STYPENDIA DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO – POWIAT ŁOWICKI (WOJ. ŁÓDZKIE)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję o inicjatywie podjętej przez Radę Powiatu Łowickiego (woj. łódzkie) dotyczącej pomocy materialnej w formie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

W załączeniu przesyłam stosowne uchwały, edytowalną wersję wniosku oraz klauzulę informacyjną do druku.

Szczegółowe informacje i materiały w wersji do pobrania znajdują się również na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łowiczu w zakładce Ogłoszenia i komunikaty https://www.bip.powiat.lowicz.pl/238,ogloszenia-i-komunikaty.  

Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie powyższych informacji wśród studentów kierunku lekarskiego.

Z wyrazami szacunku,
Aneta Kotlarska-Gałaj
Podinspektor w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami

Konferencja Młodych Naukowców

Konferencja Młodych naukowców,VIII Edycja, zapraszamy stacjonarnie, Kraków 5.12.2020, Poznań 6.12.2020, Warszawa 12.12.2020, rekrtuacja do 23.10.2020, nauki przyrodnicze, inżynieryjne, humanistyczne, społeczno-ekonomiczne, doktorant.com.pl

Nowe trendy w badaniach naukowch, wysąpienie młodego naukowca, edycja II, w dniach 20.11.2020 – 22.11.2020 za pośrednictwem internetu, zapraszamy młodych naukowców, www.creativetime.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
dla osób realizujących staż w SZPITALU KIELECKIM św. Aleksandra w Kielcach

W dniu 17.08.2020 r. (poniedziałek) o godz. 08:00  odbędzie się Szkolenie BHP
Miejsce szkolenia: Szpital Kielecki św. Aleksandra w Kielcach, budynek E, Sala Konferencyjna
W Biurze projektu (Collegium Medicum, p. B_2.22) do odbioru są podpisane umowy z ze Szpitalem.
Termin stażu: 17.08.2020 r. – 16.11.2020 r.
Przed rozpoczęciem stażu, zgodnie z Regulaminem projektu i podpisaną umową, należy zawrzeć w Towarzystwie  Ubezpieczeniowym ubezpieczenie NNW i OC na ww. termin stażu (kwota refundowana: 100,00 zł).