Uwaga Studenci

Zapraszamy

studentów pierwszych lat  posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na  spotkanie z udziałem:
Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich, Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, Kierownika Studium WF i Sportu, Kierownika  Studium Języków Obcych, pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej, tyfloinformatyka

Termin: 13 listopada 2013r. godz. 10 : 00 Miejsce spotkania: Dom Studenta „Odyseja” ul. Śląska 11a

Obecność  studentów obowiązkowa.
Nieobecność na zajęciach dydaktycznych w tym dniu będzie usprawiedliwiona.

Uwaga Studenci I roku Fizjoterapii II stopnia studia niestacjonarne w r.a. 2012/2013

Grupa seminaryjna prof. UJK dr hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego od roku akademickiego 2013/2014 zostaje rozwiązana. Studenci z grupy seminaryjnej Pana Profesora proszeni są o stawiennictwo w Instytucie Fizjoterapii (p. 222).

III rok Fizjoterapia I stopnia studia stacjonarne w r. a. 2013/2014 seminarium za Pana dr n. med. Grzegorza Gałuszkę poprowadzi Pani dr n. med. Renata Gałuszka

Uwaga Studenci

Konsultacje Pana dr n. farm. Piotra Rafalskiego odbędą się w dniu 16.09.2013 r. (pon.) godzina 11.30-13.30. Osoby bez uregulowanej sytuacji zaliczeniowej proszę zgłosić się w wyznaczonym terminie.

Terminy składania wniosków na rok akademicki 2013/2014

O AKADEMIK: 03-20.09.2013
O STYPENDIUM SOCJALNE: 03-30.09.2013
O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW: 01-15.10.2013

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W GODZINACH PRZYJĘĆ DZIEKANATU. WE WRZEŚNIU DZIEKANAT NIE DYŻURUJE!! (piątek 10-15, sobota nieczynne). DODATKOWY TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW STYPENDIALNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH14.09.2013 r. (sobota) W GODZINACH: 8-13

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku odbędzie się w dn. 01.10.2013 r. (wtorek) 

Pielęgniarstwo   – st. stacjonarne I stopnia
Położnictwo       – st. stacjonarne I stopnia
godz.  10:00
godz.  12:00
sala     12
sala   101

Po spotkaniu organizacyjnym przewidziane są zajęcia.

Uwaga Studenci

II rok Fizjoterapia I stopnia studia stacjonarne

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Terapia manualna u Pani dr n. med. Anny Lipińskiej odbędzie się w dniu 09.09.2013r. o godz. 15.30 s. 01d.

Uwaga Studenci

I roku Fizjoterapii I stopnia studia stacjonarne

Egzamin poprawkowy test z przedmiotu Anatomia prawidłowa człowieka u Pana dr n. med. Michała Spałka odbędzie się w dniu 23.09.2013 r. (pon.) godz. 16.00 s. 02d.

Zaproszenie na szkolenie

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Oddział w Kielcach oraz Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNoZ serdecznie zaprasza nauczycieli akademickich, pielęgniarki i studentów pielęgniarstwa i położnictwa w dniu 06.IX.201. w godzinach 9.15-10.45 sala nr 201, na wykład na temat Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej prowadzony przez dr Dorotę Kilańską – Koordynator ICNP (R), Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Przewodnicząca Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie – Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.

W imieniu Zarządu
Wiceprzewodnicząca Oddziału PTP w Kielcach
Dr n. hum. Kazimiera Zdziebło