Uwaga Studenci Ratownictwa Medycznego II roku

Poniżej zamieszczono tematy wykładów z przedmiotu Choroby wewnętrzne prowadzonych pod kierunkiem prof. zw. dr hab. n. med. Beaty Wożakowskiej – Kapłon.
Tematy zostały przyporządkowane do terminów zjazdów. Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie obecności na wszystkich wykładach.

1.  Wykład: Choroby układu sercowo-naczyniowego schorzeniami cywilizacyjnym XXI wieku – czwartek 10.10.2013
2.  Wykład: Schorzenia układu dokrewnego – piątek 11.10.2013
3.  Wykład: Choroby układu pokarmowego – czwartek 17.10.2013
4.   Wykład: Stany nagłe w chorobach wewnętrznych – piątek 18.10.2013
5.  Wykład: Choroby układu oddechowego – czwartek 31.10.2013

Uwaga Studenci Ratownictwa Medycznego III roku

Poniżej zamieszczono tematy ćwiczeń z przedmiotu Choroby wewnętrzne prowadzonych pod kierunkiem prof. zw. dr hab. n. med. Beaty Wożakowskiej – Kapłon. Tematy zostały przyporządkowane do terminów zjazdów. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności, czynnego udziału w trakcie seminarium oraz przygotowanych konspektów.

1. Postępowanie przedszpitalne z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej u chorego z bólem w klatce piersiowej i z dusznością – czwartek 10.10.2013
2. Postępowanie przedszpitalne u chorego z przełomem nadnerczowym i metabolicznym. Przyczyny i różnicowanie śpiączek – czwartek 17.10.2013
3. Postępowanie przedszpitalne u chorego we wstrząsie. Postępowanie u chorego z odwodnieniem – czwartek 31.10.2013

Uwaga Studenci

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2013/2014 dzień 3.10.2013 (czwartek) ogłoszony jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uwaga Studenci

Zapraszamy

studentów pierwszych lat  posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na  spotkanie z udziałem:
Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, Kierownika Studium WF i Sportu, Kierownika  Studium Języków Obcych, pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej, tyfloinformatyka

Termin: 13 listopada 2013r. godz. 10 : 00 Miejsce spotkania: Dom Studenta „Odyseja” ul. Śląska 11a

Obecność  studentów obowiązkowa.
Nieobecność na zajęciach dydaktycznych w tym dniu będzie usprawiedliwiona.

Uwaga Studenci I roku Fizjoterapii II stopnia studia niestacjonarne w r.a. 2012/2013

Grupa seminaryjna prof. UJK dr hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego od roku akademickiego 2013/2014 zostaje rozwiązana. Studenci z grupy seminaryjnej Pana Profesora proszeni są o stawiennictwo w Instytucie Fizjoterapii (p. 222).

III rok Fizjoterapia I stopnia studia stacjonarne w r. a. 2013/2014 seminarium za Pana dr n. med. Grzegorza Gałuszkę poprowadzi Pani dr n. med. Renata Gałuszka

Uwaga Studenci

Konsultacje Pana dr n. farm. Piotra Rafalskiego odbędą się w dniu 16.09.2013 r. (pon.) godzina 11.30-13.30. Osoby bez uregulowanej sytuacji zaliczeniowej proszę zgłosić się w wyznaczonym terminie.

Terminy składania wniosków na rok akademicki 2013/2014

O AKADEMIK: 03-20.09.2013
O STYPENDIUM SOCJALNE: 03-30.09.2013
O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW: 01-15.10.2013

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W GODZINACH PRZYJĘĆ DZIEKANATU. WE WRZEŚNIU DZIEKANAT NIE DYŻURUJE!! (piątek 10-15, sobota nieczynne). DODATKOWY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW STYPENDIALNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH14.09.2013 r. (sobota) W GODZINACH: 8-13