Seminarium Naukowe

Szanowni Państwo,
Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Świętokrzyski Oddział PTA zapraszają na Seminarium Naukowe dotyczące problemów geriatrycznych

Plakat Seminarium Naukowe

W seminarium można uczestniczyć za pomocą poniższego linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a34c3ab0095e74b6e803eaf48f074ce13%40thread.tacv2/1619511636593?context=%7b%22Tid%22%3a%22898b6e95-43f9-4603-88a2-19dc9ec20344%22%2c%22Oid%22%3a%227d4b4a5a-4e0d-40a6-bae2-819fd5cbc660%22%7d

Serdecznie Zapraszamy!
Dyrekcja Instytutu Nauk o Zdrowiu  oraz Przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału PTA

Dni Jakości Kształcenia na UJK 26-27 kwietnia 2021 r.

Informacja o Dniach Jakości Kształcenia odbywających się na UJK w dniach 26-27 kwietnia 2021 r.

Program DJK

Program Collegium Medicum:
Koordynator Wydziałowy DJK: dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Forma zdalna za pośrednictwem MS Teams (link na stronie wydziału)
27.04.2021
10.00 – 10.30 100 pytań do Samorządu Studenckiego – spotkanie studentów na platformie Teams
spotkanie online
10.30 – 13.30 Studenci – Studentom. Spacer (wirtualny) po pracowniach specjalistycznych CM

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla Pielęgniarek i Położnych
link

13.30 – 14.30 O lepszą jakość kształcenia. Propozycje studentów i nauczycieli kierowane do dyrektorów ds. kształcenia


10.00 – 14.40 Kadra w oczach studentów. Prezentacja multimedialna https://cm.ujk.edu.pl/?wpfb_dl=12126

 

Zaproszenie na Konferencję

Zaproszenie na konferencję
IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Wyzwania Naukowe i Zawodowe we Współczesnym Pielęgniarstwie”
Kielce, 15-17 kwietnia 2021 roku

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do wysłuchania wykładów i udziału w dyskusji w IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Wyzwania Naukowe i Zawodowe we Współczesnym Pielęgniarstwie” organizowanej przez Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, UJK.

Sesje ustne Konferencji, będą transmitowane na YouTube.
Dostęp do poszczególnych części sesji ustnej znajdziecie Państwo pod adresem:
https://piel.ujk.edu.pl/index.php/pl/konferencja/transmisja-konferencji
lub bezpośrednio na każdy dzień konferencji:
15.04 2021 rok (czwartek) https://youtu.be/2Kx3qefsMGQ
16.04.2021 rok (piątek) https://youtu.be/_fg6IV8_SAs
17.04.2021 rok (sobota) https://youtu.be/LvQAE3l8wC4

Pytania do dyskusji można zadawać podczas trwania sesji na czacie.

Częścią integralną Konferencji są sesje E-plakatowe.
E- postery będą dostępne przez cały czas trwania Konferencji pod adresem:https://piel.ujk.edu.pl/index.php/pl/konferencja/sesje-plakatowe

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Dziekanat nie będzie dyżurował w soboty do odwołania.