Ratownictwo medyczne  – studia licencjackie, nabór 2019/20.

Projekt „OKNO NA ŚWIAT” kierowany jest do studentów studiów licencjackich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/20
na kierunku: Ratownictwo medyczne

Realizacja projektu dotyczy modułu programów kształcenia (M1).

Kwalifikacja do modułu
Do modułu zostaną zakwalifikowani Studenci powyżej wymienionego kierunku, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczynają kształcenie jako studenci pierwszego roku.

Przystąpienie Uczestnika do Projektu
polega na złożeniu wypełnionych przez studenta/kę dokumentów

1) Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

2) Oświadczenie Uczestnika Projektu

 

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się z regulaminem projektu

Regulamin Projektu

Wypełnione dokumenty należy złożyć do

Koordynatora modułu programów kształcenia dla kierunku Ratownictwo medyczne – dr Dorota Rębak, pokój nr 2,23; Budynek B

 

Osoba do kontaktu:

mgr Ewa Nowosińska – pokój D 2/19; tel. 41 349 6903;
e-mail:
ewa.nowosinska@ujk.edu.pl