Gratulacje dla laureatów nagród

Z dumą przyjęliśmy informację o przyznaniu Nagród Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe lub organizacyjne za rok akademicki 2018/2019 dla studentów Collegium Medicum:

 1. Anna Michalska – kierunek lekarski  
 2. Rafał Ślusarczyk – kierunek lekarski  
 3. Ada Bielejewska – kierunek lekarski  
 4. Arkadiusz Bociek – kierunek lekarski  
 5. Jakub Kałwa – kierunek lekarski  
 6. Antonios Gwóźdź – kierunek lekarski  
 7. Izabela Oleś – kierunek pielęgniarstwo

Serdecznie gratulujemy laureatom nagród i życzymy dalszych sukcesów.

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Prorektor ds. medycznych
Prof. dr hab. Marianna Janion
Dziekan Collegium Medicum

 

Wyniki konkursu w ramach e-juwenaliów

Z radością informujemy o wynikach konkursów w ramach pierwszych w historii e-juwenaliów. Pani Izabela Oleś zdobyła II miejsce za najlepszy strój a Pani Anna Czesak III miejsce w konkursie „Na zdrowie z Janem Kochanowskim” za film z ciekawą muzyczną interpretacją fraszki „Na zdrowie”.

Laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie studentów Collegium Medicum.


Prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Prorektor ds. medycznych
Prof. dr hab. Marianna Janion
Dziekan Collegium Medicum

 

KOMUNIKAT nr 3/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 czerwca 2020 roku

w sprawie zgłaszania kandydatów do Senatu UJK na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, iż:

 1. Zgodnie z Uchwałą nr 6 OKW, zgłoszenia kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na kandydowanie –
  w grupie profesorów i profesorów uczelni oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Collegium Medicum, Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje w dniach od
  1 czerwca 2020 roku do 8 czerwca 2020
  roku w godzinach 9.30 – 13.00, w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc 19a, pokój 1/12a – Dziekanat Collegium Medicum.

  Uchwała Nr 6 2020 W Sparwie Wyznaczenia Terminu I Miejsca Zgłaszania Kandydatów Do Senatu UJK (35.0 KiB)

 2. Zgłoszeń kandydatów dokonuje się wg wzorów formularzy określonych w Uchwale nr 29 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UJK w Kiecach z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie określenia wzorów oświadczeń o spełnieniu wymogów przez osoby kandydujące do senatu UJK w Kielcach na kadencję 2020-2024, wzoru zgłoszenia kandydata oraz wzoru listy potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia i oświadczenia kandydata.

  Uchwala-UKW Nr-29-2020-wzory-oswiadczen-i-zgloszenia-Senatorowie (253.8 KiB)

 3. Zgodnie ze Statutem UJK
  a. bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym na Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (§ 101),
  b. członek społeczności akademickiej korzysta z prawa wyborczego tylko w 1 jednostce organizacyjnej i wyłącznie w 1 grupie społeczności akademickiej (§ 103),
  c.każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłaszania takiej liczby kandydatów, jaka ma być wybrana w głosowaniu, w którym uczestniczy, a wybór przedstawicieli do organów kolegialnych następuje w danej grupie spośród jej członków (§ 103),
  d. w wyborach do Senatu osoby należące do grup określonych w § 46 ust.1 – punkt 2 (grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni) oraz punkt 3 (grupa pozostałych nauczycieli akademickich) – wybierają członków Senatu ze swego grona (§ 157).

   Przewodnicząca
  Okręgowej Komisji Wyborczej
  Collegium Medicum UJK w Kielcach
  Dr n. med. Grażyna Wiraszka
 4.  

 

Problemy z platformami zdalnego nauczania.

Uwaga studenci!
W związku z problemami jakie pojawiły się z dostępem do platformy office.com oraz platforma.ujk.edu.pl został utworzony adres cmit@ujk.edu.pl. Ten adres ma priorytet przed adresami imiennymi informatyków wydziałowych.

Na powyższy adres e-mail prosimy wysyłać wszystkie prośby dotyczące resetu haseł, utworzenia konta itp.
Wiadomość powinna zawierać dane wg schematu:
Imię Nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, adres e-mail.
W temacie proszę wpisać nazwę platformy, której dotyczy problem.

Taki sposób komunikacji w znaczny sposób usprawni i przyspieszy rozwiązywanie powstałych problemów.

 

Drodzy Studenci,

Informuję, że od dnia 25 maja 2020 roku wznawiamy wybrane zajęcia dydaktyczne (Zarządzenie nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych).

W pierwszej kolejności realizowane będą zajęcia laboratoryjne i w pracowniach symulacji, na ostatnich latach studiów.

Zajęcia będą prowadzone wg zasad określonych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 maja 2020 roku zamieszczonych na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Pismo GIS Z Dnia 12 Maja 2020 R - Zalecenia Dot Organizacji Zajęć (201.6 KiB)

Szczegółowe informacje dla poszczególnych kierunków studiów przedstawione zostaną w dniu 22 maja 2020 roku.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Prorektor ds. medycznych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Konferencja dla Młodych Naukowców „NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH”

ZAPRASZAMY na NOWĄ Konferencję dla Młodych Naukowców, nt. NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH

– Wystąpienie Młodego Naukowca 20-21.06.2020.

http://www.creativetime.pl/ntwbn2020.html

UWAGA: Konferencja organizowana jest za pośrednictwem INTERNETU.

Niski koszt / nawet trzy referaty / nowe wyzwanie / doskonalenie wystąpień.

Konferencję organizujemy po dużym SUKCESIE dwóch konferencji WMN 2 i DND VIII, które RÓWNIEŻ odbyły się za pośrednictwem INTERNETU w kwietniu 2020.

W trakcie wspomnianych konferencji Uczestnicy przedstawili łącznie 156 referatów i 139 posterów.

Organizator:

CREATIVETIME,

www.creativetime.pl

konferencja@creativetime.pl

Zaświadczenie o wolontariacie

Druk zaświadczenia dla Studentów wspierających działania w walce z koronawirusem w ramach wolontariatu do pobrania w zakładce Zespołu ds. Praktyk Zawodowych – Aktualności Praktyk.

Informacja

W dniach 23-24 kwietnia 2020 r. z powodu sytuacji epidemiologicznej Instytut Nauk Medycznych będzie nieczynny.

Pracownicy Instytutu wykonują pracę zdalnie.