Technicy SIMED wzięli udział w szkoleniu

Technicy Monoprofilowego Centrum Symulacji UJK dla Pielęgniarek i Położnych wzięli udział w dwudniowym szkoleniu w Centrum Symulacji w Poznaniu organizowanym przez Maragamedics, gdzie doskonalili swoje umiejętności w zakresie zaawansowanych metod technicznego przygotowania i serwisowania sprzętu symulacyjnego. Poznali nowoczesne technologie  Virtual Reality , zasady funkcjonowania wieloprofilowego centrum symulacji, tajniki tworzenia ran i realnych sytuacji klinicznych w dydaktyce.  Wzięli udział w zajęciach symulacyjnych dla obcokrajowców, w trakcie których uczestniczyli w scenariuszach prowadzonych w języku angielskim. Zdobyli nowe kompetencje i poszerzyli symulacyjne horyzonty.

Pomieszczenie obsługi symulacji, 2 techników patrzy na Monitory szkolenie technika, na zdjęciu fantom, 2 komputery, krzesełka, szafa, zegar, drzwi

Międzyuczelniany Bank Scenariuszy

 

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, UJK w Kielach, opis pod zdjęciem treści, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

opis treści z zdjęcia: W ramach współpracy międzyuczelnianej z Uniwersytetami Rzeszowskim i Zielonogórskim opracowano scenariusze do zajęć wysokiej wierności metodą symulacji medycznej, które są dostępne dla kadry dydaktycznej UJK CM

 

Pacjent standaryzowany jako wsparcie w symulacji medycznej

W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej UJK dla pielęgniarek i położnych został wdrożony projekt ,,Pacjenta standaryzowanego”.

Zatrudniono 8 osób, które odgrywają rolę pacjentów symulowanych podczas scenariuszy symulacyjnych w zakresie pielęgniarstw specjalistycznych: geriatrycznego, położniczo-ginekologicznego, pediatrycznego, chirurgicznego i innych. Odgrywają role samych pacjentów, ale również członków rodzin czy przypadkowych świadków zdarzeń medycznych.

Pacjenci symulowani zostali przygotowani do udziału w zajęciach ze studentami podczas kilkuetapowych szkoleń między innymi warsztatów teatralnych, które poprowadziła gościnnie znana aktorka Teatru Żeromskiego w Kielcach Beata Pszeniczna. Uczestnicy mieli szansę nauczyć się w sprzyjającej atmosferze jak pokazywać różnorodne emocje, nawet te trudne do zagrania.

na zdjęciu jest 6 kobiet w pomieszczeniu, dyskutują
na zdjęciu jest kobieta gestykulująca wraz z słuchaczami

Międzynarodowe szkolenie dla instruktorów symulacji medycznej

W dniach 6-8 luty 5 osobowa grupa instruktorów symulacji medycznej MCSM UJK w Kielcach doskonaliła swoje umiejętności podczas międzynarodowego anglojęzycznego kursu EUSIM 1 w prestiżowym centrum METS w Bilthoven w Holandii.

Nasi Instruktorzy uzyskali tym samym certyfikaty Europejskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej Sesam i podnieśli swoje kompetencje w zakresie profesjonalnych umiejętności prowadzenia debriefingu – ważnego elementu kształcenia metodą symulacji medycznej.

 

w białym fartuchu dr M. Pierzak stoi obok łóżka, na którym leży manekin

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, iż od dnia 20.12.2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”. Projekt skierowany jest min. do 15 (12K/3M) nauczycieli/nauczycielek akademickich.

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy szkolenia zagranicznego dla 1 osoby z kadry dydaktycznej Collegium Medicum

 

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  20.12.2019  do 27.12.2019 r.

 

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Angeliki Lewandowskiej, pokój B 1.20.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój B 1.20

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22; alewandowska@ujk.edu.pl 

Kierownik projektu

Dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; dorota.koziel@ujk.edu.pl

 

Formularz uczestnika

Rekrutacja uzupełniająca

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, UJK w Kielach, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Informujemy, iż od dnia 25.11.2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych-program rozwojowy UJK w Kielcach”. Projekt skierowany jest min. do 240 studentów (234K/6M) z kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo. Rekrutacja uzupełniajaca dotyczy:

  • I stopnia z kierunku Pielęgniarstwo (nabór 2018/2019), (nabór 2019/20)
  • I stopnia z kierunku Położnictwo (nabór 2018/2019) , (nabór 2019/20)

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Katedry Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Angeliki Lewandowskiej, pokój 110 .

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od 25 listopada 2019

Do 27 listopada 2019 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój 1.20

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22; alewandowska@ujk.edu.pl 

Kierownik projektu

Dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; dorota.koziel@ujk.edu.pl

Spotkanie Międzyuniwersyteckie – Rzeszów 15 listopad 2019

Loga Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, UJK w Kielach, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

15 listopada 2019 r.  miało miejsce  II spotkanie międzyuczelniane z przedstawicielami uniwersytetów partnerskich  – Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Nasz Uniwersytet reprezentowała 8 osobowa delegacja dydaktyków zajmujących się symulacją medyczną w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek i Położnych UJK w Kielcach. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń w zakresie budowy
i powstawania MCSM, prowadzenia działań dydaktycznych metodą symulacji medycznej, doświadczeń w zakresie serwisu i konserwowania sprzętu oraz działalności naukowej w MCSM.