KURS NA INSTRUKTORA NARCIARSTWA

W ramach modułu podnoszenia kompetencji projektu „OKNO NA ŚWIAT –  zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego” w terminie od 20.02.2021r. do 24.02.2021r. odbędzie się  kurs na Instruktora Narciarstwa dla studentów kierunku Wychowanie Fizyczne.

Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy kursu będą zakwaterowani w Górskim Ośrodku Wczasowym ”Stasinada” w Bukowinie Tatrzańskiej. Dodatkowo w Ośrodku Wczasowym  studenci będą mieli zapewnione wyżywienie oraz pomieszczenie do przechowywania sprzętu narciarskiego.

Zajęcia związane z realizacją kursu na Instruktora Narciarstwa będą odbywały się na pobliskich stokach narciarskich.

UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR DO UDZIAŁU W KURSIE NA INSTRUKTORA NARCIARSTWA.

W ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”

prowadzony jest uzupełniający nabór

studentów I stopnia III roku oraz studentów II stopnia: I i II roku

na kierunku Wychowanie Fizyczne

do udziału w kursie na Instruktora Narciarstwa.

Wypełniony i podpisany dokument – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy złożyć osobiście w biurze projektu pokój nr 2/19, Budynek D lub przesłać
na adres e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 11.02.2021r. (czwartek) do godz. 12.00.

Osoby, które posiadają już tytuł Instruktora Narciarstwa nie mogą uczestniczyć w kursie.

Ocena z obozu narciarskiego (programowego) będzie decydująca o zakwalifikowaniu kandydata do wsparcia.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji dostępne są w Regulaminie Projektu .

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

Osoba do kontaktu:

mgr Ewa Nowosińska – pokój 2/19; tel. (041) 349-69-03; e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

Do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

TRWA NABÓR DO UDZIAŁU W KURSIE NA INSTRUKTORA NARCIARSTWA.

W ramach projektu „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”

prowadzony jest nabór

studentów II stopnia: I i II roku na kierunku Wychowanie Fizyczne

do udziału w kursie na Instruktora Narciarstwa.

Wypełniony i podpisany dokument – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy złożyć osobiście w biurze projektu pokój nr 2/19, Budynek D lub przesłać
na adres e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 05.02.2021r. (piątek) do godz. 13.00.

Osoby, które posiadają już tytuł Instruktora Narciarstwa nie mogą uczestniczyć w kursie.

Ocena z obozu narciarskiego (programowego) będzie decydująca o zakwalifikowaniu kandydata do wsparcia.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji dostępne są w Regulaminie Projektu .

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

Osoba do kontaktu:

mgr Ewa Nowosińska – pokój 2/19; tel. (041) 349-69-03; e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl

Do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!