Regulamin postępowania w przewodach doktorskich – nowe przepisy według ustawy 2.0

pliki do pobrania:

Dyscyplina naukowa

Uchwała Nr 199-2019 (186.1 KiB)

Regulamin Określający Zasady I Tryb Postępowania W Sprawie Nadania Stopnia Doktora W Dyscyplinie Naukowej (266.9 KiB)

Załącznik 1 Wniosek W Sprawie Powołania Osobyosób Do Sprawowania Opieki Naukowej Nad Przygotowaniem Rozprawy Doktorskiej (442.9 KiB)

Załącznik 2 Kwestionariusz Osobowy Osoby Ubiegającej Się O Nadanie Stopnia Doktora W Trybie Eksternistycznym (188.8 KiB)

Załącznik 3 Wniosek O Wszczęcie Postępowania W Sprawie Nadania Stopnia Doktora (527.5 KiB)

Załącznik 4 Potwierdzenie Ukończenia Kształcenia W Szkole Doktorskiej (347.4 KiB)

Załącznik 5 Wniosek O Wszczęcie Postępowania O Nadanie Stopnia Doktora (525.7 KiB)

Załącznik 6 Oświadczenie (249.1 KiB)

Załącznik 7 Oświadczenie (245.8 KiB)

Załącznik 8 Zasady Potwierdzania Efektów Uczenia Się Dla Kwalifikacji Na Poziomie 8 PRK Dla Kandydatów Przygotowujących Rozprawę Doktorską W Trybie Eksternistycznym (479.7 KiB)

Załącznik 9 Wniosek W Sprawie Powołania Promotorapromotorówpromotora Pomocniczego (447.9 KiB)

Dziedzina nauki

Uchwała 200-2019 (185.9 KiB)

Regulamin Określający Zasady I Tryb Postępowania W Sprawie Nadania Stopnia Doktora W Dziedzinie Nauki (243.2 KiB)

Załącznik 1 Wniosek W Sprawie Wszczęcie Postępowania O Nadanie Stopnia Doktora W Dziedzinie (524.8 KiB)

Załącznik 2 Potwierdzenie Ukończenia Szkoły Doktorskiej (346.4 KiB)

Załącznik 3 Oświadczenie (245.3 KiB)

Załącznik 4 Zasady Potwierdzania Efektów Uczenia Się Dla Kwalifikacji Na Poziomie 8 PRK Dla Kandydatów Przygotowujących Rozprawę Doktorską W Trybie Eksternistycznym (477.3 KiB)

Załącznik 5 Oświadczenie (248.6 KiB)