Doktoraty zaplanowane

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 3 września 2021  roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Szczepana Wójcika nt: „Problemy intensywnego nadzoru pielęgniarskiego w zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu powikłań po zabiegach rewaskularyzacyjnych u chorych z niedokrwieniem kończyn”.
Promotor:                              prof. dr hab. n. med. Anna Polewczyk
Promotor pomocniczy:          dr n. med. Jarosław Miszczuk
Recenzenci:                            prof. dr hab. n.med. Maria Kózka,
dr hab. n. med. Beata Barbara Dobrowolska,
prof. dr hab. n.med. Damian Ziaja

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_szczepan_wojcik.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Szczepana Wójcika odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/82901634577

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

                                                                  Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu

dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 2 lipca 2021  roku o godzinie 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Moniki Posłowskiej pt : „Zastosowanie silikonowych pessarów pochwowych w leczeniu zaburzeń statyki narządu rodnego” .

Promotor:                                dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK

Recenzenci:                            prof. dr hab. n med. Robert Jach

dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz – Palus

dr hab. n. med. Sławomir Woźniak

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_monika_poslowska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Mierzwy- Molendy odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/84263544808

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK


 

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE HYBRYDOWEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu
21 czerwca 2021 roku o godzinie 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
lek. Roberta Dziury nt. Analiza wyników zastosowania immunoterapii anty-PD-1 u chorych
z zaawansowanym czerniakiem z uwzględnieniem oceny wartości prognostycznej wybranych parametrów klinicznych, wyjściowych parametrów układu leukocytarnego krwi obwodowej oraz ekspresji produktów białkowych genów naprawczych systemu MMR

Promotor:                                prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź

Recenzenci:                            prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło

prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/lek_robert_dziura.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Roberta Dziury odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/83693262309

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

 

                                                                  Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych
dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu
8 czerwca 2021  roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Sylwii Głowali

„Odległe skutki zakażenia HCV w kontekście leczenia przeciwwirusowego w regionie Świętokrzyskim ”.

Promotor:                                dr hab. n. med. Dorota Zarębska – Michaluk, prof. UJK,

Recenzenci:                            prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a,
25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej oraz :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_sylwia_glowala.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Głowali odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://us02web.zoom.us/j/87484344308

 

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Collegium Medicum  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab.
n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu
28 maja 2021  roku o godzinie 15:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Michała Paprockiego pt : „Wady stóp a reakcje równoważne u dzieci w wieku szkolnym”.

Promotor:                                dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK

Recenzenci:                             dr hab. n. o kf. Krystyna Górniak, prof. AWF

dr hab. n. o zdr. Magdalena Wilk- Frańczuk, prof. AWF

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_michal_paprocki.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr marty Mierzwy – Molendy  odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:    https://zoom.us/j/96256912845

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu
28 maja 2021  roku o godzinie 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Marty Mierzwy- Molendy pt : „Stabilność posturalna osób po udarze mózgu” .

Promotor:                                dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK

Recenzenci:                            prof. dr hab. n med. Adam Maszczyk

dr hab. n. o kf. Dariusz Mucha, prof. AWF

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_marta_mierzwa-molenda.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Mierzwy- Molendy odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/95370578436

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu
26 maja 2021  roku o godzinie 15:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Sylwia Jopkiewicz pt : „Aktywność społeczna a poziom samooceny, preferencje określonych kryteriów zdrowia i typy zachowań zdrowotnych osób starszych”.

Promotor:                                dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK

Recenzenci:                            prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka,

prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska,

dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_sylwia_jopkiewicz.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwia Jopkiewicz odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:    https://zoom.us/j/91422489431

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

                                                                 Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu
26 maja 2021  roku o godzinie 13:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Agnieszki Zawadzkiej pt : „Akceptacja choroby a występowanie zaburzeń lękowych i objawów depresyjnych u chorych z napadowymi zaburzeniami rytmu serca”.

Promotor:                                dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK

Promotor pomocniczy:           dr n. hum. Martyna Głuszek- Osuch

Recenzenci:                            prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara-Studzińska,

prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska,

dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_agnieszka_zawadzka.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Zawadzkiej  odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:    https://zoom.us/j/97571118793

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

                                                                  Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu
19 maja 2021  roku o godzinie 15:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Agnieszki Dębskiej  pt : „Poczucie własnej skuteczności a poziom samooceny u osób niewidomych i słabowidzących”.

Promotor:                    dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK

Recenzenci:                dr hab. n. hum. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW

dr hab. n. med. Michał Wilczyński,

dr hab. Artur Ziółkowski, prof. StSW

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_agnieszka_debska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Komisji Doktorskiej, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Dębskiej odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:    https://zoom.us/j/97138013536

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

                                                                  Przewodnicząca Rady Naukowej  Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu
29 kwietnia 2021 roku o godzinie 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
lek. Magdaleny Doleckiej-Ślusarczyk nt. „Ocena wpływu cukrzycy ciążowej na stan noworodka i wystąpienie powikłań u matki. Analiza przydatności klinicznej starych i nowych kryteriów rozpoznawania cukrzycy ciążowej

Promotor:                                prof. dr hab. n. med. Zbigniew Siudak

Recenzenci:                            prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

dr hab. n. med. Małgorzata Wójcik

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/lek_magdalena_dolecka-slusarczyk.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Huruk-Kuchinki  odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/94146933342

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

                                                                 Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych
dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2021 roku o godzinie 13:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Bartłomieja Nowaka : pt „Ocena zależności wyników leczenia od cech morfologicznych i lokalizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych leczonych endowaskularnie ”.

Promotor: dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK,
Promotor pomocniczy: dr n med. Michał Spałek
Recenzenci: pror. dr hab. n. med. Izabela Szczerbo- Trojanowska
dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. ATH
dr hab. n. med. Barbara Błaszczyk, prof. WSEPiNM

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na :

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_bartlomiej_nowak.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).
Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Bartłomieja Nowaka odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/93441450223

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:
1) przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
2) w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,
oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:
1) posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
2) posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 23 kwietnia 2021 roku o godzinie 14:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Grzegorza Wróbla pt : „Analiza porównawcza oraz ocena zmienności osobniczej unaczynienia tętniczego i żylnego nerek człowieka na podstawie obrazowania w tomografii komputerowej”.

Promotor: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kuder
Promotor pomocniczy: dr n med. Michał Spałek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Mirosław Topol
Prof. dr. hab. n. med. Michał Szpinda
dr hab. n. roln. Hieronim Frąckowiak, prof. UMK

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na
https://bip.ujk.edu.pl/dr_grzegorz_wrobel.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).
Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej dr n. biol. Grzegorza Wróbla odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/99534009500

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:
1) przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
2) w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,
oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:
1) posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
2) posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu
16 kwietnia 2021 roku o godzinie 14:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
lek. Anny Huruk-Kuchinki nt. „Wartość prognostyczna e-kadheryny, beta-kateniny i wimentyny wraz ze zjawiskiem tumor budding w raku odbytnicy i ich związek z wybranymi czynnikami kliniczno-patologicznymi”

Promotor:                                prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź.

Recenzenci:                            prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski

prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

prof. dr hab. n. med. Jarosław Ryś

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/lek_anna_huruk-kuchinka.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Anny Huruk-Kuchinki  odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/96508616919?pwd=amlmMzJUSmJyckE2bktoejAvK0xydz09

Passcode: obrona

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

                                                                  Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk Medycznych
dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. UJK


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 26 marca 2021 roku o godzinie 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Natalii Habik- Tatarowskiej pt „Znaczenie deficytów integracji sensorycznej i równowagi w rozwoju skolioz u dzieci w wieku szkolnym”.
Promotor: dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci: dr hab n. o kf. Krystyna Górniak, prof. AWF
dr hab n. o kf. Aneta Bac, prof. AWF
dr hab n. o Adam Maszczyk prof. AWF

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na
https://bip.ujk.edu.pl/mgr_natalia_habik-_tatarowska.html
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).
Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Natalii Habik- Tatarowskiej odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/93276429331

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

1) przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
2) w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

1) posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
2) posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 8 marca 2021 roku o godzinie 13:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Anety Chrut pt „Analiza akustyczna głosu u chorych po usunięciu tarczycy bez uszkodzenia”
nerwu krtaniowego wstecznego”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Promotor pomocniczy: dr n. med. Sławomir Okła
Recenzenci: prof. dr hab. n med. Krzysztof Kuzdak
dr hab. n. med. Hanna Zielińska- Bliźniewska, prof. UM
dr hab Anita Lorenc, prof. UW

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na https://bip.ujk.edu.pl/mgr_aneta_chrut.html
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).
Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anety Chrut odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/98065715778

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

1) przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
2) w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

1) posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
2) posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK

Recenzja1 Recenzja2 Recenzja3 Streszczenie/Summary


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2021 roku o godzinie 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Przemysława Karolaka pt.: „Elektromiografia powierzchniowa mięśnia prostownika grzbietu u dzieci ze skoliozą w młodszym wieku szkolnym ”

Promotor:
dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci:
dr hab. n o zdr. Magdalena Wilk- Frańczuk, prof. UJ
dr hab. n o kf. Dariusz Mucha, prof. AWF

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_przemyslaw_karolak.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).
Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Przemysława Karolaka odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/97451484396?pwd=VjFSTVhzS2FVUjIrY3dxU0JhajdHQT09

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

1) przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
2) w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

1) posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
2) posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab. n o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu
15 stycznia 2021  roku o godzinie 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Małgorzaty Jasińskiej pt.: „Nawyki żywieniowe i rozwój morfofunkcjonalny a jakość życia związana  ze zdrowiem młodzieży ”

Promotor: dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK
recenzenci: prof. dr hab. n o zdr. Beata Karakiewcz

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

prof. dr. hab. n. med. Henryk Wiktor

…………………………………………………………………

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_malgorzata_jasinska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Jasińskiej  odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/97185233567?pwd=N28zWG5oL0o1Y250NitydFdWVDZvUT09

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Recanzja1 Rercenzja2 Recenzja3 Streszczenie/Summary


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu
4 grudnia 2020  roku o godzinie 15:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Anny Zmyślnej pt.: “Ocena postawy ciała dzieci z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej”

Promotor:

promotor pomocniczy:

prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK

dr hab. n. o zdr. Wojciech Kiebzak, prof. UJK

recenzenci: dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF

prof. dr hab. n. med. Witold Rongiens

prof. dr. hab. n. med. Bartosz Molik

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na https://bip.ujk.edu.pl/mgr_anna zmysla.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Zmyślnej  odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:  https://zoom.us/j/92586266211

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Recenzja1 Recenzja2 Recenzja3 Streszczenie Summary


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu  4 grudnia 2020 roku o godzinie 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Justyny Żurawskiej pt.: “Wpływ zmian organizacyjnych w opiece perinatalnej na wskaźniki wczesnej umieralności okołoporodowej w województwie świętokrzyskim”

promotor: dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK
recenzenci: prof. dr hab. n. med. Hubert Huras

prof. dr. hab. n. med. Agnieszka Drosdzol- Cop

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na https://bip.ujk.edu.pl/mgr_justyna_zurawska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Justyny Żurawskiej odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania:  https://zoom.us/j/95750617678

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp  do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie Summary


Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu, dyscypliny nauki o zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2020 roku o godz. 14:00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Agnieszki Wencel-Wawrzeńczyk

 „Ocena skuteczności klinicznej laseroterapii w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu i atrofizacji pochwy oraz jej wpływu na jakość życia chorych ”

Promotor:                    dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK

Recenzenci:                prof. dr hab. n. med. Robert Jach

prof. dr hab. n. med. Henryk Wiktor

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr D 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a,
25-516 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.

Rozprawa doktorska wraz z streszczeniem i recenzjami zamieszczono na stronie internetowej CM Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty oraz w BIP UJK.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wencel-Wawrzeńczyk odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej
Instytutu Nauk o Zdrowiu, dyscypliny nauki o zdrowiu
Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2020  roku o godzinie 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Darii Rębiś
pt.: “Style przywiązania w dorosłości a poziom lęku i złości
u mężczyzn skazanych za stosowanie przemocy w związkach partnerskich”

promotor: dr dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
recenzenci: dr hab. n. hum. Bogusława Lachowska, prof. KUL

dr hab. n. med. Maria Radziwoń-Zaleska

ks. dr hab. Bogdan Stańkowski, prof. AIK

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na https://bip.ujk.edu.pl/mgr_daria_rebis.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Darii Rębiś odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania https://zoom.us/j/94661515551

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej
Instytutu Nauk o Zdrowiu, dyscypliny nauki o zdrowiu
Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK

Recenzja1 Recenzja2 Recenzja3 Streszczenie/Summary


ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2020  roku o godzinie 13:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Magdaleny Dudzikowskiej
pt.: “Wpływ nadwagi i otyłości na przebieg kliniczny i rokowanie
u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi”

promotor: Dr hdr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK
recenzenci:  prof. dr hab. n. o zdr. Elżbieta Grochans

dr hab. n. o zdr. Agnieszka Joanna Gniadek, prof. UJ

dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelskiej, prof. PUM

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczenie są do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Uniwersyteckiej 19, oraz na https://bip.ujk.edu.pl/mgr_magdalena_dudzikowska.html

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny na podstawie art. 191 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu, podczas którego odbędzie się część jawna publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Dudzikowskiej odbędzie się z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/92551252880

Część niejawna posiedzenia odbędzie się przy użyciu oprogramowania MICROSOFT TEAMS  w ramach usługi Microsoft 365 a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Do korzystania z oprogramowania ZOOM oraz MICROSOFT TEAMS konieczny jest dostęp
do stanowiska komputerowego ze stabilnym łączem internetowym, wyposażonego w:

 • przeglądarkę internetową Google Chrome lub EDGE,
 • w kamerę, mikrofon oraz głośniki lub słuchawki,

oraz wyłącznie w przypadku MICROSOFT TEAMS:

 • posiadanie imiennego konta poczty elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego konta w usłudze Microsoft 365.

Przewodnicząca Rady Naukowej
Instytutu Nauk o Zdrowiu, dyscypliny nauki o zdrowiu
Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK

Recenzja1 Recenzja2 Recenzja3 Streszczenie/Summary


Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu, dyscypliny nauki o zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  zawiadamia, że w dniu
4 marca 2020 roku o godz. 13:00  W Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Ireny Puszkarz
„Ocena wiedzy na temat zagrożeń chorobami przenoszonymi drogą płciową w populacji młodych dorosłych wybranych regionów Polski”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Robert Bucki
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Żendzian-Piotrowska

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a,
25-516 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Rozprawa doktorska wraz z streszczeniem i recenzjami zamieszczono na stronie internetowej CM Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty oraz w BIP UJK.

Przewodnicząca Rady Naukowej
Instytutu Nauk o Zdrowiu, dyscypliny nauki o zdrowiu
Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu, dyscypliny nauki o zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu
7 lutego 2020 roku o godz. 14:00 w Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-516 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Michała Wieczorka
„Umiejętności psychofizyczne i kompetencje społeczne ratownika medycznego w realizacji projektów fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. o kf. Małgorzata Markowska
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Beata Karakiewicz
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a,
25-516 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Rozprawa doktorska wraz z streszczeniem i recenzjami zamieszczono na stronie internetowej CM Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty oraz w BIP UJK.

Przewodnicząca Rady Naukowej
Instytutu Nauk o Zdrowiu, dyscypliny nauki o zdrowiu
Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 15:00 na na Collegium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Alicji Kasprzak
„Dynamika zmian EMG i stabilizacji centralnej w przebiegu leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem systemu tergumed 700”
Promotor: dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. o kf. Aneta Bac, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Jan Raczkowski, prof. nadzw.
dr hab. n. o kf. Robert Walaszek
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Collegium Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty

Recenzja1 Recenzja2 Recenzja3 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 1 października 2019 roku o godz. 13:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Marty Kordyzon
„Zarządzanie jakością w placówkach zdrowotnych a satysfakcja odbiorców usług medycznych”
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. o zdr. Elżbieta Grochans
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 30 września 2019 roku o godz. 15:45 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Agaty Salwy
„Wiedza i postawy rodziców wobec szczepień ochronnych w Polsce a ich zasoby zdrowotne”
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Beata Karakiewicz
dr hab. n. o zdr. Anna Pacian
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych
pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 30 września 2019 roku o godz. 14:30 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Moniki Bujnowskiej
„Stan uzębienia a styl życia młodych dorosłych”
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Kulik
dr hab. n. med. Edward Kijak
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 30 września 2019 roku o godz. 13:15 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Anety Pawlińskiej
„Negatywne doświadczenia z dzieciństwa a poczucie skuteczności i radzenie sobie z emocjami u młodzieży zażywającej narkotyki”
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Tomasz Orczykowski
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara – Studzińska
dr hab. n. med. Ewa Rudnicka -Drożak
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 30 września 2019 roku o godz. 12:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Przemysława Zająca
„Stężenie wapnia i witaminy D w surowicy krwi a skład ciała i występowanie zespołu metabolicznego u osób starszych”
Promotor: dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK.
Promotor pomocniczy: dr n. o kf. Elżbieta Cieśla.
Recenzenci: dr hab. n. o zdr. Anna Lipowicz, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Agnieszka Mądro
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 30 września 2019 roku o godz. 10:45 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Moniki Pierzak
„Ocena skuteczności suplementacji selenu, chromu i zachowania stężenia bromu we krwi u chorych leczonych żywieniowo”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc
dr hab. n. med. Agnieszka Mądro
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 26 września 2019 roku o godz. 14:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Pauliny Sztandery
„Analiza rozkładu nacisku stóp na podłoże a postawa ciała dzieci 12-14 letnich”
Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
Recenzenci: dr hab. n. med. Jacek Lorkowski
dr hab. n. med. Witold Rongies

Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 26 września 2019 roku o godz. 12:30 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Joanny Zięby
„Negatywne doświadczenia z okresu dzieciństwa a poczucie stresu i poziom agresywności u mężczyzn przebywających w warunkach izolacji więziennej”
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. hum. Mirosław Kowalski, prof. UZ
dr hab. n. med. Maria Radziwoń-Zaleska
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2019 roku o godz. 11:30 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Arkadiusza Żurawskiego
„Ocena zaburzeń symetrii ciała u dzieci w wieku 8-12 lat leczonych z powodu wad postawy w obrazie systemu Diers”
Promotor: prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. o zdr. Wojciech Kiebzak
Recenzenci: dr hab. n. med. Jan Raczkowski, prof. nadzw.
dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2019 roku o godz. 12:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr Izabeli Wojarskiej
Temat rozprawy: „Jakość życia chorych z implantowanymi urządzeniami do stałej stymulacji serca”
Promotor: dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski, dr hab. n. med. Wojciech Jacheć
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce -Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2019 roku o godz. 14:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr Eweliny Nowak
Temat rozprawy: „Ocena jakości życia oraz zachowań zdrowotnych chorych po pomostowaniu aortalno-wieńcowym”
Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion
Promotor pomocniczy: dr n. med. Edward Pietrzyk
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień, dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce -Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 13:30 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr Justyny Kaczmarczyk
Temat rozprawy: „Cechy psychomotoryczne i temperamentu kierowców zawodowych a ich niebezpieczne zachowania i powodowanie zdarzeń w ruchu drogowym”
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. o zdr. Dorota Merecz-Kot, dr hab. n. o zdr. inż. Rafał Wojciech Wójciak
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce -Doktoraty.

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 13:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Tomasza Skowronka
Temat rozprawy: „Zmiany wskaźników otłuszczenia ogólnego, dystrybucji tkanki tłuszczowej i cech somatycznych w zależności od czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia”
Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. k. f. Małgorzata Biskup
Recenzenci: dr hab. Jan Szczegielniak, prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty

Recenzja1 Recenzja2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Tomasza Karysia
Temat rozprawy: „Wpływ terapii na ocenę wsparcia społecznego i zmiany w poczuciu koherencji u osób uzależnionych od alkoholu”
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. hum. Halina Król
Recenzenci: dr hab. n. hum. Irena Pospiszyl, prof. APS
dr hab. Franciszka Wanda Wawro, prof. KUL
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2018 roku o godz. 10:30 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Mirosławy Tekiel
Temat rozprawy: „Znaczenie zasobów osobistych w procesie samorealizacji lekarzy onkologów”
Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Magdalena Łazarewicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska
prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara – Studzińska
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 1400  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Emilii Wawszczak
Temat rozprawy: „Jakość życia pacjentów po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka”
Promotor: dr hab. n. med. Maciej Kielar, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski, prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2018 roku o godz. 1300  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Grzegorza Ślęzaka
Temat rozprawy: „Deficyty rozwojowe mowy w zakresie słownika a integracja sensoryczna u dzieci 5 letnich”
Promotor: dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. o kf. Jan Ślężyński, prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 28 maja 2018 roku o godz. 1500  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Ewy Dutczak
Temat rozprawy: „Ocena własnej skuteczności a wypalenie zawodowe pracowników warsztatów terapii zajęciowej”
Promotor: dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara Studzińska, dr hab. n. hum. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2017 roku o godz. 1300  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Agnieszki Książek-Czekaj
Temat rozprawy: „Ocena wpływu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego na zmiany w postawie nawykowej chorych”
Promotor: dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Edward Kijak
Recenzenci: dr hab. n. med. Jan. W. Raczkowski, prof. nadzw.
dr hab. n. med. Karolina Sieroń
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 1500  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Justyny Pogorzelskiej
Temat rozprawy: „Ocena zmian blizn przerostowych, keloidów i przykurczy bliznowatych pod wpływem aplikacji dynamicznego plastrowania”
Promotor: prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki, dr hab. n. med. Artur Stolarczyk
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 1300  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Małgorzaty Terek-Derszniak
Temat rozprawy: „Deklarowana aktywność fizyczna mieszkańców Kielc uczestników badania PONS z uwzględnieniem wybranych cech społeczno-ekonomicznych”
Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. med. Paweł Macek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak, dr hab. n. med. Marek Żak, prof. nadzw.
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 1100  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Grzegorza Raczyńskiego
Temat rozprawy: „Zależność dawki promieniowania jonizującego w badaniu koronarograficznym od średnicy tętnic wieńcowych u chorych bez zmian miażdżycowych”
Promotor: dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. med. Wojciech Jacheć, dr hab. n. med. Radosław Pietura
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 18 maja 2017 roku o godz. 16:00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Marzeny Olędzkiej

Temat rozprawy: „Terapia desensytyzacji i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR) a poziom lęku i poczucie koherencji u pacjentów z nowotworem typu glejak wielopostaciowy”
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska, ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 1300  na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Ewy Błaszkiewicz
Temat rozprawy: „Trendy zachorowalności na raka szyjki macicy w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2013”
Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. med. Paweł Macek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs, prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w Biurze Prorektora ds. medycznych pok. nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.

Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion

Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 23 września 2016 roku o godz. 15.00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Jakuba Pawłowskiego
Temat rozprawy: „Jakość życia kobiet w wieku pomenopauzalnym z obniżoną mineralną gęstością kości”
Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
Recenzenci: dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS, dr hab. Ewa Szczepanowska, prof. US
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2016 roku o godz. 14.00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Elżbiety Rębiś
Temat rozprawy: „Konsekwencje zabiegu przekłucia ciała u osób znajdujących się na etapie rozwojowym wczesnej dorosłości”
Promotor: dr hab. inż. Barbara Gawdzik
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marta Makara-Studzińska, dr hab. n. med. Barbara Zegarska, prof. UMK
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2016 roku o godz. 16.00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Jędrzeja Płockiego
Temat rozprawy: „Porównanie wyników rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego przy zastosowaniu syntetycznego więzadła (Ligament Augmentation and Reconstruction System – LARS) i przeszczepu autogennego”
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. o Zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec
Recenzenci: płk. prof. dr hab. n. med. Edward Golec, prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 12 lutego 2016 roku o godz. 16.00 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Marleny Drężewskiej
Temat rozprawy: „Ocena dynamicznego plastrowania w dysfunkcji narządu ruchu u tancerzy”
Promotor: dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak prof. zw. dr hab. med. Aleksander Sieroń
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie/Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2015 roku o godz. 15.30 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. Rafała Juchy
Temat rozprawy doktorskiej: „Analiza jakości życia i śmiertelności chorych po przebytym udarze mózgu w latach 2003-2004 i 2013”
Promotor: dr hab. n. hum. Barbara Błaszczyk, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Iłżecka, prof. zw. dr hab. med. Janusz Wendorff
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Summary


Dziekan i Rada Wydziału  Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 23 października 2015 roku o godz. 1400 na Wydziale Lekarskim i Nauk  o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Koniecznego
Temat rozprawy
: „Wczesne wyniki leczenia i opieki nad chorymi po aloplastyce stawu kolanowego cementowanej i bezcementowej”
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczukprof. zw. dr hab. med. Stanisław Głuszekprof. zw. dr hab. med. Damian Kusz
Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 1/16 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty.
Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3 Streszczenie/Abstract


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2015 roku o godz. 1500 na Wydziale Lekarskim i Nauk  o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Machaj Temat rozprawy: „Ocena ekonomicznych skutków zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Centralnego Szpitala Klinicznego MSW” Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. nadzw. Promotor pomocniczy: dr n. med. Jacek Lorkowski Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk, prof. dr hab. med. Anna Wilmowska – Pietruszyńska Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Streszczenie po angielsku


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 5 listopada 2014 roku o godz. 1815 na Wydziale Lekarskim i Nauk  o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Kuzki Temat rozprawy: „Sprawność funkcjonalna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako czynnik prognostyczny zespołu słabości/ kruchości” Promotor: dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. nadzw. Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka, dr hab. n. med. Marek Żak, prof. nadzw. Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce oraz Bibliotece Uniwersyteckiej. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Streszczenie po angielsku


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 24 października 2014 roku o godz. 12ºº na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej lek. dent. Joanny Zemlik Tytuł rozprawy: „Aktywność prozdrowotna matek a występowanie próchnicy wczesnodziecięcej u dzieci do 36 miesiąca życia” Promotor: dr hab. n. o kf. Bożena Zawadzka, prof. UJK Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski, prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobańska Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Streszczenie po angielsku


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 20 grudnia 2013 roku o godz. 14ºº na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Strzeleckiej Temat rozprawy: „Możliwości wspierania satysfakcji pacjentów przez zastosowanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia” Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański, dr hab. n. hum. Monika Szpringer prof. UJK, dr hab. n. hum. Barbara Błaszczyk prof. nadzw. Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Streszczenie Streszczenie po angielsku Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2013 roku o godz. 15ºº na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Miki Temat rozprawy: „Jakość opieki pielęgniarskiej nad chorym a ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych” Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela prof. UJK Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Antoni Czupryna, prof. zw. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński, dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. nadzw. Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3 Streszczenie Streszczenie po angielsku


Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2013 roku o godz. 13ºº na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Bąk Temat rozprawy: „Zachowania seksualne i postawy prozdrowotne młodych kobiet zaszczepionych przeciw zakażeniom ludzkim wirusem brodawczaka (HPV)”. Promotor: dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Malarewicz prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3 Streszczenie Streszczenie po angielsku


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 29 maja 2013 roku o godz. 16ºº na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej le. Omara M. Aboumarzonk’a M.B.Ch.B., MRCS Tytuł rozprawy: „Assessment of Quality of Laparoscopic Radical  Cystectomy  compared to Open Radical Cystectomy in Invasive Bladder Cancer Patients” “Ocena jakości radykalnej laparoskopowej cystektomii w porównaniu z klasyczną, otwartą cystectomią w leczeniu chorych na raka pęcherza moczowego” Promotor: dr hab. n. med. Piotr Chłosta, prof. UJK Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Tomasza Drewa, FEBU dr hab. n. med. Tomasz Szydełko, prof. nadzw. UM Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Summary


Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zawiadamia, że w dniu 29 maja 2013 roku o godz. 18ºº na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy Al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce w Sali Rady Wydziału odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Wójcika Tytuł rozprawy: „Ocena wpływu wczesnego usprawniania i obciążania operowanej kończyny dolnej u chorych w podeszłym wieku poddanych zabiegom endoprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej stawu biodrowego na uzyskiwane wyniki czynnościowe Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK Egzemplarz rozprawy doktorskiej znajduje się do wglądu w pokoju nr 9 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej Wydziału Lekarskiego i  Nauk o Zdrowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w zakładce – Doktoraty. Recenzja 1 Recenzja 2 Streszczenie Summary