Nabór na staże w ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”

Prowadzimy nabór firm/instytucji – Realizatorów stażu, zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza Instytucje/firmy, które są zainteresowane przyjęciem stażystów/absolwentów na dwumiesięczne, 240-godzinne programy stażowe z kierunków:

  • Kosmetologia (II rok, II stopnia)

Do pobrania:

REKRUTACJA na staże!

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu pn.: „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” w ramach:

  • Modułu programów stażowych – organizację wysokiej jakości programów stażowych.

Zainteresowanych Studentów/ki kierunku Kosmetologia studiów drugiego stopnia zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 18 maja 2021 r. do sali A.012 o godz. 10.30.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są w Regulaminie Projektu .

Wypełnione i podpisane dokumenty – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy dostarczyć do Biura Projektu pokój nr 2/19, Budynek D w nieprzekraczającym terminie do dnia 21.05.2021r. do godz. 10.00.

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie https://cm.ujk.edu.pl/aktualnosci-kosmetologia

Osoba do kontaktu:
dr Elżbieta Rębiś – Koordynator merytoryczny dla kierunku Kosmetologia – pokój nr 2, Budynek A.
Ewa Nowosińska – specjalista ds. dokumentacji, pokój nr 2/19, Budynek D.
tel. 41 349 69 03, e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Projektu

HARMONOGRAM WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW

W dniu 05.08.2020 r. oraz 11.08.2020 r. odbędzie się wizyta studyjna w godzinach od 9.00 – 17.00 w Spa Orchidea w Hotelu Aviator ul. Szybowcowa 41, 26-001 Masłów Pierwszy w ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” nr POWR.03.05.00-00-ZR24/18 dla studentów kierunku kosmetologia – studia magisterskie.

Nabór na staże w ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”

Prowadzimy nabór firm/instytucji – Realizatorów stażu, zainteresowanych przyjęciem studentów na staże w ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” o numerze POWR.03.05.00-00-ZR24/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaprasza Instytucje/firmy, które są zainteresowane przyjęciem stażystów/absolwentów na dwumiesięczne, 240-godzinne programy stażowe z kierunków:

  • Kosmetologia (II rok, II stopnia)

Do pobrania:

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu OKNO NA ŚWIAT

REKRUTACJA!

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu pn.: „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK
w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”
w ramach:

I. Modułu podnoszenia kompetencji

    1. organizację szkoleń

         a. Kurs wizażu

         b. Szkolenie Brow Design

         c. Szkolenie Basic Class

         d. Szkolenie Laminacja, lifting i botox rzęs i brwi

         e. Szkolenie Przedłużanie rzęs metodą 1:1

     2. organizację wizyt studyjnych

II. Modułu programów stażowych

     1. organizację wysokiej jakości programów stażowych

 

Zainteresowanych udziałem Studentów/ki kierunku Kosmetologia studiów drugiego stopnia zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 22 stycznia 2020 r. do sali A.001

  • studentów I roku o godz. 12.30
  • studentów II roku o godz. 13.00.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są
w Regulaminie Projektu .

Wypełnione i podpisane dokumenty – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy dostarczyć do Biura Projektu pokój nr 2, Budynek A w nieprzekraczającym terminie do dnia 24.01.2020r. do godz. 10.00.

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

https://cm.ujk.edu.pl/aktualnosci-kosmetologia

Osoba do kontaktu:

dr Elżbieta Rębiś – Koordynator merytoryczny dla kierunku Kosmetologia – pokój nr 2, Budynek A.

Serdecznie zapraszamy!

 Dokumenty do pobrania:

Formularz Zgłoszeniowy WLiNoZ Kielce Studenci OKNO NA ŚWIAT Kosmetologia (564.1 KiB)

Regulamin Projektu-OknoWLiNz-regulamin (710.4 KiB)