala 1/10
dr Katarzyna Kowalewska – Wpis z Bioetyki dla studentów Ratownictwa Medycznego bez specjalności 13 czerwca godz. 11:00
dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka – 20 czerwca godz. 12:30 – 14:30 sala 17
dr Aleksandra Słopiecka – 21 czerwca godz. 13:00  14:00 sala 15
dr n. o zdr. Dorota Rębak  21.06.2017 r. godz. 12.00-14.00 p. 223, 23.06.2017 r. godz. 13.00-15.00 p. 223
lek. Michał Bączek  14 czerwca godz. 15:30 sala CSM
dr Irena Jeżowska- Smorąg w dniu 22.06.2017 /czwartek/ od godz. 14:30-15:30 sala 0/8
dr Martyna Głuszek- Osuch – 16 czerwca godz. 15:00- 19:00 sala 113

dr Piotr Rafalski – 22 września, sala 1/7
Godz. 09:00 sala 1/7 Ratownictwo medyczne I rok gr I
Godz. 10:00 sala 1/7 Ratownictwo medyczne I rok gr II
Godz. 11:00 sala 1/7 studenci pozostałych kierunków

dr n o kf Elżbieta Cieśla  21 września  ( czwartek) po godzinie 12 do 14 w pokoju 104
prof. zw. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska w dniu 24.06.2017r. (sobota) w godz. 17:00 – 18:00
dr Aleksandra Cieslik – 26  czerwca godz 13:00- 15:00 sala 15

mgr Monika Michalak
07.02.2017 (wtorek)                           10:30 – 11:00            s. 0/9

lek. Paweł Podsiadło
09.02.2017 (czwartek)                       09:00 – 10:00            s. 112
13.02.2017 (piątek)                            09:00 – 10:00            s. 112

dr Agnieszka Strzelecka
30.01.2017 (poniedziałek)                  12:00 – 13:30             p. 113
13.02.2017 (poniedziałek)                  12:00 – 13:30             p. 113

dr Katarzyna Kowalewska
31.01.2017 (wtorek)                           11:00 – 12:00            s. 0/8
07.02.2017 (wtorek)                           11:00 – 12:00            s. 0/8

dr Mirosława Skawińska
01.02.2017 (środa)                             11:00 – 12:30             p. 103
13.02.2017 (środa)                             11:00 – 12:30             p. 103

dr Edyta Naszydłowska
10.01.2016 (wtorek)                           14:15 – 15:15             p. 103
27.01.2016 (piątek)                            15:00 – 16:00             p. 103
17.02.2016 (piątek)                            09:00 – 10:00             p. 103

dr Irena Jeżowska – Smorąg
30.01.2017 (poniedziałek)                  14:30 – 15:30             s. 112
01.02.2017 (środa)                             14:30 – 15:30             s. 112

Prof. UJK Stanisław Góźdź (kontakt te. 41/36-74-501)
30.01.2017 (poniedziałek)                  12:00 – 14:00             p. 117

dr Halina Król
30.01.2017 (poniedziałek)                  13:00 – 15:00             p. 220

dr Aleksandra Słopiecka
01.02.2017 (środa)                            13:00 – 13:30            s. 15

mgr Paulina Łon
30.01.2017 (poniedziałek)                  12:00 – 15:00            s. 106

dr Aleksandra Cieślik
26.01.2017 (czwartek)                       12:30 – 14:00            s. 15

mgr Monika Michalak
27.01.2017 (piątek)                            16:00 – 17:00             s. 0/9

Dr Elżbieta Rębiś
15.02.2017 (środa)                            11:00 – 12:00            s. 0/9

Dr Aldona Kopik
10.02.2017 (piątek)                            09:00 – 10:00            s. 113

dr Martyna Głuszek – Osuch
17.02.2017 (piątek)                            09:00 – 12:00            s. 113

Konsultacje dr Aleksandra Cieślik
2 luty 16:00 – 17:00 s. 15
3 luty  godz. 16:00 – 18 sala 115