Informacja o naborze

Szanowni Studenci, ogłaszamy  nabór do realizacji Modułu Podnoszenia Kompetencji: PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA w ramach projektu  „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”

Zapraszamy Studentów Zdrowia Publicznego ostatnich 4 semestrów I i II stopnia, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe w zakresie profilaktyki zdrowotnej wśród różnych grup odbiorców.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Biura Projektu pokój nr 19, Budynek D lub przesłać jego skan na adres e-mail: ewa.nowosinska@ujk.edu.pl
w nieprzekraczającym terminie do dnia 30.11.2020r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje na temat Projektu oraz zasad rekrutacji, w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są w Regulaminie Projektu.

Więcej informacji w Biurze projektu:
al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce, pokój 2/19

Telefon: 41 349 6903
Osoby do kontaktu:

dr Edyta Laurman Jarząbek – koordynator merytoryczny oraz mgr Ewa Nowosińska.

Dokumenty do pobrania:

Serdecznie zapraszamy!