Aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do następujących konkursów

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do następujących konkursów, w ramach których realizowane są badania naukowe:

1)      III edycja Programu Polskie Powroty

Program ten jest skierowany jest do polskich badaczy pracujących na uczelniach na całym świecie w celu zachęcenia ich do powrotu do kraju. Daje to polskim uczelniom i instytutom naukowym oraz badawczym unikatową szansę na pozyskanie do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz najświeższą wiedzę na temat trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program Polskie Powroty jest jedyną ofertą grantową dla polskich naukowców rezydujących w ośrodkach naukowych zagranicą, która daje możliwość powrotu do Polski w celu stworzenia własnej grupy projektowej i prowadzenia badań z uwzględnieniem warunków finansowych na światowym poziomie. Ich obecność w polskiej przestrzeni naukowej da szansę na zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i badań. Od tego roku możliwe jest także uzyskanie dofinansowania prowadzenia badań podstawowych. Granty na badania podstawowe (tzw. komponent badawczy) to dodatkowe finansowanie najlepszych projektów, jakie zostaną wyłonione w tegorocznej edycji programu Polskie Powroty, do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu przez powracającego do kraju naukowca i jego zespół projektowy.

Jeśli znają Państwo naukowca, który/-a aktualnie pracuje za granicą, ale myśli o powrocie do kraju i chciałby/chciałaby pracować na UJK, proszę o przekazanie tej wiadomości.

Termin naboru wniosków upływa 31 marca 2020

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/polskie-powroty-zapraszamy-do-skladania-wnioskow

2)      II edycja Programu im. Ulama

Program zapewnia finansowanie stypendium, obejmującego koszty utrzymania zagranicznego naukowca w Polsce, który uzyskał stopień naukowy doktora w kraju innym niż Polska. W ramach programu uczelnie i instytucje naukowe mogą zaprosić zarówno badaczy rozpoczynających kariery naukowe, jak i doświadczonych naukowców ze wszystkich dziedzin. Zaproszeni naukowcy włączą się w projekty badawcze i dydaktykę, mogą też wesprzeć instytucję w przygotowywaniu wniosków o prestiżowe granty.

 

Korzyści dla uczelni, która zostanie gospodarzem zagranicznego naukowca:

  • włączenie się naukowca w prowadzone w goszczącej uczelni aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę, a tym samym podnoszenie ich jakości,
  • nawiązanie lub pogłębienie kontaktów międzynarodowych pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami,
  • możliwość współpracy z międzynarodowym zespole,
  • szansa na zapoznanie się z wiedzą i doświadczeniem zagranicznego naukowca, a także przedstawienie im swoich dobrych praktyk,
  • szansa na nawiązanie stałej współpracy międzynarodowej i uczestniczenie w różnych inicjatywach np. wspólnych projektach badawczych.

 

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

 

Jeśli chcą Państwo zaprosić znajomych naukowców z zagranicy do współpracy w UJK, proszę przesłać im informacje o tym konkursie w jęz. angielskim: https://nawa.gov.pl/en/scientists/the-ulam-programme

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA do 15 kwietnia 2020.

Więcej informacji o konkursie: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/program-im-stanislawa-ulama-zapraszamy-zagranicznych-naukowcow-do-polski

 

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt.


Z poważaniem,
Agnieszka Bygar

Starszy specjalista / Senior Specialist
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą / Department of Science and International Cooperation
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce

Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pok. 2

tel. 0048 41 349 73 39
e-mail: agnieszka.bygar@ujk.edu.pl
www.ujk.edu.pl

Ważne!!! Do studentów Fizjoterapia, Kosmetologia, Ratownictwo Medyczne, Wychowanie Fizyczne, Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo i Położnictwo!!!

W związku z przebudową strony wydziałowej Collegium Medicum wszelkie informacje dotyczące studentów kierunków: Fizjoterapia, Kosmetologia, Ratownictwo Medyczne, Wychowanie Fizyczne, Zdrowie Publiczne, Pielęgniarstwo i Położnictwo będę zamieszczane w aktualnościach poszczególnych kierunków znajdujących się pod linkiem

Kierunki studiów Instytutu Nauk o Zdrowiu

ZAPRASZAMY na Konferencję dla Młodych Naukowców

ZAPRASZAMY na Konferencję dla Młodych Naukowców, Analiza Zagadnienia, Analiza Wyników – Wystąpienie Młodego Naukowca – Edycja II
LINK: http://www.creativetime.pl/wmn2020.html

Konferencja organizowana jest pod hasłem: “Doskonal swoje prezentacje i wystąpienia”.

Trzy cele konferencji:
– zaprezentowanie własnej pracy naukowej – 2 WYSTĄPIENIA,
– trening wystąpień z naszym wsparciem,
– NISKI KOSZT udziału w konferencji.

Ta nowa konferencja to TRENING wystąpień publicznych oraz wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych.
Uczestnik otrzyma wskazówki PRZED i PO konferencji.

Konferencja po dużym SUKCESIE pierwszej edycji w Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Wrocławiu, tym razem odbędzie się w Gdańsku 14.03.2020, w Katowicach 21.03.2020, w Lublinie 29.03.2020, w Poznaniu 4.04.2020 i we Wrocławiu 5.04.2020.

Organizator: CREATIVETIME, www.creativetime.pl
Kontakt: konferencja@creativetime.pl

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse

Szanowni Państwo!

Tradycyjnie pod koniec roku w imieniu Organizatorów – władz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz redakcji kwartalnika naukowego MSP – serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w  VII Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse: Promowanie dostępności nauki: zarządzanie danymi Open Access.

Konferencja odbędzie się 7-8 maja 2020 r. w Opolu,  na terenie PMWSZ. Opłata za udział w konferencji – udział w wykładach zagranicznych prelegentów, sesji plakatowej, module Master Class i warsztatach – wyniesie 250 zł. Rejestracja na konferencję możliwa będzie od stycznia 2020r.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej (strona w budowie): 

https://expandio.pl/7th_MSP_Conference/#about

 

Tematyka Konferencji koncentruje się na prezentacji wyników badań naukowych oraz zdobyciu nowej wiedzy w zakresie nauk biomedycznych i nauk pokrewnych w korelacji z aktualnymi zagadnieniami zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie i zwiększania świadomości społecznej w zakresie upubliczniania dostępu do danych badawczych. Zapraszamy również uczestników z innych zespołów interdyscyplinarnych.

 

Program konferencji obejmuje: sesję plenarną (wykładową), debatę naukową,  prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class, modułu dla młodych naukowców, w tym studentów oraz sesji e-plakatowej oraz specjalistyczne warsztaty w zakresie zarządzania danymi badawczymi.

 

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty oraz atrakcyjna cena – te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

 Zapraszamy do PMWSZ w Opolu!

Komitet Naukowy i Organizacyjny

II Konferencja Międzynarodowa ,,CHEMISTRY FOR BEAUTY AND HEALTH”

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniach 25-27 maja 2020 roku w Poznaniu odbędzie się II Konferencja Międzynarodowa  ,,CHEMISTRY FOR BEAUTY AND HEALTH” Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy wszelkich aspektów chemii związanych z pielęgnowaniem urody i zdrowia. W tematykę konferencjiwpisują się następujące zagadnienia:
– chemia kosmetyczna,
– biomateriały,
– biofizyka dla urody i zdrowia
– kosmetologia,
– estetyka,
– chemia farmaceutyczna,
– chemia żywności.

Szczegóły są dostępne na stronie konferencji:
https://beauty-torun.umk.pl/pages/main_page/

oraz w załączonym komunikacie.

Zapraszamy uczestników ze wszystkich rodzajów uczelni oraz przedstawicieli przemysłu do uczestnictwa i przedstawiania osiągnięć.

Serdecznie prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród współpracowników.

Z wyrazami szacunku,
Komitetu Organizacyjnego

————————–
ORGANIZING COMMITTEE
Chemistry for Beauty and Health
   BEAUTY-TORUN’2018
www.beauty-torun.umk.pl

 

Flyer-2020 (349.7 KiB)