TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„OKNO NA ŚWIAT – ZINTEGROWANY PROGRAM UJK W KIELCACH

 NA RZECZ ROZWOJU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

 

Zainteresowanych Studentów/ki kierunku Dietetyka studiów stacjonarnych pierwszego stopnia II i III roku zapraszamy do udziału w projekcie w ramach:

  1. Modułu podnoszenia kompetencji

organizację szkoleń

– Dietoterapia w insulinooporności,

– Kontrola łaknienia,

–  Diagnostyka laboratoryjna w gabinecie dietetyka,

–  Psychodietetyka

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są
w Regulaminie Projektu .

Wypełnione i podpisane dokumenty – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu, należy dostarczyć do biura projektu: Collegium Medicum budynek D, pok. 2/19 w nieprzekraczającym terminie do dnia 15.10.2021r. do godz. 15.30.

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

https://cm.ujk.edu.pl/aktualnosci-dietetyka

Do pobrania:

Regulamin

Formularz Zgłoszeniowy

 

Osoba do kontaktu:

mgr Ewa Nowosińska –tel.  41- 349-69-03; e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”

Zainteresowanych Studentów/ki kierunku Dietetyka studiów pierwszego stopnia II i III roku zapraszamy do udziału w projekcie w ramach:

Modułu podnoszenia kompetencji

Organizację szkoleń:

– Dietoterapia w insulinoodpornosci,

– Kontrola łaknienia,

–  Diagnostyka laboratoryjna w gabinecie dietetyka,

–  Psychodietetyka,

Organizację wizyt studyjnych.

Z każdego z wymienionych wsparć  uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są
w Regulaminie Projektu .

Scany wypełnionych i podpisanych dokumentów – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy przesłać na adres e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 17.03.2021r. do godz. 12.00.

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

https://cm.ujk.edu.pl/aktualnosci-dietetyka

Regulamin (710.4 KiB)

Formularz Zgłoszeniowy

 

Osoba do kontaktu:

mgr Ewa Nowosińska – pokój 2/19; tel. (041) 349-69-03; e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU OKNO NA ŚWIAT

 

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”

Zainteresowanych Studentów/ki kierunku Dietetyka studiów pierwszego stopnia II i III roku zapraszamy do udziału w projekcie w ramach:

Modułu podnoszenia kompetencji

organizację szkoleń

Szkolenie wprowadzenie do nutrigenomiki

Szkolenie zaawansowane metody badawcze

Szkolenie psychodietetyka

organizację wizyt studyjnych

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są
w Regulaminie Projektu .

Regulamin (710.4 KiB)

Scany wypełnionych i podpisanych dokumentów – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy przesłać na adres e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 16.11.2020r. do godz. 15.30.

Formularz Zgłoszeniowy CM Kielce Studenci OKNO NA ŚWIAT Zarządzenie Dietetyka

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

https://cm.ujk.edu.pl/aktualnosci-dietetyka

 

Osoba do kontaktu:

mgr Ewa Nowosińska – pokój 2/19; tel. (041) 349-69-03; e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu OKNO NA ŚWIAT

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu OKNO NA ŚWIAT

Zainteresowanych udziałem Studentów/ki kierunku Dietetyka studiów pierwszego stopnia zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 27 lutego 2020 r. do sali A.001 o godz. 10:00

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są w Regulaminie Projektu .

Wypełnione i podpisane dokumenty – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy dostarczyć do Biura Projektu pokój nr 2, Budynek A w nieprzekraczającym terminie do dnia 06.03.2020r. do godz. 16.00.

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

https://cm.ujk.edu.pl/aktualnosci-dietetyka

Formularz zgłoszniowy:

Formularz Zgłoszeniowy CM Kielce Studenci OKNO NA ŚWIAT Zarządzenie Dietetyka (3.8 MiB)

Osoba do kontaktu:

dr inż. Kamila Sobaś – Koordynator merytoryczny dla kierunku Dietetyka – pokój nr 2, Budynek A; kamila.sobas@ujk.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu OKNO NA ŚWIAT

REKRUTACJA!

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu pn.: „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK
w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”
 w ramach:

I. Modułu podnoszenia kompetencji

  1. organizację szkoleń

              Szkolenie wprowadzenie do nutrigenomiki

              Szkolenie zaawansowane metody badawcze

              Szkolenie psychodietetyka

  1. organizację wizyt studyjnych

II. Modułu programów stażowych

  1. organizację wysokiej jakości programów stażowych

Regulamin (710.4 KiB)