Aktualności

Uwaga studenci

II rok Fizjoterapia II stopnia st. stacjonarne
Zajęcia z Panią dr n. med. Małgorzatą Starczyńską z przedmiotu Ekonomia i systemy ochrony zdrowia z dnia 17.12.2013 r. zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

Uwaga studenci

II rok Fizjoterapia st. stacjonarne, zajęcia z Panią dr n. med. Renatą Gałuszką w dniach 11.12.2013 r. oraz 12.12.2013r. zostają odwołane z powodu choroby pracownika. Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony z Działem Planowania.

Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne, Zajęcia z Panią dr n. med. Anną Włoch we wszystkich grupach ćwiczeniowych z przedmiotu  Fizjoterapia kliniczna w geriatrii i psychiatrii z dnia 11.12.2013 r. zostają przeniesione na dzień 29.01.2014 r.

Uwaga studenci

II rok Fizjoterapia I stopnia studia niestacjonarne

Wyniki kolokwium z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w reumatologii u Pani dr n. med. Agnieszki Nitery-Kowalik, Poprawa kolokwium odbędzie się w dniu 15.12.2013 r.

  Czytaj dalej Uwaga studenci

Uwaga studenci

I rok Fizjoterapia II stopnia st. stacjonarne, Zajęcia z Panią dr n. o kf. Małgorzatą Markowską z dnia 12.12.2013 r. zostają odwołane ze względu na organizowane szkolenie.

Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne, Seminarium Pani dr n. o kf. Małgorzaty Markowskiej z dnia 12.12.2013 r. zostaje odwołane ze względu na organizowane szkolenie.

Uwaga Studenci

Zajęcia z Panią dr n. hum. Kazimierą Zdziebło w dniach 4.12; 12.12; 18.12 zostają odwołane. Odpracowanie zajęć:

Klasyfikacja ICNP i NANDA
gr1 – 27.11; 8.01
gr2 – 13.11; 8.01
gr3 – 13.11; 20.11

Pielęgniarstwo europejskie
ćw gr III 20.11
29.01 15:00-16:30

Ustawodawstwo zawodowe położnej – wymogi europejskie
19.11

Uwaga Studenci

Zajęcia z Panią dr n med Renatą Stępień tj. Dydaktyka medyczna (Położnictwo II rok II stopień z dnia 28.11.2012 zostały odwołane. Zajęcia zostały przeniesione na 9.01.2013 r.

Seminarium Naukowe Instytutu Pielęgniarstwa i Połoznictwa

Program seminarium naukowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poświęconego wybranym problemom chirurgii dziecięcej. Seminarium odbędzie się w dniu 27.11.2013 o godz.: 15:00 w auli 201

Program:

1. „Chirurgia małoinwazyjna u noworodka”
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski
Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
20 minut

2. „Dysganglionozy jako istotny problem diagnostyczno-leczniczy”
dr n. med. Wojciech Niedziela
Oddział Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej Kielce
10 minut

3. „Operacja przepukliny pachwinowej sposobem laparoskopowym (PIRS) metodą Patkowskiego”
dr n. med. Przemysław Wolak
Oddział Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej Kielce
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu UJK Kielce
10 minut

4. Dyskusja i podsumowanie Seminarium Naukowego