Uwaga Studenci

Zajęcia z Panią dr n med Renatą Stępień tj. Dydaktyka medyczna (Położnictwo II rok II stopień z dnia 28.11.2012 zostały odwołane. Zajęcia zostały przeniesione na 9.01.2013 r.

Seminarium Naukowe Instytutu Pielęgniarstwa i Połoznictwa

Program seminarium naukowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poświęconego wybranym problemom chirurgii dziecięcej. Seminarium odbędzie się w dniu 27.11.2013 o godz.: 15:00 w auli 201

Program:

1. „Chirurgia małoinwazyjna u noworodka”
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski
Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
20 minut

2. „Dysganglionozy jako istotny problem diagnostyczno-leczniczy”
dr n. med. Wojciech Niedziela
Oddział Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej Kielce
10 minut

3. „Operacja przepukliny pachwinowej sposobem laparoskopowym (PIRS) metodą Patkowskiego”
dr n. med. Przemysław Wolak
Oddział Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej Kielce
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu UJK Kielce
10 minut

4. Dyskusja i podsumowanie Seminarium Naukowego

Uwaga Studenci Ratownictwa Medycznego II roku

Poniżej zamieszczono tematy wykładów z przedmiotu Choroby wewnętrzne prowadzonych pod kierunkiem prof. zw. dr hab. n. med. Beaty Wożakowskiej – Kapłon.
Tematy zostały przyporządkowane do terminów zjazdów. Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie obecności na wszystkich wykładach.

1.  Wykład: Choroby układu sercowo-naczyniowego schorzeniami cywilizacyjnym XXI wieku – czwartek 10.10.2013
2.  Wykład: Schorzenia układu dokrewnego – piątek 11.10.2013
3.  Wykład: Choroby układu pokarmowego – czwartek 17.10.2013
4.   Wykład: Stany nagłe w chorobach wewnętrznych – piątek 18.10.2013
5.  Wykład: Choroby układu oddechowego – czwartek 31.10.2013

Uwaga Studenci Ratownictwa Medycznego III roku

Poniżej zamieszczono tematy ćwiczeń z przedmiotu Choroby wewnętrzne prowadzonych pod kierunkiem prof. zw. dr hab. n. med. Beaty Wożakowskiej – Kapłon. Tematy zostały przyporządkowane do terminów zjazdów. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności, czynnego udziału w trakcie seminarium oraz przygotowanych konspektów.

1. Postępowanie przedszpitalne z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej u chorego z bólem w klatce piersiowej i z dusznością – czwartek 10.10.2013
2. Postępowanie przedszpitalne u chorego z przełomem nadnerczowym i metabolicznym. Przyczyny i różnicowanie śpiączek – czwartek 17.10.2013
3. Postępowanie przedszpitalne u chorego we wstrząsie. Postępowanie u chorego z odwodnieniem – czwartek 31.10.2013

Uwaga Studenci

W związku z uroczystą inauguracją roku akademickiego 2013/2014 dzień 3.10.2013 (czwartek) ogłoszony jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uwaga Studenci

Zapraszamy

studentów pierwszych lat  posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na  spotkanie z udziałem:
Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, Kierownika Studium WF i Sportu, Kierownika  Studium Języków Obcych, pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej, tyfloinformatyka

Termin: 13 listopada 2013r. godz. 10 : 00 Miejsce spotkania: Dom Studenta „Odyseja” ul. Śląska 11a

Obecność  studentów obowiązkowa.
Nieobecność na zajęciach dydaktycznych w tym dniu będzie usprawiedliwiona.

Uwaga Studenci I roku Fizjoterapii II stopnia studia niestacjonarne w r.a. 2012/2013

Grupa seminaryjna prof. UJK dr hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego od roku akademickiego 2013/2014 zostaje rozwiązana. Studenci z grupy seminaryjnej Pana Profesora proszeni są o stawiennictwo w Instytucie Fizjoterapii (p. 222).

III rok Fizjoterapia I stopnia studia stacjonarne w r. a. 2013/2014 seminarium za Pana dr n. med. Grzegorza Gałuszkę poprowadzi Pani dr n. med. Renata Gałuszka