Doktoraty obronione

Doktoraty obronione

1. Sylwia Jędrzejewska
Temat rozprawy: „Edukacja w zakresie raka stercza a jego wczesne wykrywanie”
Data nadania: 25 czerwca 2010 r.
Promotor: dr hab. n. med. Sławomir Dutkiewicz, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Darewicz,
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK,
dr hab. n. med. Waldemar Różański, prof. UM

2. Ewa Zięba
Temat rozprawy: „Jakość życia związana ze zdrowiem dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania”
Data nadania: 29 października 2010 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. med. Beata Karakiewicz prof. PUM,
dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK,
prof. zw. dr hab. n. med. Danuta Maria Głowacka

3. Jadwiga Krawczyńska
Temat rozprawy: „Jakość życia związana ze zdrowiem uczniów szkół ponadgimnazjalnych”
Data nadania: 29 października 2010 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Teresa Bernadetta Kulik,
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion,
prof. zw. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska

4. Beata Szczepanowska-Wołowiec
Temat rozprawy: „Równowaga dynamiczna u dzieci z wadami postawy w wieku 10-12 lat ze środowiska wiejskiego”
Data nadania: 6 maja 2011 r.
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK,
dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski,
prof. nadzw. prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk

5. Dorota Rębak
Temat rozprawy: „Poczucie koherencji, rodzaj wykształcenia oraz nabyte umiejętności medycznych czynności ratunkowych jako determinanty przygotowania ratowników medycznych do pracy”
Data nadania: 1 lipca 2011 r.
Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Wendorff,
prof. zw. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

6. Jolanta Karyś
Temat rozprawy: „Zmienność preferencji aksjologicznych osób uzależnionych od alkoholu w procesie terapii”
Data nadania: 1 lipca 2011 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon,
prof. zw. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

7. Anna Tokarska
Temat rozprawy: „Ocena wyników interwencji żywieniowej u chorych na schyłkową niewydolność nerek leczonych hemodializą”
Data nadania: 30 marca 2012 r.
Promotor: dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski,
dr hab. n. med. Robert Słotwiński

8. Grażyna Lis
Temat rozprawy: „Występowanie problemów alkoholowych u pensjonariuszy domów pomocy społecznej powyżej 65 roku życia a ich kondycja psychospołeczna i stan zdrowia”
Data nadania: 28 maja 2012 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz prof. UJK,
dr hab. n. hum. Aleksandra Żukrowska, prof. nadzw.

9. Ewa Makieła
Temat rozprawy: „Analiza wybranych przyczyn odchodzenia od zawodu pielęgniarstwa”
Data nadania: 28 maja 2012 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Józef Kobos,
dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. UJK,
dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. nadzw.

10. Tomasz Orczykowski
Temat rozprawy: „Poczucie samotności a używanie narkotyków przez młodzież niedostosowaną społecznie”
Data nadania: 28 maja 2012 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. med. Wiesław Kryczka prof. UJK,
dr hab. n. med. Mirosław Kowalski prof. UZ

11. Bożena Jarosławska
Temat rozprawy: „Ocena śmiertelności, odległych następstw oraz jakości życia chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu zamieszkałych na terenie powiatu tatrzańskiego”
Data nadania: 29 czerwca 2012 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Barbara Błaszczyk, prof. WSEiP
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Wendorff,
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik

12. Grażyna Dugiel
Temat rozprawy: „Przystosowanie zawodowe pielęgniarki i jego wpływu na jakość życia”
Data nadania: 12 października 2012 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek,
dr hab. n. med. Beata Karakiewicz,
prof. PUM prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Kulik

13. Beata Bąk
Temat rozprawy: „Zachowania seksualne i postawy prozdrowotne młodych kobiet zaszczepionych przeciw zakażeniom ludzkim wirusem brodawczaka (HPV)”
Data nadania: 11 stycznia 2013 r.
Promotor: dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Witold Kędzia,
prof. zw. dr hab. n. med. Sławomir Majewski,
prof. zw. dr hab. n. med.
Andrzej Malarewicz

14. Omar M. Aboumarzouk
Temat rozprawy: „Assessment of Quality of Laparoscopic Radical Cystectomy compared to Open Radical Cystectomy in Patients with Bladder Cancer”
Data nadania: 7 czerwca 2013 r.
Promotor: dr hab. n. med.
Piotr Chłosta, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa,
dr hab. n. med. Tomasz Szydełko, prof. UM

15. Tomasz Wójcik
Temat rozprawy: „Ocena wpływu wczesnego usprawniania i obciążania operowanej kończyny dolnej u chorych w podeszłym wieku poddanych zabiegom endoprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej stawu biodrowego na uzyskiwane wyniki czynnościowe”
Data nadania: 7 czerwca 2013 r.
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK,
prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk

16. Maria Mika
Temat rozprawy: „Jakość opieki pielęgniarskiej nad chorym a ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych”
Data nadania: 15 listopada 2013 r.
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Antoni Czupryna,
prof. zw. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński,
dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. nadzw.

17. Agnieszka Strzelecka
Temat rozprawy: „Możliwości wspierania satysfakcji pacjentów przez zastosowanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia”
Data nadania: 20.12.2013 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański,
dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK,
dr hab. n. hum. Barbara Błaszczyk prof. nadzw.

18. Joanna Zemlik
Temat rozprawy: „Aktywność prozdrowotna matek a występowanie próchnicy wczesnodziecięcej u dzieci do 36 miesiąca życia”
Data nadania: 24 października 2014
Promotor: dr hab. n. o kf. Bożena Zawadzka, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski,
prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobańska

19. Jolanta Kuzka
Temat rozprawy: „Sprawność funkcjonalna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako czynnik prognostyczny zespołu słabości/ kruchości”.
Data nadania: 21 listopada 2014
Promotor: dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka,
dr hab. n. med. Marek Żak, prof. nadzw

20. Małgorzata Machaj
Temat rozprawy: „Ocena ekonomicznych skutków zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Centralnego Szpitala Klinicznego MSW”
Data nadania: 19 czerwca 2015
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: dr n. med. Jacek Lorkowski
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk,
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska – Pietruszyńska

21. Piotr Konieczny
Temat rozprawy: „Wczesne wyniki leczenia i opieki nad chorymi po aloplastyce stawu kolanowego cementowanej i bezcementowej”
Data nadania: 23 października 2015
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk,
prof. zw. dr hab. med. Stanisław Głuszek,
prof. zw. dr hab. med. Damian Kusz

22. Rafał Jucha
Temat rozprawy: „Analiza jakości życia i śmiertelności chorych po przebytym udarze mózgu w latach 2003-2004 i 2013”
Data nadania: 11 grudnia 2015
Promotor: dr hab. n. hum. Barbara Błaszczyk, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Iłżecka,
prof. zw. dr hab. med. Janusz Wendorff

23. Marlena Drężewska
Temat rozprawy: „Ocena dynamicznego plastrowania w dysfunkcji narządu ruchu u tancerzy”
Data nadania: 19 lutego 2016
Promotor: dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak,
prof. zw. dr hab. med. Aleksander Sieroń

24. Jędrzej Płocki
Temat rozprawy: „Porównanie wyników rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego przy zastosowaniu syntetycznego więzadła (Ligament Augmentation and Reconstruction System – LARS) i przeszczepu autogennego”
Data nadania: 17 czerwca 2016
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec,
Recenzenci: płk. prof. dr hab. n. med. Edward Golec,
prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk

25. Elżbieta Rębiś
Temat rozprawy: „Konsekwencje zabiegu przekłucia ciała u osób znajdujących się na etapie rozwojowym wczesnej dorosłości”
Data nadania: 17 czerwca 2016
Promotor: dr hab. inż. Barbara Gawdzik,
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marta Makara-Studzińska,
dr hab. n. med. Barbara Zegarska, prof. UMK

26. Jakub Pawłowski
Temat rozprawy: „Jakość życia kobiet w wieku pomenopauzalnym z obniżoną mineralną gęstością kości”
Data nadania: 23 września 2016
Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
Recenzenci: dr hab. Barbara Duda-Biernacka,
prof. AWFiS, dr hab. Ewa Szczepanowska, prof. US

27. Ewa Błaszkiewicz
Temat rozprawy: „Trendy zachorowalności na raka szyjki macicy w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2013”
Data nadania: 17 lutego 2017
Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. med. Paweł Macek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak

28. Marzena Olędzka
Temat rozprawy: „Terapia desensytyzacji i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR) a poziom lęku i poczucie
koherencji u pacjentów z nowotworem typu glejak wielopostaciowy”
Data nadania: 19 maja 2017
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska,
ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski

29. Grzegorz Raczyński
Temat rozprawy: „Zależność dawki promieniowania jonizującego w badaniu koronarograficznym od średnic tętnic wieńcowych u chorych bez zmian miażdżycowych”
Data nadania: 30 czerwca 2017
Promotor: dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. med. Wojciech Jacheć,
dr hab. n. med. Radosław Pietura

30. Małgorzata Terek-Derszniak
Temat rozprawy: „Deklarowana aktywność fizyczna mieszkańców Kielc uczestników badania PONS z uwzględnieniem wybranych cech społeczno-ekonomicznych”
Data nadania: 30 czerwca 2017
Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. med. Paweł Macek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak,
dr hab. n. med. Marek Żak, prof. nadzw.

31. Justyna Pogorzelska
Temat rozprawy: „Ocena zmian blizn przerostowych, keloidów i przykurczy bliznowatych pod wpływem aplikacji dynamicznego plastrowania”
Data nadania: 30 czerwca 2017
Promotor: prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki,
dr hab. n. med. Artur Stolarczyk

32. Agnieszka Ksiażek-Czekaj
Temat rozprawy: „Ocena wpływu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego na zmiany w postawie nawykowej chorych”
Data nadania: 15 grudnia 2017
Promotor: dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Edward Kijak
Recenzenci: dr hab. n. med. Jan W. Raczkowski,
dr hab. n. med. Karolina Sieroń

33. Ewa Dutczak
Temat rozprawy: „Ocena własnej skuteczności a wypalenie zawodowe pracowników warsztatów terapii zajęciowej”
Data nadania: 22 czerwca 2018
Promotor: dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara Studzińska,
dr hab. n. hum. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

34. Grzegorz Ślęzak
Temat rozprawy: „Deficyty rozwojowe mowy w zakresie słownika a integracja sensoryczna u dzieci 5 letnich”
Data nadania: 22 czerwca 2018
Promotor: dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. o kf. Jan Ślężyński,
prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff

35. Emilia Wawszczak
Temat rozprawy: „Jakość życia pacjentów po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka”
Data nadania: 14 grudnia 2018
Promotor: dr hab. n. med. Maciej Kielar, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med Wiesław Tarnowski,
prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski

36. Mirosława Tekiel
Temat rozprawy: „Znaczenie zasobów osobistych w procesie samorealizacji lekarzy onkologów”
Data nadania: 18 stycznia 2019
Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Magdalena Łazarewicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska,
prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara – Studzińska

37. Tomasz Karyś
Temat rozprawy: „Wpływ terapii na ocenę wsparcia społecznego i zmiany w poczuciu koherencji u osób uzależnionych od alkoholu”
Data nadania: 18 stycznia 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. hum. Halina Król
Recenzenci: dr hab. n. hum. Irena Pospiszyl, prof. APS,
dr hab. Franciszka Wanda Wawro, prof. KUL

38. Tomasz Skowronek
Temat rozprawy: „Zmiany wskaźników otłuszczenia ogólnego, dystrybucji tkanki tłuszczowej i cech somatycznych w zależności od czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia”
Data nadania: 15 lutego 2019
Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. k. f. Małgorzata Biskup
Recenzenci: dr hab. Jan Szczegielniak,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak

39. Justyna Kaczmarczyk
Temat rozprawy: „Cechy psychomotoryczne i temperamentu kierowców zawodowych a ich niebezpieczne zachowania i powodowanie zdarzeń w ruchu drogowym”
Data nadania: 12 lipca 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. o zdr. Dorota Merecz-Kot,
dr hab. n. o zdr. inż. Rafał Wojciech Wójciak

40. Ewelina Nowak
Temat rozprawy: „Ocena jakości życia oraz zachowań zdrowotnych chorych po pomostowaniu aortalno-wieńcowym”
Data nadania: 12 lipca 2019
Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion
Promotor pomocniczy: dr n. med. Edward Pietrzyk
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień,
dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska

41. Izabela Wojarska
Temat rozprawy: „Jakość życia chorych z implantowanymi urządzeniami do stałej stymulacji serca”
Data nadania: 12 lipca 2019
Promotor: dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski,
dr hab. n. med. Wojciech Jacheć

42. Arkadiusz Żurawski
Temat rozprawy: „Ocena zaburzeń symetrii ciała u dzieci w wieku 8-12 lat leczonych z powodu wad postawy w obrazie systemu Diers”
Data nadania: 12 lipca 2019
Promotor: prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. o zdr. Wojciech Kiebzak
Recenzenci: dr hab. n. med. Jan Raczkowski, prof. nadzw.,
dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.

43. Joanna Zięba
Temat rozprawy: „Negatywne doświadczenia z okresu dzieciństwa a poczucie stresu i poziom agresywności u mężczyzn przebywających w warunkach izolacji więziennej”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. hum. Mirosław Kowalski, prof. UZ,
dr hab. n. med. Maria Radziwoń-Zaleska

44. Paulina Sztandera
Temat rozprawy: „Analiza rozkładu nacisku stóp na podłoże a postawa ciała dzieci 12-14 letnich”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
Recenzenci: dr hab. n. med. Jacek Lorkowski,
dr hab. n. med. Witold Rongies

45. Monika Pierzak
Temat rozprawy: „Ocena skuteczności suplementacji selenu, chromu i zachowania stężenia bromu we krwi u chorych leczonych żywieniowo”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc,
dr hab. n. med. Agnieszka Mądro

46. Przemysław Zając
Temat rozprawy: „Stężenie wapnia i witaminy D w surowicy krwi a skład ciała i występowanie zespołu metabolicznego u osób starszych”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK.
Promotor pomocniczy: dr n. o kf. Elżbieta Cieśla
Recenzenci: dr hab. n. o zdr. Anna Lipowicz, prof. nadzw.,
dr hab. n. med. Agnieszka Mądro

47. Aneta Pawlińska
Temat rozprawy: „Negatywne doświadczenia z dzieciństwa a poczucie skuteczności i radzenie sobie z emocjami u młodzieży zażywającej narkotyki”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Tomasz Orczykowski
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara – Studzińska,
dr hab. n. med. Ewa Rudnicka – Drożak

48. Monika Bujnowska
Temat rozprawy: „Stan uzębienia a styl życia młodych dorosłych”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Kulik,
dr hab. n. med. Edward Kijak

49. Agata Salwa
Temat rozprawy: „Wiedza i postawy rodziców wobec szczepień ochronnych w Polsce a ich zasoby zdrowotne”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Beata Karakiewicz,
dr hab. n. o zdr. Anna Pacian

50. Marta Kordyzon
Temat rozprawy: „Zarządzanie jakością w placówkach zdrowotnych a satysfakcja odbiorców usług medycznych”
Data nadania: 16 grudnia 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. o zdr. Elżbieta Grochans,
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska

51. Alicja Kasprzak
Temat rozprawy: „Dynamika zmian EMG i stabilizacji centralnej w przebiegu leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem systemu tergumed 700”
Data nadania: 16 grudnia 2019
Promotor: dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. o kf. Aneta Bac, prof. nadzw.,
dr hab. n. med. Jan Raczkowski, prof. nadzw.
dr hab. n. o kf. Robert Walaszek

52. Michał Wieczorek
Temat rozprawy: „Umiejętności psychofizyczne i kompetencje społeczne ratownika medycznego w realizacji projektów fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”
Data nadania: 17 lutego 2020
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. o kf. Małgorzata Markowska
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Beata Karakiewicz,
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański

53. Irena Puszkarz
Temat rozprawy: „Ocena wiedzy na temat zagrożeń chorobami przenoszonymi drogą płciową w populacji młodych dorosłych wybranych regionów Polski”
Data nadania: 4 maja 2020
Promotor: prof. dr hab. n. med. Robert Bucki
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska,
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Żendzian-Piotrowska