Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne, zajęcia z Panem dr n. med. Norbertem Sławetą z przedmiotu Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii z dnia 18.12.2013 r. zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

Uwaga studenci

Studenci I roku Ratownictwa Medycznego I stopnia stacjonarne, zajęcia z Panią dr n. hum. Mirosławą Skawińską dnia 18 grudnia 2013r. z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej nie odbędą się.

Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne
Zajęcia z Panią dr n. med. Małgorzatą Starczyńską z przedmiotu Zarządzanie sferą usług medycznych z dnia 17.12.2013 r. zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

Uwaga studenci

II rok Fizjoterapia II stopnia st. stacjonarne
Zajęcia z Panią dr n. med. Małgorzatą Starczyńską z przedmiotu Ekonomia i systemy ochrony zdrowia z dnia 17.12.2013 r. zostają odwołane. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony z Działem Planowania.

Uwaga studenci

II rok Fizjoterapia st. stacjonarne, zajęcia z Panią dr n. med. Renatą Gałuszką w dniach 11.12.2013 r. oraz 12.12.2013r. zostają odwołane z powodu choroby pracownika. Termin odrobienia zajęć zostanie uzgodniony z Działem Planowania.

Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne, Zajęcia z Panią dr n. med. Anną Włoch we wszystkich grupach ćwiczeniowych z przedmiotu  Fizjoterapia kliniczna w geriatrii i psychiatrii z dnia 11.12.2013 r. zostają przeniesione na dzień 29.01.2014 r.

Uwaga studenci

II rok Fizjoterapia I stopnia studia niestacjonarne

Wyniki kolokwium z przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w reumatologii u Pani dr n. med. Agnieszki Nitery-Kowalik, Poprawa kolokwium odbędzie się w dniu 15.12.2013 r.

  Czytaj dalej Uwaga studenci

Uwaga studenci

I rok Fizjoterapia II stopnia st. stacjonarne, Zajęcia z Panią dr n. o kf. Małgorzatą Markowską z dnia 12.12.2013 r. zostają odwołane ze względu na organizowane szkolenie.

Uwaga studenci

III rok Fizjoterapia st. stacjonarne, Seminarium Pani dr n. o kf. Małgorzaty Markowskiej z dnia 12.12.2013 r. zostaje odwołane ze względu na organizowane szkolenie.