Uwaga studenci!!!

II rok dietetyka I stopnia studia stacjonarne,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 24.10.2020r.
(z soboty na niedzielę od godz. 00.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelni
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

 Promotorzy do wyboru:

prof. UJK dr hab. Edyta Suliga-12 osób
dr inż.Kamila Sobaś– 12 osób
dr n. o zdr. Anna Tokarska– 12 osób

 

Uwaga studenci!!!

II rok dietetyka I stopnia studia  niestacjonarne,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 24.10.2020r.
(z soboty na niedzielę od godz. 00.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelnię
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

 

Promotorzy do wyboru:

 dr Kamila Sobaś – 10 osób
dr Ewa Kosowska – 10 osób
dr Ewelina Błońska-Sikora – 10 osób

Uwaga studenci!!!

II rok kosmetologia studia stacjonarne I stopnia,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 24.10.2020r.
(z soboty na niedzielę od godz. 00.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelnię
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

 Promotorzy do wyboru:

Fakultet w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej:23 studentów
dr Małgorzata Czarny-Działak –  11 osób
dr Urszula Grabowska– 12 osób

Fakultet w zakresie wellness&spa:21 studentów
dr Agnieszka Strzelecka  11 osób
dr Ewa Zięba–  10 osób

 

Uwaga studenci!!!

II rok kosmetologia studia niestacjonarne I stopnia,
Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 24.10.2020r.
(z soboty na niedzielę od godz. 00.00 – północ)
poprzez Wirtualną Uczelnię
(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

 Promotorzy do wyboru:

dr Ewa Zięba – 13 osób
dr Martyna Głuszek-Osuch- 12 osób

Nowa organizacja zajęć na uczelni

W związku z rozprzestrzeniająca się pandemią koronawirusa rząd wprowadził obostrzenia regulujące między innymi sposób funkcjonowania szkół i uczelni wyższych. Decyzją rządu w strefie czerwonej zajęcia na uczelniach i szkołach ponadpodstawowych w strefie czerwonej odbywać się będą w sposób zdalny, z wyłączeniem zajęć praktycznych. W strefie żółtej mogą się odbywać w formie hybrydowej, czyli w części zdalnie lub stacjonarnie.

19 października ukazało się zarządzenie nr 238/2020 regulujące sposób prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Czytamy w nim:

„Zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach są realizowane w następujących formach:

1) hybrydowej tj. zdalnej i stacjonarnej (tradycyjnej) – w przypadku organizacji zajęć na obszarze znajdującym się w strefie żółtej,

2) zdalnej – w przypadku organizacji zajęć na obszarze znajdującym się w strefie czerwonej, z wyłączeniem zajęć:

a) które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

b) przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Praktyki studenckie odbywają się w tradycyjnej formie, a w wyjątkowej sytuacji mogą odbywać się zdalnie. Dziekani wydziałów i filii mogą proponować zmianę sposobu prowadzenia zajęć za zgodą rektora. W przypadku zajęć obowiązuje reżim sanitarny.

W obecnej sytuacji to oznacza, że zajęcia w Kielcach i Piotrkowie odbywają się zdalnie (z wyjątkiem zajęć praktycznych), natomiast zajęcia w naszej filii w Sandomierzu odbywają się w sposób hybrydowy. Ta sytuacja może ulec zmianie w zależności od decyzji  dotyczących poszczególnych stref. Dlatego prosimy o śledzenie informacji rządu i Ministerstwa Zdrowia dotyczących poszczególnych stref. Zwykle podawane są one w czwartki. Można je znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2.

Szkolenie biblioteczne

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam informacje dotyczące szkolenia bibliotecznego.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO DLA STUDENTÓW I roku I stopnia kształcenia jednolitych studiów magisterskich oraz I roku II stopnia kształcenia.

Informujemy, że w związku z pandemią i rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-COV-2, wprowadzamy od dnia 19 października 2020 roku zmiany dotyczące zajęć ze szkolenia bibliotecznego dla wszystkich studentów I roku (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) I stopnia kształcenia, jednolitych studiów magisterskich oraz I roku II stopnia kształcenia na wszystkich kierunkach kształcenia i na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 19 października 2020 roku do odwołania, przechodzimy na elektroniczny kurs szkolenia bibliotecznego. W związku z tym:

– odwołujemy zajęcia w formie tradycyjnej, stacjonarnej, które miały odbyć się w auli 1.35 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej oraz już zaplanowane na niektórych kierunkach wykłady zdalne.

– uruchamiamy formę elektroniczną szkolenia bibliotecznego. Studenci zapoznają się samodzielnie z materiałami zamieszczonymi na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Link do szkolenia:

https://buk.ujk.edu.pl/szkolenie-biblioteczne.html

Szanowni Państwo Wykładowcy i Studenci kierunków Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne

Szanowni Państwo

Wykładowcy i Studenci kierunków Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne,

w związku z nakazem prowadzenia od dnia 17 października 2020 r. nauczania zdalnego
w uczelniach wyższych wykłady i znaczna część ćwiczeń na kierunkach Fizjoterapia
i Wychowanie Fizyczne odbywać się będą w formie online, natomiast wybrane ćwiczenia praktyczne i zajęcia praktyczne w reżimie sanitarnym w obiektach.

Nauczyciele, przed ćwiczeniami, które mają odbywać się w formie tradycyjnej
w obiektach, każdorazowo powinni poinformować Studentów o tym fakcie (np. poprzez Wirtualną Uczelnię lub kontakt ze Starostą). Szczególnie ważna dla Państwa i dla Studentów jest informacja związana z liczebnością grupy. Jednorazowo na zajęciach nie powinno przebywać więcej niż 12 osób, a zajęcia odbywać się mogą hybrydowo. W związku z tym można przyjąć następujące rozwiązanie: konieczne według prowadzącego zagadnienia do realizacji w formie stacjonarnej można zrealizować dzieląc grupę studentów (studenci mijają się na zajęciach w Uczelni) – np. zajęcia trwające 3h – 1,5h odbywa pierwsza część grupy kolejne 1,5h druga część grupy lub wydzielone grypy studentów przyjeżdżają w różnych terminach, a nauczyciel uzupełnia treści przekazując materiały zdalnie.

Wzajemna komunikacja w tym trudnym czasie jest bardzo ważna.

Wszyscy pracownicy oraz studenci Collegium Medicum mają założone konta
w usłudze Microsoft365 (dawniej: Office365). Do pilnych obowiązków nauczycieli akademickich należy założenie grup ćwiczeniowych i seminaryjnych z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej obowiązujących w UJK, czyli Teams, Forms (usługa Microsoft365) oraz platformy e-learningowej UJK (platforma.ujk.edu.pl). Narzędzia te wspierane są przez obsługę informatyczną Wydziału oraz Uniwersytetu.

W wypadku jakichkolwiek trudności z obsługą pakietu Office 365, proszę kontaktować się
z informatykami wydziałowymi: cmit@ujk.edu.pl

specjalista ds. informatyki – Sławomir Skulski – pok. B 2.02, tel. 41 349 6962 slawomir.skulski@ujk.edu.pl

starszy referent – informatyk – mgr inż. Marcin Bamburski – pok. B 2.02, tel. 41 349 6961 marcin.bamburski@ujk.edu.pl

Materiały informacyjne dotyczące obsługi usługi Microsoft365 na stronie wydziału pod adresem
https://cm.ujk.edu.pl/wydzial/cm-pliki-do-pobrania/

Instrukcja dla studentów dotycząca wykładów zdalnych:

https://cm.ujk.edu.pl/student_menu_glowne/instrukcja-dla-studentow-dotyczace-wykladow-zdalnych/

 

Konieczność pracy zdalnej wymaga szczególnej troski o wysoką jakość zajęć dydaktycznych, do której zobowiązani są zarówno Nauczyciele akademiccy, jak i Studenci. Wszystkie zajęcia powinny odbywać się online SYNCHRONICZNIE, czyli zgodnie
z planem zajęć ustalonym na Wirtualnej Uczelni.

Zgodnie z  Komunikatem 13/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, należy poinformować:

  1. Pracownicy: Biuro Spraw Osobowych informację o tym fakcie dzwoniąc pod numer tel. (41) 3497223 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia@ujk.edu.pl oraz powinna niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego;
  2. Studenci: Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich, dzwoniąc pod nr tel. (41) 3497259 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia1@ujk.edu.pl.

Treść komunikatu: https://bip.ujk.edu.pl/komunikat_nr_13_2020.html

 

Pozostaje mieć nadzieję, że uda się powrócić do normalnych zajęć na Wydziale.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym ciężkim okresie,
Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
ds.
kształcenia na kierunkach Fizjoterapia i Wychowanie Fizyczne

dr n. o kf. Małgorzata Markowska

 

Szanowni studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo

Szanowni studenci kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo

W związku z zaostrzeniem przepisów epidemiologicznych w strefie czerwonej wszystkie wykłady oraz ćwiczenia od dnia 19.10.2020 roku realizowane są w sposób zdalny. Studenci I roku przychodzą na zajęcia w budynku uczelni z przedmiotów: Podstawy Pielęgniarstwa – ćwiczenia praktyczne (Pielęgniarstwo) oraz Podstawy Opieki Położniczej – ćwiczenia praktyczne (Położnictwo) według harmonogramu. W podobny sposób (stacjonarnie) zajęcia symulacyjne realizują studenci II i III roku obu kierunków.
Na zajęciach realizowanych w sposób stacjonarny bezwzględnie obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką.

Zastępcy dyrektora ds kształcenia:
dr Małgorzata Kaczmarczyk
dr Przemysław Zając

Uwaga studenci!!! II rok Wychowanie Fizyczne I stopnia studia stacjonarne

Uwaga studenci!!!

II rok Wychowanie Fizyczne I stopnia studia stacjonarne,

Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 17.10.2020r.

(z soboty na niedzielę od godz. 23.59 – północ)

poprzez Wirtualną Uczelnię

(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

 

Promotorzy do wyboru:

dr n. o kf. Małgorzata Markowska

dr n. o kf. Małgorzata Markowska

dr n. o kf. Rafał Pawłowski

dr n. o kf. Tomasz Winiarczyk

dr n. med. Marek Grabski

Uwaga studenci!!! III rok Fizjoterapia studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Uwaga studenci!!!

III rok Fizjoterapia studia jednolite magisterskie niestacjonarne,

Zapisy do promotorów odbędą się w dniu 17.10.2020r.

(z soboty na niedzielę od godz. 23.59 – północ)

poprzez Wirtualną Uczelnię

(system będzie otwarty 24 godziny od północy do północy)

Promotorzy do wyboru:

prof. UJK dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński

dr n. o kf. Małgorzata Markowska