Informacja

W związku z realizacją  projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości informuję o możliwości skorzystania w wybranym przez siebie szkoleniu, kursie (również w formie on-line) podnoszącym kompetencje osób zatrudnionych w Collegium Medicum z kadry dydaktycznej i badawczo-dydaktycznej w kwocie do 3 500,00 zł.

Szczegółowe informację w pokoju  D 2/19, tel. 041-349-69-87

Kierownik projektu
Dr. hab. Dorota Kozieł prof. UJK

Wybory 2020-2024

KOMUNIKAT nr 7/2020
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 25 czerwca 2020 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza stwierdza, iż na przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum wybrani zostali:

  1. W grupie profesorów i profesorów Uczelni
  • Beata Kręcisz
  • Grażyna Nowak-Starz
  • Monika Szpringer
  1. W grupie pozostałych nauczycieli
  • Dorota Rębak
  • Renata Stępień

W związku z obsadzeniem wszystkich mandatów do Senatu zarówno w grupie profesorów i profesorów Uczelni jak też pozostałych nauczycieli, kolejne tury głosowania nie odbędą się.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Dr n. med. Grażyna Wiraszka

Wybory 2020-2024

Komunikat nr 5/2020
Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 17 czerwca 2020 roku


OKW CM informuje,
wybory przedstawicieli do Senatu UJK w Kielcach
spośród nauczycieli akademickich Collegium Medicum
odbędą się w dniu 25 czerwca 2020 roku w godzinach od 11.00 do 15.00.


Miejsce głosowania:
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 19A, Sala Rady Wydziału (budynek D, sala nr 1/6).


W przypadku nieobsadzenia mandatów w wyniku głosowania
w powyższym terminie, kolejne głosowanie odbędzie się w tym samym miejscu i tym samym dniu
w kolejnych terminach zgodnie z Uchwałą nr 8/2020 (uchwała do pobrania).


W wyborach głosują wszyscy nauczyciele akademiccy Collegium Medicum
zatrudnieni w UJK na dzień 24 czerwca 2020 roku.


Kandydaci Collegium Medicum do Senatu UJK (Obwieszczenie nr 2/2020 do pobrania)

I. W grupie profesorów i profesorów Uczelni:
1) Kiebzak Wojciech,
2) Kręcisz Beata,
3) Nowak-Starz Grażyna,
4) Szpringer Monika.

II. W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
1) Rębak Dorota,
2) Stępień Renata.


Podczas trwania wyborów do Senatu UJK obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 opisane w Komunikacie OKW nr 6 (komunikat do pobrania)

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
dr Grażyna Wiraszka

KOMUNIKAT nr 4/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 czerwca 2020 roku

w sprawie dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów do Senatu UJK na kadencję 2020-2024

spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum

Informujemy, iż Uniwersytecka Komisja Wyborcza UJK w Kielcach wobec zgłoszenia w Okręgu Wyborczym nr 4 – Collegium Medicum, w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, mniejszej liczby kandydatów do Senatu na Kadencję 2020-20204 niż liczba przypadających mandatów, wyznaczyła dodatkowy termin na dokonanie zgłoszenia. Zgłoszenia dokonywane są w dniach od 12.06.2020 r. do 15.06.2020 r. do godz. 13.00 – przy ul. Żeromskiego 5, pok. 113 –Dział Organizacyjno-Prawny.

Szczegóły w Uchwale UKW nr 38/2020 z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024. https://www.ujk.edu.pl/webujk/resources/2020/06/Uchwala-38-2020-wyznaczenie-dodatkowego-terminu-zglaszania-kandydatow-do-Senatu.pdf

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Collegium Medicum UJK w Kielcach
Dr n. med. Grażyna Wiraszka