Doktoraty obronione

71. Michał Paprocki
Temat rozprawy: „
Wady stóp a reakcje równoważne u dzieci w wieku szkolnym
Stopień naukowy: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu
Data nadania: 7 czerwca 2021
Promotor:
dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci:
dr hab. n. o kf. Krystyna Górniak, prof. AWF,
dr hab. n. o zdr. Magdalena Wilk- Frańczuk, prof. AWF


70. Marta Mierzwa-Molenda
Temat rozprawy: „
Stabilność posturalna osób po udarze mózgu
Stopień naukowy: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu
Data nadania: 7 czerwca 2021
Promotor:
dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci:
prof. dr hab. n med. Adam Maszczyk,
dr hab. n. o kf. Dariusz Mucha, prof. AWF


69. Sylwia Jopkiewicz
Temat rozprawy: „
Aktywność społeczna a poziom samooceny, preferencje określonych kryteriów zdrowia i typy zachowań zdrowotnych osób starszych
Stopień naukowy: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu
Data nadania: 7 czerwca 2021
Promotor:
dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka,
prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska,
dr hab. n. o zdr. Magdalena Florek-Łuszczki, prof. IMW


68. Agnieszka Zawadzka
Temat rozprawy: „
Akceptacja choroby a występowanie zaburzeń lękowych i objawów depresyjnych u chorych z napadowymi zaburzeniami rytmu serca
Stopień naukowy: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu
Data nadania: 7 czerwca 2021
Promotor:
dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. hum. Martyna Głuszek- Osuch

Recenzenci:
prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara-Studzińska,
prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska,
dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka


67. Agnieszka Dębska
Temat rozprawy: „
Poczucie własnej skuteczności a poziom samooceny u osób niewidomych i słabowidzących
Stopień naukowy: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu
Data nadania: 7 czerwca 2021
Promotor:
dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci:
dr hab. n. hum. Jolanta Góral-Półrola, prof. StSW,
dr hab. n. med. Michał Wilczyński,
dr hab. Artur Ziółkowski, prof. StSW


66. Magdalena Dolecka-Ślusarczyk
Temat rozprawy: „
Ocena wpływu cukrzycy ciążowej na stan noworodka i wystąpienie powikłań u matki. Analiza przydatności klinicznej starych i nowych kryteriów rozpoznawania cukrzycy ciążowej
Stopień naukowy: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne
Data nadania: 29 kwietnia 2021
Promotor:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Siudak
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida,
prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska,
dr hab. n. med. Małgorzata Wójcik


65. Bartłomiej Nowak
Temat rozprawy: „
Ocena zależności wyników leczenia od cech morfologicznych i lokalizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych leczonych endowaskularnie
Stopień naukowy: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu
Data nadania: 26 kwietnia 2021
Promotor:
dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n med. Michał Spałek

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Izabela Szczerbo- Trojanowska,
dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. ATH,
dr hab. n. med. Barbara Błaszczyk, prof. WSEPiNM


64. Grzegorz Wróbel
Temat rozprawy: „
Analiza porównawcza oraz ocena zmienności osobniczej unaczynienia tętniczego i żylnego nerek człowieka na podstawie obrazowania w tomografii komputerowej
Stopień naukowy: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu
Data nadania: 26 kwietnia 2021
Promotor:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Kuder
Promotor pomocniczy: dr n med. Michał Spałek

Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Mirosław Topol,
p
rof. dr. hab. n. med. Michał Szpinda,
dr hab. n. roln. Hieronim Frąckowiak, prof. UMK


63. Anna Huruk-Kuchinka
Temat rozprawy: „
Wartość prognostyczna e-kadheryny, beta-kateniny i wimentyny wraz ze zjawiskiem tumor budding w raku odbytnicy i ich związek z wybranymi czynnikami kliniczno-patologicznymi
Stopień naukowy: Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne
Data nadania: 16 kwietnia 2021
Promotor:
prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski,
prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek,
prof. dr hab. n. med. Jarosław Ryś


62. Natalia Habik-Tatarowska
Temat rozprawy: „
Znaczenie deficytów integracji sensorycznej i równowagi w rozwoju skolioz u dzieci w wieku szkolnym
Data nadania: 29 marca 2021
Promotor: dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci: dr hab n. o kf. Krystyna Górniak, prof. AWF,
dr hab n. o kf. Aneta Bac, prof. AWF,
dr hab n. o Adam Maszczyk prof. AWF


61. Aneta Chrut
Temat rozprawy: „
Analiza akustyczna głosu u chorych po usunięciu tarczycy bez uszkodzenia”
nerwu krtaniowego wstecznego
Data nadania: 29 marca 2021
Promotor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Promotor pomocniczy: dr n. med. Sławomir Okła
Recenzenci: prof. dr hab. n med. Krzysztof Kuzdak,
dr hab. n. med. Hanna Zielińska- Bliźniewska, prof. UM,
dr hab Anita Lorenc, prof. UW


60. Przemysław Karolak
Temat rozprawy: „
Wpływ zmian organizacyjnych w opiece perinatalnej na wskaźniki wczesnej umieralności okołoporodowej w województwie świętokrzyskim
Data nadania: 25 stycznia 2021
Promotor: dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n o zdr. Magdalena Wilk- Frańczuk, prof. UJ,
dr hab. n o kf. Dariusz Mucha, prof. AWF


59. Małgorzata Jasińska
Temat rozprawy: „
Nawyki żywieniowe i rozwój morfofunkcjonalny a jakość życia związana  ze zdrowiem młodzieży
Data nadania: 25 stycznia 2021
Promotor: dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n o zdr. Beata Karakiewcz,
prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska,
prof. dr. hab. n. med. Henryk Wiktor


58. Anna Zmyślna
Temat rozprawy: „
Ocena postawy ciała dzieci z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej
Data nadania: 4 grudnia 2020
Promotor: prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. o zdr. Wojciech Kiebzak, prof. UJK
Recenzenci: dr hab.
Andrzej Myśliwiec, prof. AWF,
prof. dr hab. n. med. Witold Rongiens,
prof. dr. hab. n. med. Bartosz Molik


57. Justyna Żurawska
Temat rozprawy: „
Wpływ zmian organizacyjnych w opiece perinatalnej na wskaźniki wczesnej umieralności okołoporodowej w województwie świętokrzyskim
Data nadania: 4 grudnia 2020
Promotor: dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Hubert Huras,
prof. dr. hab. n. med. Agnieszka Drosdzol- Cop


56. Agnieszka Wencel-Wawrzeńczyk
Temat rozprawy: „Ocena skuteczności klinicznej laseroterapii w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu i atrofizacji pochwy oraz jej wpływu na jakość życia chorych”
Data nadania: 9 listopada 2020
Promotor: dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Robert Jach,
prof. dr hab. n. med. Henryk Wiktor


55. Daria Rębiś
Temat rozprawy: „Style przywiązania w dorosłości a poziom lęku i złości u mężczyzn skazanych za stosowanie przemocy w związkach partnerskich”
Data nadania: 24 sierpnia 2020
Promotor: dr dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. hum. Bogusława Lachowska, prof. KUL ,
dr hab. n. med. Maria Radziwoń-Zaleska,
ks. dr hab. Bogdan Stańkowski, prof. AIK


54. Magdalena Dudzikowska
Temat rozprawy: „Wpływ nadwagi i otyłości na przebieg kliniczny i rokowanie u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi”
Data nadania: 24 sierpnia 2020
Promotor: dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Elżbieta Grochans,
dr hab. n. o zdr. Agnieszka Joanna Gniadek, prof. UJ,
dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska, prof. PUM


53. Irena Puszkarz
Temat rozprawy: „Ocena wiedzy na temat zagrożeń chorobami przenoszonymi drogą płciową w populacji młodych dorosłych wybranych regionów Polski”
Data nadania: 4 maja 2020
Promotor: prof. dr hab. n. med.
Robert Bucki
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marta Wróblewska,
prof. dr hab. n. med.
Małgorzata Żendzian-Piotrowska


52. Michał Wieczorek
Temat rozprawy: „Umiejętności psychofizyczne i kompetencje społeczne ratownika medycznego w realizacji projektów fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”
Data nadania: 17 lutego 2020
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. o kf. Małgorzata Markowska
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Beata Karakiewicz,
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański


51. Alicja Kasprzak
Temat rozprawy: „Dynamika zmian EMG i stabilizacji centralnej w przebiegu leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem systemu tergumed 700”
Data nadania: 16 grudnia 2019
Promotor: dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. o kf. Aneta Bac, prof. nadzw.,
dr hab. n. med. Jan Raczkowski, prof. nadzw.
dr hab. n. o kf. Robert Walaszek


50. Marta Kordyzon
Temat rozprawy: „Zarządzanie jakością w placówkach zdrowotnych a satysfakcja odbiorców usług medycznych”
Data nadania: 16 grudnia 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. o zdr. Elżbieta Grochans,
dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska


49. Agata Salwa
Temat rozprawy: „Wiedza i postawy rodziców wobec szczepień ochronnych w Polsce a ich zasoby zdrowotne”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Beata Karakiewicz,
dr hab. n. o zdr. Anna Pacian


48. Monika Bujnowska
Temat rozprawy: „Stan uzębienia a styl życia młodych dorosłych”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Kulik,
dr hab. n. med. Edward Kijak


47. Aneta Pawlińska
Temat rozprawy: „Negatywne doświadczenia z dzieciństwa a poczucie skuteczności i radzenie sobie z emocjami u młodzieży zażywającej narkotyki”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Tomasz Orczykowski
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara – Studzińska,
dr hab. n. med. Ewa Rudnicka – Drożak


46. Przemysław Zając
Temat rozprawy: „Stężenie wapnia i witaminy D w surowicy krwi a skład ciała i występowanie zespołu metabolicznego u osób starszych”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK.
Promotor pomocniczy: dr n. o kf. Elżbieta Cieśla
Recenzenci: dr hab. n. o zdr. Anna Lipowicz, prof. nadzw.,
dr hab. n. med. Agnieszka Mądro


45. Monika Pierzak
Temat rozprawy: „Ocena skuteczności suplementacji selenu, chromu i zachowania stężenia bromu we krwi u chorych leczonych żywieniowo”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc,
dr hab. n. med. Agnieszka Mądro


44. Paulina Sztandera
Temat rozprawy: „Analiza rozkładu nacisku stóp na podłoże a postawa ciała dzieci 12-14 letnich”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela
Recenzenci: dr hab. n. med. Jacek Lorkowski,
dr hab. n. med. Witold Rongies


43. Joanna Zięba
Temat rozprawy: „Negatywne doświadczenia z okresu dzieciństwa a poczucie stresu i poziom agresywności u mężczyzn przebywających w warunkach izolacji więziennej”
Data nadania: 30 września 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. hum. Mirosław Kowalski, prof. UZ,
dr hab. n. med. Maria Radziwoń-Zaleska


42. Arkadiusz Żurawski
Temat rozprawy: „Ocena zaburzeń symetrii ciała u dzieci w wieku 8-12 lat leczonych z powodu wad postawy w obrazie systemu Diers”
Data nadania: 12 lipca 2019
Promotor: prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. o zdr. Wojciech Kiebzak
Recenzenci: dr hab. n. med. Jan Raczkowski, prof. nadzw.,
dr hab. Jan Szczegielniak, prof. nadzw.


41. Izabela Wojarska
Temat rozprawy: „Jakość życia chorych z implantowanymi urządzeniami do stałej stymulacji serca”
Data nadania: 12 lipca 2019
Promotor: dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski,
dr hab. n. med. Wojciech Jacheć


40. Ewelina Nowak
Temat rozprawy: „Ocena jakości życia oraz zachowań zdrowotnych chorych po pomostowaniu aortalno-wieńcowym”
Data nadania: 12 lipca 2019
Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion
Promotor pomocniczy: dr n. med. Edward Pietrzyk
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Krystyna Łoboz-Grudzień,
dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska


39. Justyna Kaczmarczyk
Temat rozprawy: „Cechy psychomotoryczne i temperamentu kierowców zawodowych a ich niebezpieczne zachowania i powodowanie zdarzeń w ruchu drogowym”
Data nadania: 12 lipca 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. o zdr. Dorota Merecz-Kot,
dr hab. n. o zdr. inż. Rafał Wojciech Wójciak


 38. Tomasz Skowronek
Temat rozprawy: „Zmiany wskaźników otłuszczenia ogólnego, dystrybucji tkanki tłuszczowej i cech somatycznych w zależności od czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia”
Data nadania: 15 lutego 2019
Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. k. f. Małgorzata Biskup
Recenzenci: dr hab. Jan Szczegielniak,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak


37. Tomasz Karyś
Temat rozprawy: „Wpływ terapii na ocenę wsparcia społecznego i zmiany w poczuciu koherencji u osób uzależnionych od alkoholu”
Data nadania: 18 stycznia 2019
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. hum. Halina Król
Recenzenci: dr hab. n. hum. Irena Pospiszyl, prof. APS,
dr hab. Franciszka Wanda Wawro, prof. KUL


36. Mirosława Tekiel
Temat rozprawy: „Znaczenie zasobów osobistych w procesie samorealizacji lekarzy onkologów”
Data nadania: 18 stycznia 2019
Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Magdalena Łazarewicz
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska,
prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara – Studzińska


35. Emilia Wawszczak
Temat rozprawy: „Jakość życia pacjentów po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka”
Data nadania: 14 grudnia 2018
Promotor: dr hab. n. med. Maciej Kielar, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med Wiesław Tarnowski,
prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski


34. Grzegorz Ślęzak
Temat rozprawy: „Deficyty rozwojowe mowy w zakresie słownika a integracja sensoryczna u dzieci 5 letnich”
Data nadania: 22 czerwca 2018
Promotor: dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. o kf. Jan Ślężyński,
prof. dr hab. n. med. Janusz Wendorff


33. Ewa Dutczak
Temat rozprawy: „Ocena własnej skuteczności a wypalenie zawodowe pracowników warsztatów terapii zajęciowej”
Data nadania: 22 czerwca 2018
Promotor: dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
Recenzenci: prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara Studzińska,
dr hab. n. hum. Iwona Niewiadomska, prof. KUL


32. Agnieszka Ksiażek-Czekaj
Temat rozprawy: „Ocena wpływu dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego na zmiany w postawie nawykowej chorych”
Data nadania: 15 grudnia 2017
Promotor: dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Edward Kijak
Recenzenci: dr hab. n. med. Jan W. Raczkowski,
dr hab. n. med. Karolina Sieroń


31. Justyna Pogorzelska
Temat rozprawy: „Ocena zmian blizn przerostowych, keloidów i przykurczy bliznowatych pod wpływem aplikacji dynamicznego plastrowania”
Data nadania: 30 czerwca 2017
Promotor: prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Waldemar Hładki,
dr hab. n. med. Artur Stolarczyk


30. Małgorzata Terek-Derszniak
Temat rozprawy: „Deklarowana aktywność fizyczna mieszkańców Kielc uczestników badania PONS z uwzględnieniem wybranych cech społeczno-ekonomicznych”
Data nadania: 30 czerwca 2017
Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. med. Paweł Macek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak,
dr hab. n. med. Marek Żak, prof. nadzw.


29. Grzegorz Raczyński
Temat rozprawy: „Zależność dawki promieniowania jonizującego w badaniu koronarograficznym od średnic tętnic wieńcowych u chorych bez zmian miażdżycowych”
Data nadania: 30 czerwca 2017
Promotor: dr hab. n. med. Anna Polewczyk, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr hab. n. med. Marcin Sadowski, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. med. Wojciech Jacheć,
dr hab. n. med. Radosław Pietura


28. Marzena Olędzka
Temat rozprawy: „Terapia desensytyzacji i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR) a poziom lęku i poczucie
koherencji u pacjentów z nowotworem typu glejak wielopostaciowy”
Data nadania: 19 maja 2017
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska,
ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski


27. Ewa Błaszkiewicz
Temat rozprawy: „Trendy zachorowalności na raka szyjki macicy w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2013”
Data nadania: 17 lutego 2017
Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. med. Paweł Macek
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak


26. Jakub Pawłowski
Temat rozprawy: „Jakość życia kobiet w wieku pomenopauzalnym z obniżoną mineralną gęstością kości”
Data nadania: 23 września 2016
Promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Jopkiewicz
Recenzenci: dr hab. Barbara Duda-Biernacka,
prof. AWFiS, dr hab. Ewa Szczepanowska, prof. US


25. Elżbieta Rębiś
Temat rozprawy: „Konsekwencje zabiegu przekłucia ciała u osób znajdujących się na etapie rozwojowym wczesnej dorosłości”
Data nadania: 17 czerwca 2016
Promotor: dr hab. inż. Barbara Gawdzik,
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Marta Makara-Studzińska,
dr hab. n. med. Barbara Zegarska, prof. UMK


24. Jędrzej Płocki
Temat rozprawy: „Porównanie wyników rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego przy zastosowaniu syntetycznego więzadła (Ligament Augmentation and Reconstruction System – LARS) i przeszczepu autogennego”
Data nadania: 17 czerwca 2016
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK
Promotor pomocniczy: dr n. o zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec,
Recenzenci: płk. prof. dr hab. n. med. Edward Golec,
prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk


23. Marlena Drężewska
Temat rozprawy: „Ocena dynamicznego plastrowania w dysfunkcji narządu ruchu u tancerzy”
Data nadania: 19 lutego 2016
Promotor: dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak,
prof. zw. dr hab. med. Aleksander Sieroń


22. Rafał Jucha
Temat rozprawy: „Analiza jakości życia i śmiertelności chorych po przebytym udarze mózgu w latach 2003-2004 i 2013”
Data nadania: 11 grudnia 2015
Promotor: dr hab. n. hum. Barbara Błaszczyk, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Joanna Iłżecka,
prof. zw. dr hab. med. Janusz Wendorff


21. Piotr Konieczny
Temat rozprawy: „Wczesne wyniki leczenia i opieki nad chorymi po aloplastyce stawu kolanowego cementowanej i bezcementowej”
Data nadania: 23 października 2015
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk,
prof. zw. dr hab. med. Stanisław Głuszek,
prof. zw. dr hab. med. Damian Kusz


20. Małgorzata Machaj
Temat rozprawy: „Ocena ekonomicznych skutków zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Centralnego Szpitala Klinicznego MSW”
Data nadania: 19 czerwca 2015
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. nadzw.
Promotor pomocniczy: dr n. med. Jacek Lorkowski
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk,
prof. dr hab. med. Anna Wilmowska – Pietruszyńska


19. Jolanta Kuzka
Temat rozprawy: „Sprawność funkcjonalna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku jako czynnik prognostyczny zespołu słabości/ kruchości”.
Data nadania: 21 listopada 2014
Promotor: dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka,
dr hab. n. med. Marek Żak, prof. nadzw


18. Joanna Zemlik
Temat rozprawy: „Aktywność prozdrowotna matek a występowanie próchnicy wczesnodziecięcej u dzieci do 36 miesiąca życia”
Data nadania: 24 października 2014
Promotor: dr hab. n. o kf. Bożena Zawadzka, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski,
prof. dr hab. n. med. Magdalena Wochna-Sobańska


17. Agnieszka Strzelecka
Temat rozprawy: „Możliwości wspierania satysfakcji pacjentów przez zastosowanie systemów informatycznych w ochronie zdrowia”
Data nadania: 20.12.2013 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański,
dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK,
dr hab. n. hum. Barbara Błaszczyk prof. nadzw.


 16. Maria Mika
Temat rozprawy: „Jakość opieki pielęgniarskiej nad chorym a ryzyko występowania zdarzeń niepożądanych”
Data nadania: 15 listopada 2013 r.
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Antoni Czupryna,
prof. zw. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński,
dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. nadzw.


15. Tomasz Wójcik
Temat rozprawy: „Ocena wpływu wczesnego usprawniania i obciążania operowanej kończyny dolnej u chorych w podeszłym wieku poddanych zabiegom endoprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej stawu biodrowego na uzyskiwane wyniki czynnościowe”
Data nadania: 7 czerwca 2013 r.
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, prof. UJK,
prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk


14. Omar M. Aboumarzouk
Temat rozprawy: „Assessment of Quality of Laparoscopic Radical Cystectomy compared to Open Radical Cystectomy in Patients with Bladder Cancer”
Data nadania: 7 czerwca 2013 r.
Promotor: dr hab. n. med. 
Piotr Chłosta, prof. UJK
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa,
dr hab. n. med. Tomasz Szydełko, prof. UM


13. Beata Bąk
Temat rozprawy: „Zachowania seksualne i postawy prozdrowotne młodych kobiet zaszczepionych przeciw zakażeniom ludzkim wirusem brodawczaka (HPV)”
Data nadania: 11 stycznia 2013 r.
Promotor: dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Witold Kędzia,
prof. zw. dr hab. n. med. Sławomir Majewski,
prof. zw. dr hab. n. med. 
Andrzej Malarewicz


12. Grażyna Dugiel
Temat rozprawy: „Przystosowanie zawodowe pielęgniarki i jego wpływu na jakość życia”
Data nadania: 12 października 2012 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. nadzw.
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek,
dr hab. n. med. Beata Karakiewicz,
prof. PUM prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Kulik


11. Bożena Jarosławska
Temat rozprawy: „Ocena śmiertelności, odległych następstw oraz jakości życia chorych po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu zamieszkałych na terenie powiatu tatrzańskiego”
Data nadania: 29 czerwca 2012 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Barbara Błaszczyk, prof. WSEiP
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Wendorff,
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Szczudlik


10. Tomasz Orczykowski
Temat rozprawy: „Poczucie samotności a używanie narkotyków przez młodzież niedostosowaną społecznie”
Data nadania: 28 maja 2012 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. med. Wiesław Kryczka prof. UJK,
dr hab. n. med. Mirosław Kowalski prof. UZ


 9. Ewa Makieła
Temat rozprawy: „Analiza wybranych przyczyn odchodzenia od zawodu pielęgniarstwa”
Data nadania: 28 maja 2012 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Józef Kobos,
dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. UJK,
dr hab. n. hum. Bożena Zboina, prof. nadzw.


8. Grażyna Lis
Temat rozprawy: „Występowanie problemów alkoholowych u pensjonariuszy domów pomocy społecznej powyżej 65 roku życia a ich kondycja psychospołeczna i stan zdrowia”
Data nadania: 28 maja 2012 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz prof. UJK,
dr hab. n. hum. Aleksandra Żukrowska, prof. nadzw.


7. Anna Tokarska
Temat rozprawy: „Ocena wyników interwencji żywieniowej u chorych na schyłkową niewydolność nerek leczonych hemodializą”
Data nadania: 30 marca 2012 r.
Promotor: dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski,
dr hab. n. med. Robert Słotwiński


6. Jolanta Karyś
Temat rozprawy: „Zmienność preferencji aksjologicznych osób uzależnionych od alkoholu w procesie terapii”
Data nadania: 1 lipca 2011 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Monika Szpringer, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon,
prof. zw. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek


5. Dorota Rębak
Temat rozprawy: „Poczucie koherencji, rodzaj wykształcenia oraz nabyte umiejętności medycznych czynności ratunkowych jako determinanty przygotowania ratowników medycznych do pracy”
Data nadania: 1 lipca 2011 r.
Promotor: prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Wendorff,
prof. zw. dr hab. n. med. Krystyn Sosada


4. Beata Szczepanowska-Wołowiec
Temat rozprawy: „Równowaga dynamiczna u dzieci z wadami postawy w wieku 10-12 lat ze środowiska wiejskiego”
Data nadania: 6 maja 2011 r.
Promotor: dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński, prof. UJK,
dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski,
prof. nadzw. prof. zw. dr hab. n. med. Bogusław Frańczuk


3. Jadwiga Krawczyńska
Temat rozprawy: „Jakość życia związana ze zdrowiem uczniów szkół ponadgimnazjalnych”
Data nadania: 29 października 2010 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Teresa Bernadetta Kulik,
prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion,
prof. zw. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska


2. Ewa Zięba
Temat rozprawy: „Jakość życia związana ze zdrowiem dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania”
Data nadania: 29 października 2010 r.
Promotor: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz prof. UJK
Recenzenci: dr hab. n. med. Beata Karakiewicz prof. PUM,
dr hab. n. med. Marek Sikorski, prof. UJK,
prof. zw. dr hab. n. med. Danuta Maria Głowacka


1. Sylwia Jędrzejewska
Temat rozprawy: „Edukacja w zakresie raka stercza a jego wczesne wykrywanie”
Data nadania: 25 czerwca 2010 r.
Promotor: dr hab. n. med. Sławomir Dutkiewicz, prof. UJK
Recenzenci: prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Darewicz,
dr hab. n. hum. Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK,
dr hab. n. med. Waldemar Różański, prof. UM