granty i minigranty

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zarządzeniem Rektora z dnia 02.03.2020 roku wnioski o finansowanie działalności naukowej można składać do 6 marca 2020 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH, PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ ZE ŚRODKÓW UJK W 2020 ROKU  wraz z załącznikami przesyłam w załączniku.

Wzory wniosków o realizację miniGRANTU stanowią załączniki nr 6a oraz 6b do Regulaminu

Podobnie jak to miało miejsce w zeszłym roku w charakterze kierownika projektu można występować tylko w jednym wniosku w ramach poszczególnych konkursów, o których mowa w § 1 ust. 3. 10. W charakterze członka zespołu badawczego również można występować tylko w jednym wniosku w ramach poszczególnych konkursów, o których mowa w § 1 ust. 3

 

W załączeniu :

Załącznik nr 1 do Regulaminu         ZASADY OBLICZANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W § 1 REGULAMINU OKREŚLAJĄCEGO ZASADY   FINANSOWANIA  DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ ARTYSTYCZNEJ ZE ŚRODKÓW UJK W 2020 ROKU

Załącznik nr 2 do Regulaminu        WNIOSEK O PRZYZNANIE INDYWIDUALNEGO GRANTU REKTORA W 2020 ROKU

Załącznik nr 3 do Regulaminu         WNIOSEK O PRZYZNANIE ZESPOŁOWEGO GRANTU REKTORA W 2020 ROKU

Załącznik nr 4 do Regulaminu         WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU REKTORA DLA DOKTORANTÓW W 2020 ROKU

Załącznik nr 5 do Regulaminu         WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU REKTORA DLA STUDENTA  NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA NAUKOWA W 2020 ROKU

Załącznik nr 6b do Regulaminu       WNIOSEK O PRZYZNANIE MINIGRANTU W 2020 ROKU CZĘŚĆ B – OPIS PROJEKTU 1

Załącznik nr 7 do Regulaminu          RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU W 2020 ROKU W RAMACH KONKURSU NA:

  • INDYWIDUALNY GRANT REKTORA*
  • ZESPOŁOWY GRANTY REKTORA*
  • GRANT REKTORA DLA DOKTORANTÓW*
  • GRANTY REKTORA DLA STUDENTÓW* 
  • miniGRANT*

Załącznik nr 8 do Regulaminu     ZASADY OCENY DOROBKU NAUKOWEGO PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH BADANIA NAUKOWE W RAMACH WNIOSKÓW  W KONKURSACH:  

  • INDYWIDUALNY GRANT REKTORA
  • ZESPOŁOWY GRANT REKTORA
  • GRANT REKTORA DLA DOKTORANTÓW
  • GRANT REKTORA DLA STUDENTÓW
  • miniGRANT 
Categories