WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni studenci,

Rozpoczynają się zajęcia laboratoryjne w kontakcie bezpośrednim. Zajęcia prowadzone będą z zachowaniem reguł sanitarnych określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem zajęć.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach

Każdy student przy wejściu na Wydział będzie miał mierzoną temperaturę, oraz musi uzupełnić ankietę otrzymaną przed rozpoczęciem zajęć.

Szczegółowy rozkład zajęć:

Czytaj dalej WAŻNY KOMUNIKAT

Ratownictwo Medyczne – Wyniki egzaminu dyplomowego

Nr albumu Wynik
128618 78
121923
125528 52
125548 68
125603 71
128274 54
128247 51
127208 58
125973 66
125980 75
126033 61
128016 38
127277 67
126354 58
126370 58
126386 58
126422 54
126517
124715 64
128254 64
126554
126560 86
128535 71
126909
119820 48
128260 64
122619 32
128341 57
   

Uwaga studenci kierunku Fizjoterapia I rok studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Dnia 11.01.2019 r. (pt.) o godz. 14.45 (przed wykładem z Klinicznych podstaw fizjoterapii w chirurgii) w s. 2/13 (chyba, że ulegnie zmiana Sali, w której będzie o 15.00 odbywał się wykład – proszę sprawdzić na WU)
odbędzie się krótkie spotkanie z Wicedyrektorem Instytutu Fizjoterapii ds. dydaktyki dr n. o kf. Małgorzatą Markowską w sprawie wyboru przedmiotu wsparcia. Obecność obowiązkowa.