Wykaz jednostek stażowych

Kier. Lekarski

WSzS w Czerwonej Górze

– Oddział I Pulmonologii – 2x

– Oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy – 2x

– Oddział IV Pulmonologiczno-Alergologiczny – 2x

– Oddział V Chorób Wewnętrznych – 2x

– Oddział VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – 2x

– Oddział VII – Urologiczny – 2x

 

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka, Prosta 30

– Ginekologia i Położnictwo – 4x

 

Przychodnie:

SUPRAMED, Warszawska 151 – 1x  

 

Kier. Pielęgniarstwo

WSzS w Czerwonej Górze:

– Oddział I Pulmonologii – 4x

– Oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy – 4x

– Oddział IV Pulmonologiczno-Alergologiczny – 2x

– Oddział V Chorób Wewnętrznych – 2x

– Oddział VI Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej – 2x

– Oddział VII – Urologiczny – 2x

– Oddział VIII Chirurgii klatki Piersiowej – 3x

– Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1x

 

Szpital Kielecki Św. Aleksandra, Kościuszki 25 (trwają rozmowy dot. umowy)

– Szpitalny Oddział Ratunkowy – 3x

– Oddział Chirurgii Ogólnej – 1x

– Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii – 2x

– Neonatologia – 1x

– Patologia i Int. Terapia – 2x

 

Przychodnie:

ARTIMED, Paderewskiego 4B – 6x

SUPRAMED, Warszawska 151 – 5x  

 

Kier. Położnictwo

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka, Prosta 30

– Izba przyjęć – 2x

– Neonatologia – 1x

– Patologia i Int. Terapia – 2x

Przychodnie:

ARTIMED, Paderewskiego 4B – 1x

SUPRAMED, Warszawska 151 – 2x  

 

Kier. Dietetyka

WSzS w Czerwonej Górze:

– Sekcja Dietetyki – 3x

Przedłużamy nabór na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY”

Przedłużamy nabór na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” do 08.07.2020r.

 • Prowadzimy nabór firm/instytucji – Realizatorów stażu, zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” na kierunkach : Lekarski, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Dietetyka.

Więcej informacji:

https://cm.ujk.edu.pl/nowe-perspektywy/nabor-na-staze-w-ramach-projektu-nowe-perspektywy-rozwoju-uniwersytetu-jana-kochanowskiego-w-kielcach-2/

Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny

Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny w roku akademickim 2019/2020

Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego

W związku z rezygnacją 1 osoby ogłasza się nabór na zwolnione miejsce w dniach od 12.06.2020 r. do 16.06.2020 r.

Uzupełniony Formularz zgłoszeniowy (Zał.nr 1) należy przesłać do 16.06.2020 r. do godz. 12:00 na adres: ehombek@ujk.edu.pl

Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny

Nabór uzupełniający na kurs specjalistyczny  w roku akademickim 2019/2020
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego

W związku z rezygnacją 1 osoby  ogłasza się nabór na zwolnione miejsce w dniach od 12.06.2020 r. do 16.06.2020 r.

Uzupełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 16.06.2020 r. do godz. 12:00 na adres: ehombek@ujk.edu.pl  

Zał Nr 1 Formularz Zgloszeniowy NOWE PERSPEKTYWY WLiNoZ Wersja Luty 2019 (124.0 KiB)

 

Nabór na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Prowadzimy nabór firm/instytucji – Realizatorów stażu, zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza Instytucje/firmy, które są zainteresowane przyjęciem stażystów/absolwentów na trzymiesięczne, 360-godzinne programy stażowe z kierunków:

 • Lekarski – 5 rok
 • Pielęgniarstwo – 3 rok I stopnia
 • Położnictwo – 3 rok I stopnia
 • Kosmetologia – 3 rok I stopnia
 • Dietetyka – 3 rok I stopnia

Do pobrania:

Kierunkowe efekty kształcenia:

II cz. kursu PNF

Druga część kursu PNF odbędzie się w dniach 29.05.2020  –  02.06.2020 roku, każdego dnia w godzinach 9.00 – 18.00. Przewidziane przerwy godz. 10. 00 (15 min), 13.00 (1 godz.), 16.00 (15 min.).

II nabór na staże

STAŻE 2020 – II nabór

23-28.04.2020 r.

dla studentów studiów stacjonarnych

Serdecznie zapraszamy studentów studiów stacjonarnych do wzięcia udziału w Module podnoszenia kompetencji realizowanym w ramach projektu „Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach”.

W 2020 roku  do udziału w Module programów stażowych zapraszamy studentów nw. kierunków:

Kierunek

Oferta dla roku

Liczba wolnych miejsc

Lekarski, st. jednolite mgr

5 rok

21

Pielęgniarstwo, st. I stopnia

3 rok

18

Położnictwo, st. I stopnia

3 rok

4

Kosmetologia, st. I stopnia

3 rok

7

Dietetyka, st. I stopnia

3 rok

8

 

CEL PROJEKTU

 Cel projektu: wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia i zwiększenia szansy na zatrudnienie.

Projekt zakłada organizację wysokiej jakości programów stażowych w Collegium Medicum trwający 3 miesiące (360 godzin) obejmujący min. 20 godz. zadań stażowych wykonywanych w tygodniu,

!!! Decydując się na staż, otrzymujesz:

 • korzyści płynące z realizowanych programów stażowych, tj.:
 • możliwość zdobycia doświadczenia,
 • możliwość wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia,
 • zwiększenie szansy na zatrudnienie,
 • możliwość otrzymania wsparcia w trakcie realizowanego stażu:
 • stypendium stażowe,
 • refundację kosztów dojazdu na staż,
 • refundację kosztów zakwaterowania.

 

Szczegółowe informacje dot. realizowanego Projektu zawiera regulamin uczestnictwa w projekcie do pobrania tutaj REGULAMIN lub w zakładce PROJEKTY UNIJNE – NOWE PERSPEKTYWY na stronie: https://cm.ujk.edu.pl/ oraz http://www.ujk.edu.pl/nowe_perspektywy_rozwoju_ujk.html

NameSizeHits
NameSizeHits
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 DIETETYKA121.8 KiB38
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 KOSMETOLOGIA120.5 KiB37
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 LEKARSKI121.4 KiB36
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 PIELĘGNIARSTWO120.4 KiB35
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 POŁOŻNICTWO120.3 KiB36